Az Országos Kórházi Főigazgatóság​, Alapellátásfejlesztési Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) egyik feladata, hogy nyilvántartást vezessen a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekről. Az Igazgatósághoz beérkezett megkeresések növekvő száma miatt a továbbiakban honlapunkon elérhetővé tesszük a hozzánk beérkezett dokumentumok alapján a tartósan betöltetlen körzetek listáját, megjelölve a legutóbbi adatfrissítés időpontját is.

Jogszabályi háttér:

2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről
E törvény alkalmazásában
önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás;
praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető.

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
E rendelet alkalmazásában
a) háziorvosi körzet: a területi ellátási kötelezettség alapján a feladattal érintett települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által az Öotv. 2. § (2) bekezdése szerint rendeletben – jogszabályban meghatározottak figyelembevételével – meghatározott település, települések, illetve településrész, településrészek;
b) tartósan betöltetlen háziorvosi körzet: az a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet,
ba) amelyben az ellátási kötelezettségnek hat hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak eleget tenni, kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet ellátó háziorvos munkavégzésében akadályoztatva van, vagy
bb) amelyben – a helyettesítés kivételével – az önkormányzat az ellátás nyújtásáról legalább hat hónapig nem tud gondoskodni önálló orvosi tevékenység végzésére jogosult személlyel;
c) praxisengedély: az Öotv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti engedély.
(2) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szempontjából a háziorvos a munkavégzésben akkor akadályozott, ha a tevékenységét keresőképtelensége, hivatalos távolléte, szabadsága vagy gyermekápolás, -gondozás miatt nem végzi, illetve, ha a munkavégzés a közmegbízatásával összeférhetetlen vagy közmegbízatása miatt a tevékenységét ellátni nem tudja.

7. § (1) A praxisengedélyt vissza kell vonni, ha
e) a praxisjog elidegenítésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, a határidő leteltét követő nappal.

13/A. § (1) A praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.
(2) Ha a közalkalmazotti jogviszonyban álló háziorvos közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a praxisjog elidegenítésére a jogviszony megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.
(3) A feladat-ellátási szerződés megszűnésének, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az engedélyező szervet.

17. § Ha 2012. december 31-ét megelőzően a feladat-ellátási szerződés szerinti felmondási idő 6 hónapnál kevesebb, azt az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 13/A. § (1) bekezdése szerint a praxisjog elidegenítésére rendelkezésre álló idő számítása szempontjából úgy kell tekinteni, mintha a felmondási idő 6 hónap lett volna.

Mindezek – különösen a Korm. rend. 13/A § (1) bekezdése – alapján a tartósan betöltetlen listára azok a háziorvosi körzetek kerülnek fel, amelyek esetében az önkormányzattal kötött szerződés legalább hat hónapja megszűnt.
Kiemeljük, hogy az adott körzet nem a listában való feltüntetés tényétől, hanem a jogszabályi feltételek bekövetkezte esetén válik tartósan betöltetlenné.
Jelezzük, hogy a listát a praxisengedélyek, praxisengedély visszavonások, valamint a finanszírozási szerződések alapján állítottuk össze, így a lista módosítása is ezek figyelembevételével lehetséges.

