A finanszírozási rendeletben szereplő orvosi bértámogatás teljes összege akkor illeti meg az érintett háziorvosi és fogorvosi szolgáltatókat, ha az orvost heti 40 órában foglalkoztatják. A finanszírozási rendelet csak azt írja elő, hogy az orvosi bértámogatás teljes összegét az orvost közvetlenül megillető munkabérére és annak közterheire kell fordítani. Ebben a jogszabályban nincs olyan további rendelkezés, amely a finanszírozótól érkezett más összegekből az orvos számára kötelezően munkabérre fordítandó kötelezettséget állapítana meg. Tehát a fentiek alapján, ha az orvos után a munkáltatónak 15,5 %-os szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége keletkezik, akkor a munkáltató az orvosi bértámogatás „Szociális hozzájárulási adó nélküli bruttó összege” szerinti részénél kisebb havi bruttó fizetést nem adhat a heti 40 órában foglalkoztatott orvos számára.

Mivel heti 40 órás foglalkoztatás esetén a garantált bruttó bérminimum összegénél kevesebb havi bruttó munkabér egy orvos számára továbbra sem állapítható meg, ­­­– akkor sem, ha a finanszírozótól az új orvosi bértámogatás jogcímen ennél kisebb összeg érkezik pluszban, – ezért az orvos havi munkabérének bruttó összege továbbra sem lehet kevesebb 219 000 Ft/hó összegnél.

A fenti szabályok együttes alkalmazása miatt – orvosi bértámogatás igénybevétele esetén – a heti 40 órában foglalkoztatott háziorvos vagy fogorvos havi bruttó munkabérét legalább az alábbi táblázatok jobb szélső oszlopában szereplő (az egyes gyakorlati idők szerint eltérő) bruttó összegben kell megállapítani. A munkáltatónak jogában áll az így megállapított bruttó havibérnél magasabb összegben megállapodnia az orvossal. A munkabér itt szereplő kötelező legkisebb összegét nem befolyásolja, hogy az orvos munkabére korábban mekkora mértékű volt.

Ha az orvos 40 óránál kevesebb időtartamban kerül foglalkoztatásra, akkor az orvosi bértámogatási finanszírozási elem és az orvos alább szereplő legkisebb bruttó bére arányosan kevesebb (pl. heti 20 órás foglalkoztatás esetén a fele).

Az orvosok a tevékenységükkel szerzett alábbi táblázatban szereplőn felüli, további jövedelmüket a korábbi gyakorlatnak megfelelően egyéb formában is felvehetik. Az orvosi bértámogatás összegének megállapításakor a finanszírozó figyelembe veszi a praxisközösségi szerveződés szintjét, annak mértéke ettől is függ, ezért ezeket az eseteket külön táblázatokban mutatjuk be.

Praxisközösségen kívül maradó háziorvosok, fogorvosok esetében

2021.

Heti 40 órás foglalkoztatás esetén

Orvosi bértámogatás

Bruttó garantált bérminimum (Ft/hó)

Orvos legkisebb bruttó bére (Ft/hó)

Gyakorlati idő (év)

Közterhekkel növelt (finanszírozott) összege (Ft/hó)

Szociális hozzájárulási adó nélküli bruttó összege (Ft/hó)

0–2

18 300

15 844

219 000

219 000

3–5

64 000

55 411

219 000

219 000

6–10

150 100

129 957

219 000

219 000

11–15

190 900

165 281

219 000

219 000

16–20

213 300

184 675

219 000

219 000

21–25

253 100

219 134

219 000

219 134

26–30

286 800

248 312

219 000

248 312

31–35

304 700

263 810

219 000

263 810

36–40

342 800

296 797

219 000

296 797

41–

428 800

371 255

219 000

371 255

Kollegiális praxisközösséghez kapcsolódó orvosi bértámogatás esetén

2021.

Heti 40 órás foglalkoztatás esetén

Orvosi bértámogatás

Bruttó garantált bérminimum (Ft/hó)

Orvos legkisebb bruttó bére (Ft/hó)

Gyakorlati idő (év)

Közterhekkel növelt (finanszírozott) összege (Ft/hó)

Szociális hozzájárulási adó nélküli bruttó összege (Ft/hó)

0–2

48 900

42 338

219 000

219 000

3–5

170 500

147 619

219 000

219 000

6–10

400 300

346 580

219 000

346 580

11–15

509 000

440 693

219 000

440 693

16–20

568 800

492 468

219 000

492 468

21–25

674 900

584 329

219 000

584 329

26–30

764 800

662 165

219 000

662 165

31–35

812 600

703 550

219 000

703 550

36–40

914 200

791 515

219 000

791 515

41–

1 143 400

989 957

219 000

989 957

Egyesült, integrált praxisközösséghez és praxisközösségi konzorciumhoz kapcsolódó orvosi bértámogatás esetén

2021.

Heti 40 órás foglalkoztatás esetén

Orvosi bértámogatás

Bruttó garantált bérminimum (Ft/hó)

Orvos legkisebb bruttó bére (Ft/hó)

Gyakorlati idő (év)

Közterhekkel növelt (finanszírozott) összege (Ft/hó)

Szociális hozzájárulási adó nélküli bruttó összege (Ft/hó)

0–2

61 100

52 900

219 000

219 000

3–5

213 200

184 589

219 000

219 000

6–10

500 400

433 247

219 000

433 247

11–15

636 300

550 909

219 000

550 909

16–20

711 000

615 584

219 000

615 584

21–25

843 600

730 390

219 000

730 390

26–30

956 000

827 706

219 000

827 706

31–35

1 015 800

879 481

219 000

879 481

36–40

1 142 800

989 437

219 000

989 437

41–

1 429 300

1 237 489

219 000

1 237 489

 

Mekkora összeget kell bér formájában kifizetni az orvos számára a praxisban?