Az Országos Kórházi Főigazgatóság​, Alapellátásfejlesztési Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) egyik feladata, hogy nyilvántartást vezessen a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekről. Az Igazgatósághoz beérkezett megkeresések növekvő száma miatt a továbbiakban honlapunkon elérhetővé tesszük a hozzánk beérkezett dokumentumok alapján a tartósan betöltetlen körzetek listáját, megjelölve a legutóbbi adatfrissítés időpontját is.

Jogszabályi háttér:

2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről
E törvény alkalmazásában
önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás;
praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető.

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
E rendelet alkalmazásában
a) háziorvosi körzet: a területi ellátási kötelezettség alapján a feladattal érintett települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által az Öotv. 2. § (2) bekezdése szerint rendeletben – jogszabályban meghatározottak figyelembevételével – meghatározott település, települések, illetve településrész, településrészek;
b) tartósan betöltetlen háziorvosi körzet: az a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet,
ba) amelyben az ellátási kötelezettségnek hat hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak eleget tenni, kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet ellátó háziorvos munkavégzésében akadályoztatva van, vagy
bb) amelyben – a helyettesítés kivételével – az önkormányzat az ellátás nyújtásáról legalább hat hónapig nem tud gondoskodni önálló orvosi tevékenység végzésére jogosult személlyel;
c) praxisengedély: az Öotv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti engedély.
(2) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szempontjából a háziorvos a munkavégzésben akkor akadályozott, ha a tevékenységét keresőképtelensége, hivatalos távolléte, szabadsága vagy gyermekápolás, -gondozás miatt nem végzi, illetve, ha a munkavégzés a közmegbízatásával összeférhetetlen vagy közmegbízatása miatt a tevékenységét ellátni nem tudja.

7. § (1) A praxisengedélyt vissza kell vonni, ha
e) a praxisjog elidegenítésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, a határidő leteltét követő nappal.

13/A. § (1) A praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.
(2) Ha a közalkalmazotti jogviszonyban álló háziorvos közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a praxisjog elidegenítésére a jogviszony megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.
(3) A feladat-ellátási szerződés megszűnésének, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az engedélyező szervet.

17. § Ha 2012. december 31-ét megelőzően a feladat-ellátási szerződés szerinti felmondási idő 6 hónapnál kevesebb, azt az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 13/A. § (1) bekezdése szerint a praxisjog elidegenítésére rendelkezésre álló idő számítása szempontjából úgy kell tekinteni, mintha a felmondási idő 6 hónap lett volna.

Mindezek – különösen a Korm. rend. 13/A § (1) bekezdése – alapján a tartósan betöltetlen listára azok a háziorvosi körzetek kerülnek fel, amelyek esetében az önkormányzattal kötött szerződés legalább hat hónapja megszűnt.
Kiemeljük, hogy az adott körzet nem a listában való feltüntetés tényétől, hanem a jogszabályi feltételek bekövetkezte esetén válik tartósan betöltetlenné.
Jelezzük, hogy a listát a praxisengedélyek, praxisengedély visszavonások, valamint a finanszírozási szerződések alapján állítottuk össze, így a lista módosítása is ezek figyelembevételével lehetséges.