dr. Füredi Gyula
szakértő

Aktuális: 2024. 04. 01.
VármegyeFogorvosi szolgálat típusaFogorvosi szolgálat címe (irányítószám, település)BETÖLTETLENSÉG KEZDETE (-TÓL, -TŐL)TARTÓSAN BETÖLTETLEN (-TÓL, - TŐL)
Bács-KiskunVegyes6135Csólyospálos2014-04-012014-10-01
Bács-KiskunVegyes6333Dunaszentbenedek2019-05-012019-11-01
Bács-KiskunVegyes6455Katymár2005-10-012006-04-01
Bács-KiskunFelnőtt6200Kiskőrös2021-12-012022-06-01
Bács-KiskunVegyes6421Kisszállás2012-12-012013-06-01
Bács-KiskunVegyes6113Petőfiszállás2015-05-012015-11-01
Bács-KiskunVegyes6336Szakmár2012-01-012012-07-01
Bács-KiskunVegyes6131Szank2022-01-012022-07-01
Bács-KiskunVegyes6451Tataháza2011-12-012012-06-01
Bács-KiskunGyermek6100Kiskunfélegyháza2011-07-012012-01-01
Bács-KiskunVegyes6341Homokmégy2016-04-012016-10-01
Bács-KiskunVegyes6064Tiszaug2013-02-012013-08-01
Bács-KiskunVegyes6045Ladánybene2017-05-012017-11-01
BaranyaVegyes7700MOHÁCS2022-06-012022-12-01
BaranyaVegyes7700MOHÁCS2023-06-012023-12-01
BékésVegyes5527Bucsa2007-12-012008-06-01
BékésVegyes5630Békés2022-10-012023-04-01
BékésVegyes5515Ecsegfalva2007-04-012007-10-01
BékésVegyes5925Gerendás2007-12-012008-06-01
BékésVegyes5734Geszt2011-07-012012-01-01
BékésVegyes5553Kondoros2021-11-012022-05-01
BékésVegyes5746Kunágota2017-05-012017-11-01
BékésVegyes5622Köröstarcsa2019-01-012019-07-01
BékésVegyes5800Mezokovácsháza2021-08-012022-02-01
BékésVegyes5530Vészto2023-01-012023-07-01
BékésVegyes5720Sarkad2023-06-012023-12-01
BékésVegyes5712Szabadkígyós2011-03-012011-09-01
Borsod-Abaúj-ZemplénVegyes3671Borsodnádasd2020-04-012020-10-01
Borsod-Abaúj-ZemplénVegyes3411Szomolya2013-03-012013-09-01
Borsod-Abaúj-ZemplénVegyes3597Hejokeresztúr2004-03-012004-09-01
Borsod-Abaúj-ZemplénVegyes3905Monok2016-12-012017-06-01
Borsod-Abaúj-ZemplénVegyes3416Tard2011-05-012011-11-01
Borsod-Abaúj-ZemplénVegyes3836Baktakék2019-08-012020-02-01
Borsod-Abaúj-ZemplénVegyes3578Girincs2017-02-012017-08-01
Borsod-Abaúj-ZemplénVegyes3994Pálháza2020-01-012020-07-01
Borsod-Abaúj-ZemplénVegyes3927Csobaj2021-02-012021-08-01
Borsod-Abaúj-ZemplénFelnőtt3529Miskolc2021-05-012021-11-01
Borsod-Abaúj-ZemplénVegyes3467Árokto2004-04-012004-10-01
Borsod-Abaúj-ZemplénVegyes3557Bükkszentkereszt2016-12-012017-06-01
Borsod-Abaúj-ZemplénVegyes4066Tiszacsege2023-03-012023-09-01
Borsod-Abaúj-ZemplénVegyes3250Pétervására2022-08-012023-02-01
Borsod-Abaúj-ZemplénVegyes3250Pétervására2023-06-012023-12-01
BudapestGyermek1031Budapest2021-01-012021-07-01
BudapestGyermek1031Budapest2021-07-012022-01-01
BudapestGyermek1031Budapest2018-09-012019-03-01
BudapestFelnőtt1046Budapest2023-02-012023-08-01
BudapestGyermek1088Budapest2013-10-012014-04-01
BudapestGyermek1088Budapest2016-10-012017-04-01
BudapestGyermek1088Budapest2016-10-012017-04-01
BudapestGyermek1088Budapest2013-10-012014-04-01
