Praxiskezelői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályi háttér
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.évi CXIII. törvény
a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet
a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Korm.rendelet​
48/2023. (XI. 22.) BM rendelet

Jogszabályi háttér