Praxisprogram I.

JELENTKEZÉSI LAP

Helyettesítő háziorvosi tevékenység háziorvostani szakvizsgával nem rendelkező orvosok részére (ld. a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § (5) és (6) bekezdését)

A Praxisprogram I. keretében olyan orvosok láthatnak el helyettesítő háziorvosi tevékenységet, akik még nem rendelkeznek háziorvostani szakvizsgával. …

Praxisprogram II.

JELENTKEZÉSI LAP

Háziorvosi tevékenység végzésének lehetősége klinikai szakképesítéssel rendelkező orvosok részére [lsd. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (4), (4a), (4b), (4c), (7), (8) és (8a) bekezdéseit]

A lehetőség …