dr. Füredi Gyula
szakértő

Aktuális: 2021.06.01
Megye Fogorvosi szolgálat típusa Fogorvosi szolgálat címe (irányítószám, település) BETÖLTETLENSÉG KEZDETE (-TÓL, -TŐL) TARTÓSAN BETÖLTETLEN (-TÓL, – TŐL)
Bács-Kiskun Vegyes 6060 Tiszakécske 2020.12.01 2021.06.01
Bács-Kiskun Vegyes 6085 Fülöpszállás 2019.09.01 2020.03.01
Bács-Kiskun Vegyes 6098 Tass 2019.09.01 2020.03.01
Bács-Kiskun Vegyes 6440 Jánoshalma 2019.08.01 2020.02.01
Bács-Kiskun Vegyes 6075 Páhi 2019.06.01 2019.12.01
Bács-Kiskun Vegyes 6077 Orgovány 2019.04.01 2019.10.01
Bács-Kiskun Vegyes 6343 Miske 2018.05.01 2018.11.01
Bács-Kiskun Vegyes 6400 Kiskunhalas 2017.11.01 2018.05.01
Bács-Kiskun Vegyes 6413 Kunfehértó 2017.09.01 2018.03.01
Bács-Kiskun Vegyes 6045 Ladánybene 2017.05.01 2017.11.01
Bács-Kiskun Vegyes 6080 Szabadszállás 2016.07.01 2017.01.01
Bács-Kiskun Vegyes 6341 Homokmégy 2016.04.01 2016.10.01
Bács-Kiskun Vegyes 6352 Fajsz 2016.01.01 2016.07.01
Bács-Kiskun Vegyes 6528 Bátmonostor 2016.01.01 2016.07.01
Bács-Kiskun Vegyes 6070 Izsák 2015.08.01 2016.02.01
Bács-Kiskun Vegyes 6113 Petőfiszállás 2015.05.01 2015.11.01
Bács-Kiskun Vegyes 6135 Csólyospálos 2014.04.01 2014.10.01
Bács-Kiskun Vegyes 6333 Dunaszentbenedek 2013.05.01 2013.11.01
Bács-Kiskun Vegyes 6064 Tiszaug 2013.02.01 2013.08.01
Bács-Kiskun Vegyes 6446 Rém 2013.01.01 2013.07.01
Bács-Kiskun Vegyes 6421 Kisszállás 2012.12.01 2013.06.01
Bács-Kiskun Vegyes 6336 Szakmár 2012.01.01 2012.07.01
Bács-Kiskun Vegyes 6451 Tataháza 2011.12.01 2012.06.01
Bács-Kiskun Vegyes 6456 Madaras 2011.09.01 2012.03.01
Bács-Kiskun Gyermek 6100 Kiskunfélegyháza 2011.07.01 2012.01.01
Bács-Kiskun Vegyes 6323 Dunaegyháza 2011.03.01 2011.09.01
Bács-Kiskun Vegyes 6449 Mélykút 2011.01.01 2011.07.01
Bács-Kiskun Vegyes 6455 Katymár 2005.10.01 2006.04.01
Békés Vegyes 5500 Gyomaendrod 2020.09.01 2021.03.01
Békés Vegyes 5820 Mezohegyes 2020.08.01 2021.02.01
Békés Vegyes 5931 Nagyszénás 2019.12.01 2020.06.01
Békés Vegyes 5622 Köröstarcsa 2019.01.01 2019.07.01
Békés Vegyes 5746 Kunágota 2017.05.01 2017.11.01
Békés Vegyes 5830 Battonya 2017.05.01 2017.11.01
Békés Vegyes 5830 Battonya 2017.05.01 2017.11.01
Békés Vegyes 5534 Okány 2016.03.01 2016.09.01
Békés Vegyes 5630 Békés 2015.08.01 2016.02.01
Békés Vegyes 5734 Geszt 2011.07.01 2012.01.01
Békés Vegyes 5712 Szabadkígyós 2011.03.01 2011.09.01
Békés Vegyes 5932 Gádoros 2011.01.01 2011.07.01
Békés Vegyes 5555 Hunya 2009.01.01 2009.07.01
Békés Vegyes 5744 Kevermes 2009.01.01 2009.07.01
Békés Vegyes 5527 Bucsa 2007.12.01 2008.06.01
Békés Vegyes 5925 Gerendás 2007.12.01 2008.06.01
Békés Vegyes 5515 Ecsegfalva 2007.04.01 2007.10.01
Borsod-Abaúj-Zemplén Vegyes 3950 Sárospatak 2020.08.01 2021.02.01
Borsod-Abaúj-Zemplén Vegyes 3671 Borsodnádasd 2020.04.01 2020.10.01
Borsod-Abaúj-Zemplén Vegyes 3792 Sajóbábony 2020.03.01 2020.09.01
Borsod-Abaúj-Zemplén Vegyes 3715 Gesztely 2020.03.01 2020.09.01
