Praxisengedély visszavonása

A praxisengedély visszavonásáról az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm.rendelet az alábbiakban rendelkezik:

„7. § (1) A praxisengedélyt vissza kell vonni, ha
a) a praxisjog jogosultja a jog elnyerése iránti eljárás során az ügy …

Praxisengedély módosítása

Praxisengedély módosítását a benyújtandó letölthető kérelem kitöltésével és a módosítást alátámasztó, bizonyító dokumentumok csatolásával lehet kérni.

Kérjük, hogy a benyújtott iratanyagot elektronikusan és postai úton is megküldeni szíveskedjen!
E-mail cím: praxisengedely@okfo.gov.hu
Postai cím: Országos Kórházi Főigazgatóság​, Alapellátásfejlesztési Igazgatóság, 1125 Budapest, …

Önkormányzati tájékoztató

Önkormányzatoknak tájékoztatás: 

-a feladat-ellátási előszerződés megkötéséhez szükséges vélemény kéréséhez 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A. § rendelkezése szerint, ha az önkormányzat a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal feladat-ellátási szerződést kíván kötni, úgy a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi …

Az Országos Kórházi Főigazgatóság szempontrendszere a háziorvosi, fogorvosi körzetek kialakításához

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eüatv.) 5. §-ának (1) bekezdése a helyi önkormányzatok feladatai között a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalja a praxiskezelő által megadott szempontok alapján az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakítását. E szakasz első …

Praxisprogram I.

Helyettesítő háziorvosi tevékenység háziorvostani szakvizsgával nem rendelkező orvosok részére (ld. a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § (5) és (6) bekezdését)

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (10) bekezdése alapján:

„A tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek

Praxisprogram II.

JELENTKEZÉSI LAP

Háziorvosi tevékenység végzésének lehetősége klinikai szakképesítéssel rendelkező orvosok részére [lsd. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (4), (4a), (4b), (4c), (7), (8) és (8a) bekezdéseit]

A lehetőség …