Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a praxisjogot elidegeníteni szándékozó háziorvosnak, házi gyermekorvosnak és fogorvosnak – ideértve az Öotv. alapján a praxisjog elidegenítésére jogosult egyéb személyt is – ezen szándékát be kell jelentenie az Országos Kórházi Főigazgatóságnak (OKFŐ).
Az OKFŐ a bejelentés alapján a honlapján – ingyenesen – közzéteszi:

a) az eladó nevét,

b) a praxisjoggal érintett körzet megnevezését,

c) a praxisjog vételárát.

A praxisjog értékének alapja – ha a felek másként nem rendelkeznek – a praxisjogot érintő körzetben működő egészségügyi szolgáltatónak az eladást megelőző évben fizetett finanszírozási összeg 80%-a.

A praxisjog elidegenítési szándék bejelentésének űrlapja az alábbi linkről tölthető le:

Űrlap – praxisjog elidegenítési szándék bejelentése

A bejelentést aláírva, orvosi pecséttel ellátva, postai úton kérjük megküldeni!

Országos Kórházi Főigazgatóság​
Alapellátásfejlesztési Igazgatóság
1525 Budapest 114. Pf.: 32.