Borsod-Abaúj-Zemplén Vegyes 3994 Pálháza 2020.01.01 2020.07.01
Borsod-Abaúj-Zemplén Vegyes 3915 Tarcal 2020.01.01 2020.07.01
Borsod-Abaúj-Zemplén Vegyes 3836 Baktakék 2019.08.01 2020.02.01
Borsod-Abaúj-Zemplén Vegyes 3578 Girincs 2017.02.01 2017.08.01
Borsod-Abaúj-Zemplén Vegyes 3905 Monok 2016.12.01 2017.06.01
Borsod-Abaúj-Zemplén Vegyes 3557 Bükkszentkereszt 2016.12.01 2017.06.01
Borsod-Abaúj-Zemplén Vegyes 3416 Tard 2011.05.01 2011.11.01
Borsod-Abaúj-Zemplén Vegyes 3467 Árokto 2004.04.01 2004.10.01
Borsod-Abaúj-Zemplén Vegyes 3597 Hejokeresztúr 2004.03.01 2004.09.01
Budapest Felnőtt 1026 Budapest 2020.11.01 2021.05.01
Budapest Gyermek 1067 Budapest 2020.11.01 2021.05.01
Budapest Gyermek 1158 Budapest 2020.11.01 2021.05.01
Budapest Felnőtt 1237 Budapest 2020.10.01 2021.04.01
Budapest Gyermek 1022 Budapest 2020.09.01 2021.03.01
Budapest Gyermek 1181 Budapest 2020.08.01 2021.02.01
Budapest Gyermek 1112 Budapest 2020.07.01 2021.01.01
Budapest Gyermek 1072 Budapest 2020.06.01 2020.12.01
Budapest Gyermek 1212 Budapest 2019.10.01 2020.04.01
Budapest Gyermek 1158 Budapest 2019.07.01 2020.01.01
Budapest Gyermek 1161 Budapest 2019.05.01 2019.11.01
Budapest Gyermek 1077 Budapest 2019.04.01 2019.10.01
Budapest Gyermek 1031 Budapest 2018.09.01 2019.03.01
Budapest Gyermek 1212 Budapest 2018.08.01 2019.02.01
Budapest Gyermek 1192 Budapest 2018.07.01 2019.01.01
Budapest Gyermek 1161 Budapest 2018.02.01 2018.08.01
Budapest Gyermek 1195 Budapest 2018.01.01 2018.07.01
Budapest Gyermek 1173 Budapest 2017.08.01 2018.02.01
Budapest Gyermek 1095 Budapest 2017.05.01 2017.11.01
Budapest Gyermek 1088 Budapest 2016.10.01 2017.04.01
Budapest Gyermek 1088 Budapest 2016.10.01 2017.04.01
Budapest Gyermek 1181 Budapest 2016.09.01 2017.03.01
Budapest Gyermek 1088 Budapest 2013.10.01 2014.04.01
Budapest Gyermek 1088 Budapest 2013.10.01 2014.04.01
Budapest Gyermek 1088 Budapest 2013.10.01 2014.04.01
Budapest Felnőtt 1088 Budapest 2013.10.01 2014.04.01
Budapest Gyermek 1161 Budapest 2013.09.01 2014.03.01
Budapest Felnőtt 1088 Budapest 2013.04.01 2013.10.01
Budapest Felnőtt 1088 Budapest 2013.04.01 2013.10.01
Budapest Felnőtt 1088 Budapest 2013.04.01 2013.10.01
Budapest Felnőtt 1088 Budapest 2013.04.01 2013.10.01
Budapest Felnőtt 1088 Budapest 2013.04.01 2013.10.01
Budapest Felnőtt 1088 Budapest 2013.04.01 2013.10.01
Budapest Felnőtt 1088 Budapest 2013.04.01 2013.10.01
Budapest Felnőtt 1088 Budapest 2013.04.01 2013.10.01
Budapest Felnőtt 1088 Budapest 2013.04.01 2013.10.01
Budapest Felnőtt 1088 Budapest 2013.04.01 2013.10.01
Budapest Felnőtt 1088 Budapest 2013.03.01 2013.09.01
Budapest Felnőtt 1088 Budapest 2013.03.01 2013.09.01
Budapest Felnőtt 1088 Budapest 2012.12.01 2013.06.01
Budapest Felnőtt 1088 Budapest 2010.12.01 2011.06.01
Budapest Felnőtt 1088 Budapest 2010.06.01 2010.12.01
Budapest Gyermek 1158 Budapest 2004.10.01 2005.04.01
Budapest Gyermek 1088 Budapest 2002.10.01 2003.04.01
