Praxisengedély módosítását a benyújtandó letölthető kérelem kitöltésével és a módosítást alátámasztó, bizonyító dokumentumok csatolásával lehet kérni.

Kérjük, hogy a benyújtott iratanyagot elektronikusan és postai úton is megküldeni szíveskedjen!
E-mail cím: praxisengedely@okfo.gov.hu
Postai cím: Országos Kórházi Főigazgatóság​, Alapellátásfejlesztési Igazgatóság, 1125 Budapest, Diós árok 3. vagy 1525 Budapest 114, Pf.: 32.

Tájékoztatjuk, hogy joghatályos benyújtásnak a személyesen, hivatali kapun, vagy a postai úton megküldött iratanyag minősül.
A 4.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum (postai készpénz átutalási megbízási szelvény, vagy utalást igazoló dokumentum – banki terhelési értesítő) az alábbiak szerint:
Név: Országos Kórházi Főigazgatóság
Cím: 1125. Bp. Diós Árok 3.
Adószám: 15845883-2-43
Számlaszám: 10032000-00362241-00000000
Átutalásnál a közleményben fel kell tüntetni az egyedi azonosító adatokat a (név és pecsétszám)

Az ÁFA tv. 169. § d. ) pont és a dc) alpontja alapján 2020. július 1- től kötelező feltüntetni a belföldön nyilvántartásba vett, termékbeszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalany adószáma első nyolc számjegyét a teljesített ügyletről és annak előlegéről kibocsátott számlán.

A jogszabálynak megfelelően kiállítandó számlához a kérelmező szíveskedjék csatolni a befizető nyilatkozatát, melyben meg kell jelölni:

  • számlázási név, cím
  • adószám vagy adóazonosító jel
  • a kedvezményezett neve és orvosi nyilvántartási száma (pecsétszám)
Praxisengedély módosítása