BudapestGyermek1088Budapest2013-10-012014-04-01
BudapestGyermek1088Budapest2002-10-012003-04-01
BudapestFelnőtt1088Budapest2013-04-012013-10-01
BudapestFelnőtt1088Budapest2013-04-012013-10-01
BudapestFelnőtt1088Budapest2013-04-012013-10-01
BudapestFelnőtt1088Budapest2013-03-012013-09-01
BudapestFelnőtt1088Budapest2010-06-012010-12-01
BudapestFelnőtt1088Budapest2013-04-012013-10-01
BudapestFelnőtt1088Budapest2013-04-012013-10-01
BudapestFelnőtt1088Budapest2012-12-012013-06-01
BudapestFelnőtt1088Budapest2013-04-012013-10-01
BudapestFelnőtt1088Budapest2013-04-012013-10-01
BudapestFelnőtt1088Budapest2013-04-012013-10-01
BudapestFelnőtt1088Budapest2013-03-012013-09-01
BudapestFelnőtt1088Budapest2010-12-012011-06-01
BudapestFelnőtt1088Budapest2013-10-012014-04-01
BudapestFelnőtt1088Budapest2013-04-012013-10-01
BudapestFelnőtt1088Budapest2013-04-012013-10-01
BudapestGyermek1092Budapest2023-07-012024-01-01
BudapestGyermek1095Budapest2017-05-012017-11-01
BudapestGyermek1158Budapest2020-11-012021-05-01
BudapestGyermek1158Budapest2019-07-012020-01-01
BudapestGyermek1161Budapest2019-05-012019-11-01
BudapestGyermek1161Budapest2018-02-012018-08-01
BudapestGyermek1161Budapest2013-09-012014-03-01
BudapestGyermek1173Budapest2022-04-012022-10-01
BudapestGyermek1173Budapest2023-10-012024-04-01
BudapestGyermek1173Budapest2023-06-012023-12-01
BudapestFelnőtt1173Budapest2021-12-012022-06-01
BudapestGyermek1181Budapest2016-09-012017-03-01
BudapestGyermek1212Budapest2023-07-012024-01-01
Csongrád-CsanádVegyes6900Makó2019-07-012020-01-01
Csongrád-CsanádVegyes6900Makó2018-10-012019-04-01
Csongrád-CsanádVegyes6769Pusztaszer2013-12-012014-06-01
Csongrád-CsanádVegyes6600Szentes2020-08-012021-02-01
Csongrád-CsanádVegyes6914Pitvaros2017-08-012018-02-01
Csongrád-CsanádVegyes6755Kübekháza2008-01-012008-07-01
Csongrád-CsanádVegyes6821Székkutas2021-08-012022-02-01
FejérVegyes2400Dunaújváros2023-05-012023-11-01
FejérVegyes8145Nádasdladány2015-06-012015-12-01
FejérVegyes2432Szabadegyháza2013-06-012013-12-01
FejérVegyes8000Székesfehérvár2023-09-012024-03-01
FejérVegyes8052Fehérvárcsurgó2021-08-012022-02-01
FejérVegyes2456Besnyo2018-01-012018-07-01
FejérVegyes2472Kajászó2018-03-012018-09-01
Győr-Moson-SopronVegyes9177Ásványráró2012-10-012013-04-01
Győr-Moson-SopronVegyes9024Gyor2009-01-012009-07-01
Győr-Moson-SopronVegyes9326Szil2018-01-012018-07-01
Győr-Moson-SopronVegyes9086Töltéstava2022-07-012023-01-01
Győr-Moson-SopronVegyes9145Bágyogszovát2006-07-012007-01-01
Győr-Moson-SopronVegyes9200Mosonmagyaróvár2023-01-012023-07-01
Győr-Moson-SopronVegyes9135Rábaszentmihály2008-04-012008-10-01
Győr-Moson-SopronVegyes9484Pereszteg2017-05-012017-11-01
Hajdú-BiharVegyes4285Álmosd2020-11-012021-05-01
HevesVegyes3275Detk2023-02-012023-08-01
HevesVegyes3371Átány2015-06-012015-12-01
HevesVegyes3336Bátor2015-08-012016-02-01