Csongrád-Csanád Vegyes 6600 Szentes 2020.08.01 2021.02.01
Csongrád-Csanád Vegyes 6900 Makó 2019.07.01 2020.01.01
Csongrád-Csanád Vegyes 6900 Makó 2018.05.01 2018.11.01
Csongrád-Csanád Vegyes 6914 Pitvaros 2017.08.01 2018.02.01
Csongrád-Csanád Vegyes 6635 Szegvár 2015.05.01 2015.11.01
Csongrád-Csanád Vegyes 6769 Pusztaszer 2013.12.01 2014.06.01
Csongrád-Csanád Vegyes 6755 Kübekháza 2008.01.01 2008.07.01
Fejér Vegyes 8044 Kincsesbánya 2020.04.01 2020.10.01
Fejér Vegyes 8135 Dég 2018.07.01 2019.01.01
Fejér Vegyes 2472 Kajászó 2018.03.01 2018.09.01
Fejér Vegyes 2456 Besnyo 2018.01.01 2018.07.01
Fejér Vegyes 8145 Nádasdladány 2015.06.01 2015.12.01
Fejér Vegyes 2432 Szabadegyháza 2013.06.01 2013.12.01
Fejér Vegyes 8156 Kisláng 2007.09.01 2008.03.01
Győr-Moson-Sopron Vegyes 9400 Sopron 2020.12.01 2021.06.01
Győr-Moson-Sopron Vegyes 9200 Mosonmagyaróvár 2020.10.01 2021.04.01
Győr-Moson-Sopron Vegyes 9167 Bosárkány 2020.04.01 2020.10.01
Győr-Moson-Sopron Vegyes 9026 Győr 2020.01.01 2020.07.01
Győr-Moson-Sopron Vegyes 9400 Sopron 2018.04.01 2018.10.01
Győr-Moson-Sopron Vegyes 9326 Szil 2018.01.01 2018.07.01
Győr-Moson-Sopron Vegyes 9484 Pereszteg 2017.05.01 2017.11.01
Győr-Moson-Sopron Vegyes 9177 Ásványráró 2012.10.01 2013.04.01
Győr-Moson-Sopron Vegyes 9151 Abda 2012.02.01 2012.08.01
Győr-Moson-Sopron Vegyes 9226 Dunasziget 2010.12.01 2011.06.01
Győr-Moson-Sopron Vegyes 9024 Gyor 2009.01.01 2009.07.01
Győr-Moson-Sopron Vegyes 9135 Rábaszentmihály 2008.04.01 2008.10.01
Győr-Moson-Sopron Vegyes 9421 Fertőrákos 2006.09.01 2007.03.01
Győr-Moson-Sopron Vegyes 9145 Bágyogszovát 2006.07.01 2007.01.01
Hajdú-Bihar Vegyes 4285 Álmosd 2020.11.01 2021.05.01
Heves Vegyes 3399 Andornaktálya 2020.07.01 2021.01.01
Heves Vegyes 3240 Parád 2020.02.01 2020.08.01
Heves Vegyes 3292 Adács 2020.01.01 2020.07.01
Heves Vegyes 3200 Gyöngyös 2019.08.01 2020.02.01
Heves Vegyes 3360 Heves 2019.07.01 2020.01.01
Heves Vegyes 3200 Gyöngyös 2019.07.01 2020.01.01
Heves Vegyes 3284 Tarnaméra 2018.11.01 2019.05.01
Heves Vegyes 3346 Bélapátfalva 2017.10.01 2018.04.01
Heves Vegyes 3212 Gyöngyöshalász 2017.10.01 2018.04.01
Heves Vegyes 3300 Eger 2015.08.01 2016.02.01
Heves Vegyes 3371 Átány 2015.06.01 2015.12.01
Heves Vegyes 3246 Mátraderecske 2015.02.01 2015.08.01
Heves Vegyes 3369 Tarnabod 2013.12.01 2014.06.01
Heves Vegyes 3360 Heves 2013.12.01 2014.06.01
Heves Vegyes 3358 Erdotelek 2013.11.01 2014.05.01
Heves Vegyes 3271 Visonta 2013.11.01 2014.05.01
Heves Vegyes 3262 Markaz 2013.09.01 2014.03.01
Heves Vegyes 3031 Zagyvaszántó 2010.12.01 2011.06.01
Jász-Nagykun-Szolnok Vegyes 5471 Tiszakürt 2020.08.01 2021.02.01
Jász-Nagykun-Szolnok Vegyes 5200 Törökszentmiklós 2020.06.01 2020.12.01
Jász-Nagykun-Szolnok Vegyes 5055 Jászladány 2019.05.01 2019.11.01
Jász-Nagykun-Szolnok Vegyes 6064 Tiszaug 2018.11.01 2019.05.01
Jász-Nagykun-Szolnok Vegyes 5062 Kotelek 2017.10.01 2018.04.01
