A praxisközösségekről szóló rendeletnek és az alább elérhető felhívásnak megfelelően a praxisjoggal rendelkező fogorvosi szolgáltatók részvételével járási fogorvosi praxisközösségek hozhatók létre. A nyilvántartásba vételi kérelmet elektronikus űrlap segíti, amelyet a kollegiális szakmai vezetők koordinációjával kijelölt járási konzorciumvezetők tölthetnek ki. Kérjük, hogy kitöltés előtt mindenképpen szíveskedjenek elolvasni a nyilvántartásba vételi felhívást, amely pontosan tartalmazza a járási fogorvosi praxisközösségek létrehozásának részleteit és feltételeit.

A járási fogorvosi praxisközösségek az illetékes kollegiális szakmai vezető fogorvosok koordinációja mellett hozhatók létre, ezért javasoljuk, hogy aki csatlakozni kíván, szíveskedjen ezt a tényt az illetékes kollegiális szakmai vezető fogorvos e-mail címén jelezni. A kollegiális szakmai vezetők elérhetősége itt olvasható.  Amelyik megyében jelenleg nincs megyei kollegiális szakmai vezető, ott illetékes kollegiális vezető és megyei kapcsolattartó került kijelölésre.

(További részleteket a nyilvántartásba vételi felhívásban talál.)

A praxisközösségek konzorciumvezetői az űrlapot a praxisközösség adataival egyszerűen kitölthetik és a nyomtatásra kész dokumentumokat aláírás után postára adhatják. Az űrlap kitöltése során szükség lesz minden praxis esetében két kódra: a 4 jegyű „NEAK kód”-ra és a 9 jegyű „FIN kód”-ra. Ha ezeket nem ismeri, mindkét kód a NEAK honlapján letölthető táblázatokban megtalálható ITT.

A járási fogorvosi praxisközösségekben az egy járásban működő valamennyi betöltött, praxisjoggal működő fogorvosi szolgáltató részt vehet felső létszámkorlát nélkül, azonban legalább 5 praxis csatlakozása szükséges. A minimum létszám tekintetben felmentés kiadására nincs mód, azonban a járáshatárok átlépésére felmentés kérhető, ezzel a praxisok elvárt száma más járás praxisaival közösen is biztosítható.

A kitöltéshez kérjük, hogy Google Chrome, Safari vagy Microsoft Edge böngészőt használjon, ellenkező esetben a nyomtatásnál elakadhat. Az űrlapot csak egyszer kell kitölteni, de az két dokumentumot is előállít. Az egyiket a konzorciumvezetők (nyilvántartásba vételi kérelem), a másikat a praxisközösségi konzorcium tagjai írják alá (melléklet – nyilatkozat). A nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell annak mellékletét a tagok nyilatkozataival, továbbá a praxisközösség formájának megfelelő, felhívásban felsorolt dokumentumokat.

Az így összeállított kérelmet postai ajánlott küldeményként be kell küldeni erre a címre:

Országos Kórházi Főigazgatóság 1125 Budapest, Diós árok 3. A borítékra írja rá: PRAXISKÖZÖSSÉG

A magasabb összegű orvosi bértámogatás a hiánytalan kérelem benyújtását követő nyilvántartásba vétel napját követő hónaptól jár az érintett szolgáltatóknak.

A praxisközösségi konzorciumok számára a praxiskezelő konzorciumi együttműködési megállapodás mintát is készített, amely alább letölthető. A minta elsősorban a jogszabályoknak való megfelelés és a jogilag érvényes létrehozás céljának alárendelve került összeállításra. Sárga kiemeléssel jelöltük, ahol a dokumentumot egyedi adatokkal szükséges kitölteni és azokat a kérdéseket is, amelyekben kifejezetten javasoljuk, hogy a konzorciumi tagjai vitassák meg döntésüket.

Amennyiben a praxisközösség tervezett tagjai különbőző járásban működnek, akkor a megalakuláshoz felmentést kell kérni a praxiskezelőtől, amelyet soron kívül elbírálunk.

Bízunk benne, hogy ezt az eljárást is sikerült a lehető legegyszerűbb módon lehetővé tenni Kollégáink számára. Ha mégis kérdés merülne fel, kérjük írjanak erre az e-mail címünkre: praxiskozosseg@okfo.gov.hu

Praxisközösségi munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Dr. Végvári Tamás

egészségügyi alapellátási igazgató


FELHÍVÁS járási fogorvosi praxisközösségek nyilvántartásba vételére (ÉRVÉNYES: 2023.07.01-jétől)

A járási fogorvosi praxisközösségekben elszámolható szakmai tevékenységek (ÉRVÉNYES: 2023.07.01-jétől)

FELHÍVÁS járási fogorvosi praxisközösségek nyilvántartásba vételére (ÉRVÉNYES: 2022.10.01-2023.06.30)

A járási fogorvosi praxisközösségekben elszámolható szakmai tevékenységek (ÉRVÉNYES: 2022.10.01-2023.06.30)

Kérelem nyilvántartásba vett praxisközösség felmentési időtartamának meghosszabbítására

Nyilvántartásba vett praxisközösség adatainak módosítása

Negyedéves praxisközösségi beszámoló

Praxisközösségek működését segítő szakmai anyagok

Nyilvántartásba vételi kérelem (elektronikus kitöltés, elérhető a kollegiális szakmai vezetők koordinációjával kijelölt konzorciumvezetők számára)

Felmentési kérelem praxisközösség megalakításának feltételei alól (elektronikus kitöltés)

Praxisközösségi konzorciumi együttműködési megállapodás minta

Járási fogorvosi praxisközösségek