HevesVegyes3031Zagyvaszántó2010-12-012011-06-01
HevesVegyes3373Besenyotelek2013-11-012014-05-01
HevesVegyes3240Parád2020-02-012020-08-01
HevesVegyes3246Mátraderecske2015-02-012015-08-01
HevesVegyes3360Heves2013-12-012014-06-01
HevesVegyes3200Gyöngyös2019-07-012020-01-01
HevesVegyes3360Heves2013-12-012014-06-01
HevesVegyes3262Markaz2013-09-012014-03-01
HevesVegyes3292Adács2020-01-012020-07-01
Jász-Nagykun-SzolnokVegyes5143Jánoshida2016-01-012016-07-01
Jász-Nagykun-SzolnokVegyes5122Jászdózsa2009-06-012009-12-01
Jász-Nagykun-SzolnokVegyes5055Jászladány2019-05-012019-11-01
Jász-Nagykun-SzolnokVegyes5083Kengyel2021-11-012022-05-01
Jász-Nagykun-SzolnokVegyes5435Martfu2021-04-012021-10-01
Jász-Nagykun-SzolnokVegyes5200Törökszentmiklós2023-08-012024-02-01
Jász-Nagykun-SzolnokVegyes5420Túrkeve2021-03-012021-09-01
Jász-Nagykun-SzolnokVegyes5400Mezotúr2022-07-012023-01-01
Jász-Nagykun-SzolnokVegyes5053Szászberek2006-04-012006-10-01
Jász-Nagykun-SzolnokVegyes5243Tiszaderzs2008-02-012008-08-01
Jász-Nagykun-SzolnokVegyes6640Csongrád2008-01-012008-07-01
Jász-Nagykun-SzolnokVegyes5340Kunhegyes2007-02-012007-08-01
Jász-Nagykun-SzolnokVegyes5244Tiszaszolos2015-08-012016-02-01
Jász-Nagykun-SzolnokVegyes5061Tiszasüly2017-07-012018-01-01
Jász-Nagykun-SzolnokVegyes5062Kőtelek2023-05-012023-11-01
Jász-Nagykun-SzolnokVegyes6064Tiszaug2018-11-012019-05-01
Komárom-EsztergomVegyes2931Almásfüzito2019-09-012020-03-01
Komárom-EsztergomFelnőtt2500Esztergom2020-01-012020-07-01
Komárom-EsztergomVegyes2510Dorog2021-03-012021-09-01
Komárom-EsztergomVegyes2536Nyergesújfalu2023-10-012024-04-01
Komárom-EsztergomVegyes2531Tokod2020-02-012020-08-01
Komárom-EsztergomVegyes2941Ács2021-09-012022-03-01
Komárom-EsztergomVegyes2852Kecskéd2019-04-012019-10-01
Komárom-EsztergomVegyes2837Vértesszolos2016-05-012016-11-01
Komárom-EsztergomVegyes2900Komárom2023-07-012024-01-01
Komárom-EsztergomGyermek2800Tatabánya2023-09-012024-03-01
NógrádVegyes3070Bátonyterenye2020-01-012020-07-01
NógrádVegyes3078Bátonyterenye2020-01-012020-07-01
NógrádVegyes3123Cered2009-11-012010-05-01
NógrádVegyes2646Drégelypalánk2011-09-012012-03-01
NógrádVegyes3053Ecseg2011-10-012012-04-01
NógrádVegyes3182Karancslapujto2021-10-012022-04-01
NógrádVegyes2694Magyarnándor2019-06-012019-12-01
NógrádVegyes3100Salgótarján2016-12-012017-06-01
NógrádVegyes3100Salgótarján2021-06-012021-12-01
NógrádVegyes3100Salgótarján2016-09-012017-03-01
NógrádVegyes3100Salgótarján2019-04-012019-10-01
NógrádVegyes2610Notincs2018-08-012019-02-01
NógrádVegyes2691Nógrádkövesd2012-11-012013-05-01
NógrádVegyes3170Szécsény2006-04-012006-10-01
NógrádVegyes2659Érsekvadkert2020-03-012020-09-01
NógrádVegyes2651Rétság2020-07-012021-01-01
NógrádVegyes2687Bercel2013-12-012014-06-01
NógrádVegyes3129Lucfalva2009-01-012009-07-01
NógrádVegyes3144Mátranovák2016-01-012016-07-01
