Tisztelt Konzorciumvezető!

Tájékoztatjuk, hogy megváltozott a praxisközösségben elszámolható szakmai tevékenységek jelentési rendszere.

A 2022. október 1-től teljesített praxisközösségi tevékenységek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) segítségével rögzíthetők és ellenőrizhetők, amelyről a honlapunkon közzétett praxisközösségi nyilvántartásba vételi felhívás 5.9 és 7. pontjai rendelkeznek.

A 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet értelmében 2022. február 16-tól minden érintett szolgáltató számára kötelező a praxisközösségi tevékenységek EESZT-be történő közvetlen beküldése, amelynek a medikai rendszeren keresztül kell megvalósulnia.

A korábbi jelentési rendszer kivezetésével párhuzamosan az EESZT-be beküldött saját pontszámok havi követése és ellenőrzése érdekében egy egyszerű online visszamutató felület került kialakításra.

A beküldött adatok áttekintése, valamint az elvárt pontszámhoz mért teljesítési mutatók havi, negyedéves és éves szinten történő lekérdezése érdekében az EESZT Ágazati Portálján (Főoldal – Ágazati Portál (gov.hu)) elérhetővé vált a praxisközösségekben végzett tevékenységek visszamutató felülete. A felületen a praxisközösség tagjai a saját elvégzett tevékenységük tekintetében tudnak lekérdezést indítani, azonban a praxisközösségek konzorciumvezetői számára ezen kívül megjelenik praxisközösséghez tartozó összes praxis azonosítója, amelyek teljesítését egyenként, vagy összesítve is láthatják, ezáltal a praxisközösség összes tevékenysége, illetve az egyes praxisoknál végzett tevékenységek külön-külön is lekérdezhetők a megadott időszakra.

A „Praxisközösségek visszamutató felület” használatához és az informatikai beállítások elvégzéséhez minden praxisban 3 lépés vezet, amelyeket az alábbiakban foglalunk össze.

1. A jelentések beküldéséhez minden praxisban az ott használt orvosi szoftver egyedi, pontos beállítása szükséges. Ehhez az alábbi azonosítókat szükséges megadni a szoftverben egyetlen alkalommal.

  • Ismerni kell az 5 jegyű praxisközösségi azonosítót (PK azonosítót), amelyet minden konzorciumvezető a praxisközösség OKFŐ által elektronikusan megküldött nyilvántartásba vételi igazolásában megkapott.
  • A beállításhoz szükség van az adott praxisnak a NEAK által adott azonosítószámaira (4 jegyű NEAK kód és 9 jegyű HSZ/FIN kód, azaz praxisazonosító), amelyek minden esetben szerepelnek a praxisközösség említett nyilvántartásba vételi igazolásában és a háziorvosok ezen a linken, a fogorvosok pedig, ezen az oldalon található táblázatban ellenőrizhetik az adatokat.
  • Mivel az EESZT a működési engedélyben szereplő adatok alapján azonosítja a praxist (a szervezeti egységet), ezért a szoftverben be kell állítani a működési engedélyben szereplő 6 jegyű szolgáltató azonosítót és a 9 jegyű szervezeti egység kódot is, amelyek az NNK honlapján található kereső használatával is ellenőrizhetők ezen a weboldalon. A NEAK és az NNK által adott 9 jegyű azonosítók jellemzően eltérnek egymástól, ezért itt a legnagyobb a tévesztés esélye. Javasoljuk, hogy a weboldalon található keresőmezőbe a szolgáltató nevének csak egy jellemző kisebb részletét írják be és a találati listában keressék ki saját szolgáltatójuk adatait.

A fenti beállításokat a praxisközösségek tagjainak jelentős része már korábban elvégezte a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet február óta hatályos rendelkezése értelmében, és folyamatosan küldik be az EESZT eseménykatalógusába (eKAT) az elvégzett praxisközösségi tevékenységekről az adatokat.

2. Az adatok sikeres beküldésének eredménye az EESZT egyik új, ún. visszamutató felületén leellenőrizhető, amelyre itt lehet belépni: https://portal.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal. A funkció használatához minden praxisban Intézményi Jogosultság Adminisztrátorként be kell ide jelentkezni, hogy jogosultságot lehessen kiosztani azon személyek (EESZT felhasználók) részére, akik az adott praxison belül az elvégzett szakmai tevékenységek havi statisztikáját követni fogják (pl. orvos, asszisztens). Ezt az adminisztrátorok a VMÁTRIX-ban a „PRAXISKOZOSSEG” funkciónak/szerepkörnek a kiválasztott felhasználóhoz történő hozzárendelésével tudják megtenni. A jogosultság beállításának részletes folyamata a Praxisközösségek visszamutató felület – felhasználói kézikönyvében kerül bemutatásra. Jogosultságot csak regisztrált, EESZT felhasználói azonosítóval rendelkező személy számára lehet beállítani.

Az 1. és a 2. lépésben meghatározott beállításokat csak egyszer kell elvégezni minden praxisban!

3. Nyilvántartásba vett praxisközösségi konzorciumok tagjaként működő praxisokban a fenti 2. pont szerint kiválasztott felhasználók ugyanerre a felületre belépve tudják ellenőrizni, hogy medikai szoftverük a nyilvántartásba vétel tényleges igazolásának napját követő hónaptól kezdődően az adott praxisból milyen adatokat küld be az EESZT-be. A felület használatához szintén a Praxisközösségek visszamutató felület – felhasználói kézikönyve nyújt segítséget. Ha ezen a felületen nem szerepelnek teljesítményadatok, vagy ott hibás adatok láthatóak, akkor az orvosi szoftverben az 1. pontban bemutatott azonosítók pontosságát, illetve a szoftver beállításait ellenőrizni szükséges, és szükség esetén fel kell venni a kapcsolatot a szoftver üzemeltetőjével.

Informatikai kérdés esetén keressék bizalommal az ESZFK Ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: +36 1 920 1050

E-mail: helpdesk@eszfk.hu