Közzététel: 2021. december 23.

2022. január 1-től jelentősen emelkedik a háziorvosi és fogorvosi praxisokban elérhető orvosi bértámogatás összege. Az emelkedés mértéke szinte minden kategóriában meghaladja a 40%-ot, és ezen felül a bért terhelő közterhek is csökkennek. Táblázatokban foglaltuk össze, hogy az orvosok 2020-hoz képest mekkora összeggel növelhetik jövedelmüket. Ezen felül a bértámogatás bevezetését megelőzően keletkezett orvosi jövedelmek kifizetésének fedezete továbbra is biztosított, tehát az alábbiak csak a plusz finanszírozás felhasználására vonatkozó tudnivalókat tartalmazzák.

A finanszírozási rendeletben szereplő orvosi bértámogatás teljes összege akkor illeti meg az érintett háziorvosi és fogorvosi szolgáltatókat, ha az orvost heti 40 órában foglalkoztatják. A finanszírozási rendelet csak azt írja elő, hogy az orvosi bértámogatás teljes összegét az orvost közvetlenül megillető munkabérére és annak közterheire kell fordítani. Ebben a jogszabályban nincs olyan további rendelkezés, amely a finanszírozótól érkezett más összegekből az orvos számára kötelezően munkabérre fordítandó kötelezettséget állapítana meg. Tehát a fentiek alapján, ha az orvos után a munkáltatónak 2022-ben csupán 13 %-os szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége keletkezik, akkor a munkáltató az orvosi bértámogatás „Szociális hozzájárulási adó nélküli bruttó összege” szerinti részénél kisebb havi bruttó fizetésnél kevesebbet bérként nem adhat a heti 40 órában foglalkoztatott orvos számára.

Mivel heti 40 órás foglalkoztatás esetén a garantált bruttó bérminimum összegénél kevesebb havi bruttó munkabér egy orvos számára továbbra sem állapítható meg, ­­­– akkor sem, ha a finanszírozótól az új orvosi bértámogatás jogcímen ennél kisebb összeg érkezik pluszban, – ezért az orvos havi munkabérének bruttó összege 2022-től sem lehet kevesebb a 260 000 Ft/hó összegnél.

A fenti szabályok együttes alkalmazása miatt – orvosi bértámogatás igénybevétele esetén – a heti 40 órában foglalkoztatott háziorvos vagy fogorvos havi bruttó munkabérét legalább az alábbi táblázatok jobb szélső oszlopában szereplő (az egyes gyakorlati idők szerint eltérő) bruttó összegben kell megállapítani. A munkáltatónak jogában áll az így megállapított bruttó havibérnél magasabb összegben megállapodnia az orvossal, így az orvos efelett továbbra is megszerezheti a 2020-ig realizált jövedelmét. A munkabér itt szereplő kötelező legkisebb összegét nem befolyásolja, hogy az orvos munkabére korábban mekkora mértékű volt. Mivel az orvosok jelentős többsége önfoglalkoztató és a vállalkozásból osztalékként kivehető további jövedelmet terhelő közteher kisebb mértékű, bemutatjuk, hogy a bértámogatás igénybevétele esetén mekkora összeget szükséges a vállalkozás összes bevételéből minimálisan munkabér formájában felvenni.

Ha az orvos 40 óránál kevesebb időtartamban kerül foglalkoztatásra, akkor az orvosi bértámogatási finanszírozási elem és az orvos alább szereplő legkisebb bruttó bére arányosan kevesebb (pl. heti 20 órás foglalkoztatás esetén a fele).

Az orvosok a tevékenységükkel szerzett alábbi táblázatban szereplőn felüli, további jövedelmüket a korábbi gyakorlatnak megfelelően egyéb formában (pl. osztalékként) továbbra is felvehetik. Az alábbi táblázat abban nyújt segítséget, hogy mekkora (plusz) bértámogatásra tesz szert a szolgáltató és mekkora összeget szükséges a havi finanszírozásból minimálisan munkabérként, a bérekre érvényes (magasabb) közterhek mellett felvenni.

Az orvosi bértámogatás összegének megállapításakor a finanszírozó figyelembe veszi a praxisközösségi szerveződés szintjét, annak mértéke ettől is függ, ezért ezeket az eseteket külön táblázatokban mutatjuk be.

Praxisközösségen kívül maradó háziorvosok, fogorvosok esetében
2022. Heti 40 órás foglalkoztatás esetén
Orvosi bértámogatás Bruttó garantált bérminimum (Ft/hó)

Az orvosi jövedelem bruttó munkabérként kifizetendő része (Ft/hó)

Gyakorlati idő (év) Közterhekkel növelt (finanszírozott) összege (Ft/hó) Szociális hozzájárulási adó nélküli bruttó összege (Ft/hó)
0–2 66 000 58 407 260 000 260 000
3–5 124 700 110 354 260 000 260 000
6–10 235 500 208 407 260 000 260 000
11–15 287 900 254 779 260 000 260 000
16–20 316 700 280 265 260 000 280 265
21–25 367 800 325 487 260 000 325 487
26–30 411 200 363 894 260 000 363 894
31–35 434 200 384 248 260 000 384 248
36–40 483 200 427 611 260 000 427 611
41– 593 700 525 398 260 000 525 398
Kollegiális praxisközösséghez kapcsolódó orvosi bértámogatás esetén
2022. Heti 40 órás foglalkoztatás esetén
Orvosi bértámogatás Bruttó garantált bérminimum (Ft/hó) Az orvosi jövedelem bruttó munkabérként kifizetendő része (Ft/hó)
Gyakorlati idő (év) Közterhekkel növelt (finanszírozott) összege (Ft/hó) Szociális hozzájárulási adó nélküli bruttó összege (Ft/hó)
0–2 176 000 155 752 260 000 260 000
3–5 332 400 294 159 260 000 294 159
6–10 627 900 555 664 260 000 555 664
11–15 767 600 679 292 260 000 679 292
16–20 844 500 747 345 260 000 747 345
21–25 980 900 868 053 260 000 868 053
26–30 1 096 500 970 354 260 000 970 354
31–35 1 157 900 1 024 690 260 000 1 024 690
36–40 1 288 500 1 140 265 260 000 1 140 265
41– 1 583 300 1 401 150 260 000 1 401 150
Egyesült, integrált praxisközösséghez és praxisközösségi konzorciumhoz kapcsolódó orvosi bértámogatás esetén
2022. Heti 40 órás foglalkoztatás esetén
Orvosi bértámogatás Bruttó garantált bérminimum (Ft/hó) Az orvosi jövedelem bruttó munkabérként kifizetendő része (Ft/hó)
Gyakorlati idő (év) Közterhekkel növelt (finanszírozott) összege (Ft/hó) Szociális hozzájárulási adó nélküli bruttó összege (Ft/hó)
0–2 220 000 194 690 260 000 260 000
3–5 415 500 367 699 260 000 367 699
6–10 784 800 694 513 260 000 694 513
11–15 959 500 849 115 260 000 849 115
16–20 1 055 600 934 159 260 000 934 159
21–25 1 226 000 1 084 956 260 000 1 084 956
26–30 1 370 600 1 212 920 260 000 1 212 920
31–35 1 447 400 1 280 885 260 000 1 280 885
36–40 1 610 700 1 425 398 260 000 1 425 398
41– 1 979 100 1 751 416 260 000 1 751 416
Több, mint 40%-os orvosi béremelés a háziorvosi és fogorvosi praxisokban 2022-től