Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján a praxisjogra vonatkozó adásvételt az eladó háziorvosnak, házi gyermekorvosnak és fogorvosnak – ideértve az Öotv. alapján a praxisjog elidegenítésére jogosult egyéb személyt is – az adásvétel megvalósulását követő 30 napon belül be kell jelentenie az Országos Kórházi Főigazgatóságnak (OKFŐ).

A praxisjog értékesítés bejelentésének űrlapja az alábbi linkről tölthető le:

Űrlap – praxisjog értékesítésének bejelentése

A bejelentést aláírva, orvosi pecséttel ellátva, postai úton kérjük megküldeni!
Országos Kórházi Főigazgatóság
Alapellátásfejlesztési Igazgatóság
1525 Budapest 114. Pf.: 32.