NógrádVegyes2688Vanyarc2016-05-012016-11-01
NógrádVegyes3070Bátonyterenye2021-01-012021-07-01
PestVegyes2427Baracs2022-06-012022-12-01
PestVegyes2750Nagykorös2023-03-012023-09-01
PestVegyes2750Nagykorös2022-06-012022-12-01
PestVegyes2335Taksony2023-10-012024-04-01
PestVegyes2244Úri2023-08-012024-02-01
PestVegyes2735Dánszentmiklós2023-03-012023-09-01
PestVegyes2613Rád2023-06-012023-12-01
PestVegyes2721Pilis2021-06-012021-12-01
PestVegyes2746Jászkarajeno2008-04-012008-10-01
PestGyermek2100Gödöllo2018-03-012018-09-01
PestVegyes2766Tápiószele2016-12-012017-06-01
PestVegyes2721Pilis2018-07-012019-01-01
PestVegyes2173Kartal2019-11-012020-05-01
PestFelnőtt2100Gödöllo2019-11-012020-05-01
PestFelnőtt1214Budapest2017-08-012018-02-01
SomogyVegyes7584Babócsa2005-08-012006-02-01
SomogyVegyes8719Böhönye2023-07-012024-01-01
SomogyVegyes8840Csurgó2021-01-012021-07-01
SomogyVegyes7977Kastélyosdombó2004-01-012004-07-01
SomogyVegyes7272Gölle2010-03-012010-09-01
SomogyFelnőtt7400Kaposvár2020-06-012020-12-01
SomogyVegyes7541Kutas2008-02-012008-08-01
SomogyVegyes8700Marcali2015-06-012015-12-01
SomogyVegyes7500Nagyatád2016-05-012016-11-01
SomogyVegyes7500Nagyatád2023-09-012024-03-01
SomogyVegyes7539Szulok2007-11-012008-05-01
SomogyVegyes7570Barcs2023-09-012024-03-01
Szabolcs-Szatmár-BeregVegyes4641Mezoladány2022-01-012022-07-01
Szabolcs-Szatmár-BeregVegyes4761Porcsalma2021-07-012022-01-01
Szabolcs-Szatmár-BeregVegyes4556Magy2011-09-012012-03-01
Szabolcs-Szatmár-BeregVegyes4363Nyírmihálydi2014-05-012014-11-01
TolnaVegyes7226Kurd2021-01-012021-07-01
TolnaVegyes7098Magyarkeszi2021-07-012022-01-01
TolnaVegyes7100Szekszárd2023-06-012023-12-01
TolnaVegyes7090Tamási2022-11-012023-05-01
TolnaVegyes7192Szakály2011-01-012011-07-01
VasVegyes9545Jánosháza2023-03-012023-09-01
VasVegyes9937Pankasz2020-01-012020-07-01
VasVegyes9800Vasvár2023-10-012024-04-01
VasGyermek9800Vasvár2002-02-012002-08-01
VasVegyes9900KÖRMEND2023-07-012024-01-01
VasGyermek9900Körmend2021-03-012021-09-01
VeszprémVegyes8200Veszprém2022-10-012023-04-01
VeszprémVegyes8400Ajka2023-04-012023-10-01
VeszprémVegyes8517Magyargencs2011-09-012012-03-01
ZalaVegyes8887Bázakerettye2005-07-012006-01-01
ZalaVegyes8973Csesztreg2013-05-012013-11-01
ZalaVegyes8774Gelse2019-11-012020-05-01
ZalaVegyes8956Páka2012-02-012012-08-01
ZalaVegyes8798Zalabér2022-07-012023-01-01
ZalaVegyes8743Zalaszabar2020-06-012020-12-01
ZalaVegyes8992Bagod2020-07-012021-01-01
ZalaVegyes8800Nagykanizsa2018-07-012019-01-01
ZalaVegyes8800Nagykanizsa2022-05-012022-11-01
ZalaVegyes8800Nagykanizsa2020-04-012020-10-01
ZalaVegyes8868Letenye2021-05-012021-11-01
ZalaVegyes8900Zalaegerszeg,2023-07-012024-01-01
ZalaVegyes8796Türje2005-07-012006-01-01
ZalaVegyes8897Söjtör2004-10-012005-04-01

Tájékoztató A Tartósan Betöltetlen Fogorvosi Körzetekről