Jász-Nagykun-Szolnok Vegyes 5061 Tiszasüly 2017.07.01 2018.01.01
Jász-Nagykun-Szolnok Vegyes 5143 Jánoshida 2016.01.01 2016.07.01
Jász-Nagykun-Szolnok Vegyes 5054 Jászalsószentgyörgy 2016.01.01 2016.07.01
Jász-Nagykun-Szolnok Vegyes 5244 Tiszaszolos 2015.08.01 2016.02.01
Jász-Nagykun-Szolnok Vegyes 5122 Jászdózsa 2009.06.01 2009.12.01
Jász-Nagykun-Szolnok Vegyes 5243 Tiszaderzs 2008.02.01 2008.08.01
Jász-Nagykun-Szolnok Vegyes 6640 Csongrád 2008.01.01 2008.07.01
Jász-Nagykun-Szolnok Vegyes 5340 Kunhegyes 2007.02.01 2007.08.01
Jász-Nagykun-Szolnok Vegyes 5053 Szászberek 2006.04.01 2006.10.01
Komárom-Esztergom Vegyes 2531 Tokod 2020.02.01 2020.08.01
Komárom-Esztergom Felnőtt 2500 Esztergom 2020.01.01 2020.07.01
Komárom-Esztergom Vegyes 2870 Kisbér 2019.11.01 2020.05.01
Komárom-Esztergom Vegyes 2931 Almásfüzito 2019.09.01 2020.03.01
Komárom-Esztergom Vegyes 2852 Kecskéd 2019.04.01 2019.10.01
Komárom-Esztergom Vegyes 2837 Vértesszolos 2016.05.01 2016.11.01
Komárom-Esztergom Vegyes 2898 Kocs 2014.02.01 2014.08.01
Nógrád Vegyes 2651 Rétság 2020.07.01 2021.01.01
Nógrád Vegyes 3170 Szécsény 2020.06.01 2020.12.01
Nógrád Vegyes 2654 Romhány 2020.04.01 2020.10.01
Nógrád Vegyes 3070 Bátonyterenye 2020.02.01 2020.08.01
Nógrád Vegyes 3070 Bátonyterenye 2020.01.01 2020.07.01
Nógrád Vegyes 3078 Bátonyterenye 2020.01.01 2020.07.01
Nógrád Vegyes 2694 Magyarnándor 2019.06.01 2019.12.01
Nógrád Vegyes 3100 Salgótarján 2019.04.01 2019.10.01
Nógrád Vegyes 2660 Balassagyarmat 2019.03.01 2019.09.01
Nógrád Vegyes 3070 Bátonyterenye 2018.07.01 2019.01.01
Nógrád Vegyes 3100 Salgótarján 2016.12.01 2017.06.01
Nógrád Vegyes 3100 Salgótarján 2016.09.01 2017.03.01
Nógrád Vegyes 2688 Vanyarc 2016.05.01 2016.11.01
Nógrád Vegyes 2660 Balassagyarmat 2016.03.01 2016.09.01
Nógrád Vegyes 3144 Mátranovák 2016.01.01 2016.07.01
Nógrád Vegyes 2687 Bercel 2013.12.01 2014.06.01
Nógrád Vegyes 2691 Nógrádkövesd 2012.11.01 2013.05.01
Nógrád Vegyes 3053 Ecseg 2011.10.01 2012.04.01
Nógrád Vegyes 2646 Drégelypalánk 2011.09.01 2012.03.01
Nógrád Vegyes 3127 Kazár 2010.05.01 2010.11.01
Nógrád Vegyes 3123 Cered 2009.11.01 2010.05.01
Nógrád Vegyes 3129 Lucfalva 2009.01.01 2009.07.01
Nógrád Vegyes 3170 Szécsény 2006.04.01 2006.10.01
Nógrád Vegyes 3063 Jobbágyi 2005.11.01 2006.05.01
Pest Vegyes 2750 Nagykorös 2020.12.01 2021.06.01
Pest Vegyes 2030 Érd 2020.11.01 2021.05.01
Pest Vegyes 2367 Újhartyán 2020.08.01 2021.02.01
Pest Gyermek 2225 Üllo 2020.08.01 2021.02.01
Pest Vegyes 2144 Kerepes 2020.01.01 2020.07.01
Pest Vegyes 2300 Ráckeve 2020.01.01 2020.07.01
Pest Vegyes 2100 Gödöllő 2019.11.01 2020.05.01
Pest Felnőtt 2100 Gödöllo 2019.11.01 2020.05.01
Pest Vegyes 2750 Nagykorös 2018.04.01 2018.10.01
Pest Gyermek 2100 Gödöllo 2018.03.01 2018.09.01
Pest Felnőtt 1214 Budapest 2017.08.01 2018.02.01
Pest Vegyes 2766 Tápiószele 2016.12.01 2017.06.01
Pest Vegyes 2635 Vámosmikola 2014.02.01 2014.08.01
Pest Vegyes 2375 Tatárszentgyörgy 2012.10.01 2013.04.01
