Praxisprogram I.

JELENTKEZÉSI LAP

Helyettesítő háziorvosi tevékenység háziorvostani szakvizsgával nem rendelkező orvosok részére

A Praxisprogram I. keretében olyan orvosok láthatnak el helyettesítő háziorvosi tevékenységet, akik még nem rendelkeznek háziorvostani szakvizsgával. Tevékenységüket az Országos Kórházi Főigazgatóság (továbbiakban: OKFŐ) alkalmazottjaként (munkaszerződés) látják el, és …

Praxisprogram II.

JELENTKEZÉSI LAP

Háziorvosi tevékenység végzésének lehetősége klinikai szakképesítéssel rendelkező orvosok részére

(A lehetőség az alábbi szakirányú szakképesítéssel rendelkezőkre vonatkozik:
aneszteziológia és intenzív terápia, arc-, állcsont- és szájsebészet, belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, érsebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, foglalkozásorvostan (üzemorvostan), …