A praxisközösségekről szóló rendelet módosítását és az alább elérhető felhívás közzétételét követően a praxisjoggal rendelkező fogorvosi szolgáltatók részvételével megkezdődhet a járási fogorvosi praxisközösségek kialakítása. A nyilvántartásba vételi kérelmet ismét elektronikus űrlap segíti, melyet a kollegiális szakmai vezetők koordinációjával kijelölt járási konzorciumvezetők tölthetnek ki. Kérjük, hogy kitöltés előtt mindenképpen szíveskedjenek elolvasni a nyilvántartásba vételi felhívást , amely pontosan tartalmazza a járási fogorvosi praxisközösségek létrehozásának részleteit és feltételeit.

A járási fogorvosi praxisközösségek az illetékes kollegiális szakmai vezető fogorvosok koordinációja mellett hozhatók létre, ezért javasoljuk, hogy aki csatlakozni kíván, szíveskedjen ezt a tényt az illetékes kollegiális szakmai vezető fogorvos e-mail címén jelezni. A kollegiális szakmai vezetők elérhetősége itt érhető el.  Amelyik megyében jelenleg nincs megyei kollegiális szakmai vezető, ott illetékes kollegiális vezető és megyei kapcsolattartó kerül kijelölésre.

Az illetékes kollegiális szakmai vezető fogorvosok munkáját segítendő, kapcsolatfelvételi űrlapot tettünk közzé, melynek kitöltésével a járási fogorvosi praxisközösséghez való csatlakozásának szándékát egyszerű módon tehették meg a szakmai vezető felé. Jelentkezési szándékukat 2021. szeptember 17-én továbbítottuk az illetékes vezetők számára, ezt követően ez a felület már nem elérhető,

2021. szeptember 18-tól csak személyes kapcsolatfelvétellel teheti meg jelzését. A kapcsolatfelvételt követően a kijelölt járási konzorciumvezetővel személyesen tudják folytatni a nyilvántartásba vételi folyamatot.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Országos Fogorvosi Kollegiális Szakmai Vezető tájékoztatása szerint a fenti személyes kapcsolatfelvételre 2021. 09. 23. (déli) 12.00 óráig van lehetőségük a nyilvántartásba vételi kérelem dokumentációjának határidőben való elkészíthetősége, és benyújthatósága érdekében.

Ezt az időpontot követően az új praxisok felvétele csak a nyilvántartásba vételi eljárás egy következő szakaszában, vagy a már nyilvántartásba vett konzorcium módosításával lesz lehetséges.

(További részleteket a nyilvántartásba vételi felhívásban talál.)

A praxisközösségek konzorciumvezetői az űrlapot a praxisközösség adataival egyszerűen kitölthetik és a korábbiakhoz hasonló módon a nyomtatásra kész dokumentumokat aláírás után postára adhatják. Az űrlap kitöltése során szükség lesz minden praxis esetében két kódra: a 4 jegyű „NEAK kód”-ra és a 9 jegyű „FIN kód”-ra. Ha ezeket nem ismeri, mindkét kód a NEAK honlapján letölthető táblázatokban megtalálható ITT.

A járási fogorvosi praxisközösségekben az egy járásban működő valamennyi betöltött, praxisjoggal működő fogorvosi szolgáltató részt vehet felső létszámkorlát nélkül, azonban legalább 5 praxis csatlakozása szükséges. A minimum létszám tekintetben felmentés kiadására nincs mód, azonban a járáshatárok átlépésére felmentés kérhető, ezzel a praxisok elvárt száma más járás praxisaival közösen is biztosítható.

A kitöltéshez Google Chrome, Safari vagy Microsoft Edge böngészőt használjon, ellenkező esetben a nyomtatásnál elakadhat. Az űrlapot csak egyszer kell kitölteni, de az két dokumentumot is előállít. Az egyiket a praxisközösségi szolgáltatók, illetve a konzorciumvezetők (nyilvántartásba vételi kérelem), a másikat a praxisközösség tagjai írják alá (melléklet – nyilatkozat). A nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell annak mellékletét a tagok nyilatkozataival, továbbá a praxisközösség formájának megfelelő, felhívásban felsorolt dokumentumokat.

Az így összeállított kérelmet postai ajánlott küldeményként 2021. szeptember 26-ig be kell küldeni erre a címre: Országos Kórházi Főigazgatóság 1125 Budapest, Diós árok 3. A borítékra írja rá: PRAXISKÖZÖSSÉG

A határidő betartása elsősorban azok számára fontos, akik 2021. január 1-ig visszamenőlegesen az orvosi bértámogatás legmagasabb kategóriájára tartanak igényt. Akiknek a praxisközösségi nyilvántartásba vételi kérelme eddig az időpontig nem kerül benyújtásra, azok nem szereznek jogosultságot visszamenőlegesen a maximális orvosi bértámogatási összeg 20%-ára. Javasoljuk ezért, hogy legalább a nyilvántartásba vételi kérelmet mellékletével és a konzorciumi együttműködési megállapodást mindenképpen küldjék be 2021. szeptember 26-ig.

A praxisközösségi konzorciumok számára a praxiskezelő konzorciumi együttműködési megállapodás mintát is készített, amely alább letölthető. A minta elsősorban a jogszabályoknak való megfelelés és a jogilag érvényes létrehozás céljának alárendelve készült el. Sárga kiemeléssel jelöltük, ahol a dokumentumot egyedi adatokkal szükséges kitölteni és azokat a kérdéseket is, amelyekben kifejezetten javasoljuk, hogy a konzorciumi tagjai vitassák meg döntésüket.

Amennyiben a praxisközösség tervezett tagjai különbőző járásban működnek, akkor a megalakuláshoz felmentést kell kérni a praxiskezelőtől, amelyet soron kívül elbírálunk.

Bízunk benne, hogy ezt az eljárást is sikerült a lehető legegyszerűbb módon lehetővé tenni Kollégáink számára. Ha mégis kérdés merülne fel, kérjük írjanak erre az e-mail címünkre: praxiskozosseg@okfo.gov.hu

Praxisközösségi munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Dr. Végvári Tamás

egészségügyi alapellátási igazgató


Kapcsolatfelvételi űrlap járási fogorvosi praxisközösségbe való jelentkezéshez

FELHÍVÁS járási fogorvosi praxisközösségek nyilvántartásba vételére

Nyilvántartásba vételi kérelem (elektronikus kitöltés, elérhető a kollegiális szakmai vezetők koordinációjával kijelölt konzorciumvezetők számára)

Felmentési kérelem praxisközösség megalakításának feltételei alól (elektronikus kitöltés)

Praxisközösségi konzorciumi együttműködési megállapodás minta

Járási fogorvosi praxisközösségek