Praxisprogram I.

Helyettesítő háziorvosi tevékenység háziorvostani szakvizsgával nem rendelkező orvosok részére (ld. a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § (5) és (6) bekezdését)

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (10) bekezdése alapján:

„A tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek

Praxisprogram II.

JELENTKEZÉSI LAP

Háziorvosi tevékenység végzésének lehetősége klinikai szakképesítéssel rendelkező orvosok részére [lsd. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (4), (4a), (4b), (4c), (7), (8) és (8a) bekezdéseit]

A lehetőség …