Pest Vegyes 2746 Jászkarajeno 2008.04.01 2008.10.01
Somogy Felnőtt 7400 Kaposvár 2020.06.01 2020.12.01
Somogy Vegyes 8725 Iharosberény 2019.10.01 2020.04.01
Somogy Vegyes 8700 Marcali 2017.07.01 2018.01.01
Somogy Vegyes 7500 Nagyatád 2016.05.01 2016.11.01
Somogy Vegyes 8700 Marcali 2015.12.01 2016.06.01
Somogy Vegyes 8700 Marcali 2015.06.01 2015.12.01
Somogy Vegyes 7272 Gölle 2010.03.01 2010.09.01
Somogy Vegyes 7541 Kutas 2008.02.01 2008.08.01
Somogy Vegyes 7539 Szulok 2007.11.01 2008.05.01
Somogy Vegyes 7555 Csokonyavisonta 2005.08.01 2006.02.01
Somogy Vegyes 7555 Csokonyavisonta 2004.01.01 2004.07.01
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vegyes 4434 Kálmánháza 2020.11.01 2021.05.01
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vegyes 4823 Nagydobos 2020.08.01 2021.02.01
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vegyes 4812 Nagyvarsány 2019.10.01 2020.04.01
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vegyes 4535 Nyíribrony 2018.01.01 2018.07.01
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vegyes 4363 Nyírmihálydi 2014.05.01 2014.11.01
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vegyes 4546 Anarcs 2011.12.01 2012.06.01
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vegyes 4556 Magy 2011.09.01 2012.03.01
Tolna Vegyes 7144 Decs 2016.10.01 2017.04.01
Tolna Vegyes 7192 Szakály 2011.01.01 2011.07.01
Vas Vegyes 9937 Pankasz 2020.01.01 2020.07.01
Vas Vegyes 9919 Csákánydoroszló 2018.03.01 2018.09.01
Vas Vegyes 9733 Horvátzsidány 2016.11.01 2017.05.01
Vas Vegyes 9783 Egyházasrádóc 2011.01.01 2011.07.01
Vas Gyermek 9800 Vasvár 2002.02.01 2002.08.01
Veszprém Vegyes 8500 Pápa 2020.12.01 2021.06.01
Veszprém Vegyes 8420 Zirc 2020.10.01 2021.04.01
Veszprém Vegyes 8500 Pápa 2020.09.01 2021.03.01
Veszprém Felnőtt 8300 Tapolca 2020.07.01 2021.01.01
Veszprém Vegyes 8182 Berhida 2018.10.01 2019.04.01
Veszprém Vegyes 8445 Városlőd 2017.09.01 2018.03.01
Veszprém Vegyes 8500 Pápa 2016.07.01 2017.01.01
Veszprém Vegyes 8517 Magyargencs 2011.09.01 2012.03.01
Zala Vegyes 8380 Hévíz 2020.12.01 2021.06.01
Zala Vegyes 8981 Gellénháza 2020.08.01 2021.02.01
Zala Vegyes 8994 Zalaszentgyörgy 2020.07.01 2021.01.01
Zala Vegyes 8743 Zalaszabar 2020.06.01 2020.12.01
Zala Vegyes 8800 Nagykanizsa 2020.04.01 2020.10.01
Zala Vegyes 8800 Nagykanizsa 2020.01.01 2020.07.01
Zala Vegyes 8774 Gelse 2019.11.01 2020.05.01
Zala Vegyes 8778 Újudvar 2018.08.01 2019.02.01
Zala Vegyes 8800 Nagykanizsa 2018.07.01 2019.01.01
Zala Vegyes 8900 Zalaegerszeg 2017.12.01 2018.06.01
Zala Vegyes 8973 Csesztreg 2013.05.01 2013.11.01
Zala Vegyes 8956 Páka 2012.02.01 2012.08.01
Zala Vegyes 8887 Bázakerettye 2005.07.01 2006.01.01
Zala Vegyes 8796 Türje 2005.07.01 2006.01.01
Zala Vegyes 8897 Söjtör 2004.10.01 2005.04.01
Zala Vegyes 8948 Nova 2004.09.01 2005.03.01
Tájékoztató A Tartósan Betöltetlen Fogorvosi Körzetekről