Az Országos Kórházi Főigazgatóság​, Alapellátásfejlesztési Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) egyik feladata, hogy nyilvántartást vezessen a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekről. Az Igazgatósághoz beérkezett megkeresések növekvő száma miatt a továbbiakban honlapunkon elérhetővé tesszük a hozzánk beérkezett dokumentumok alapján a tartósan betöltetlen körzetek listáját, megjelölve a legutóbbi adatfrissítés időpontját is.

Jogszabályi háttér:

2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről
E törvény alkalmazásában
önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás;
praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető.

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
E rendelet alkalmazásában
a) háziorvosi körzet: a területi ellátási kötelezettség alapján a feladattal érintett települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által az Öotv. 2. § (2) bekezdése szerint rendeletben – jogszabályban meghatározottak figyelembevételével – meghatározott település, települések, illetve településrész, településrészek;
b) tartósan betöltetlen háziorvosi körzet: az a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet,
ba) amelyben az ellátási kötelezettségnek hat hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak eleget tenni, kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet ellátó háziorvos munkavégzésében akadályoztatva van, vagy
bb) amelyben – a helyettesítés kivételével – az önkormányzat az ellátás nyújtásáról legalább hat hónapig nem tud gondoskodni önálló orvosi tevékenység végzésére jogosult személlyel;
c) praxisengedély: az Öotv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti engedély.
(2) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szempontjából a háziorvos a munkavégzésben akkor akadályozott, ha a tevékenységét keresőképtelensége, hivatalos távolléte, szabadsága vagy gyermekápolás, -gondozás miatt nem végzi, illetve, ha a munkavégzés a közmegbízatásával összeférhetetlen vagy közmegbízatása miatt a tevékenységét ellátni nem tudja.

7. § (1) A praxisengedélyt vissza kell vonni, ha
e) a praxisjog elidegenítésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, a határidő leteltét követő nappal.

13/A. § (1) A praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.
(2) Ha a közalkalmazotti jogviszonyban álló háziorvos közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a praxisjog elidegenítésére a jogviszony megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.
(3) A feladat-ellátási szerződés megszűnésének, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az engedélyező szervet.

17. § Ha 2012. december 31-ét megelőzően a feladat-ellátási szerződés szerinti felmondási idő 6 hónapnál kevesebb, azt az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 13/A. § (1) bekezdése szerint a praxisjog elidegenítésére rendelkezésre álló idő számítása szempontjából úgy kell tekinteni, mintha a felmondási idő 6 hónap lett volna.

Mindezek – különösen a Korm. rend. 13/A § (1) bekezdése – alapján a tartósan betöltetlen listára azok a háziorvosi körzetek kerülnek fel, amelyek esetében az önkormányzattal kötött szerződés legalább hat hónapja megszűnt.
Kiemeljük, hogy az adott körzet nem a listában való feltüntetés tényétől, hanem a jogszabályi feltételek bekövetkezte esetén válik tartósan betöltetlenné.
Jelezzük, hogy a listát a praxisengedélyek, praxisengedély visszavonások, valamint a finanszírozási szerződések alapján állítottuk össze, így a lista módosítása is ezek figyelembevételével lehetséges.

dr. Füredi Gyula
szakértő

Aktuális: 2024.07.01
VármegyeHáziorvosi szolgálat típusaHáziorvosi szolgálat telephelye (irányítószám, település)BETÖLTETLEN
(-tól; -től)
TARTÓSAN BETÖLTETLEN
(-tól; -től)
BÁCS-KISKUNF6000Kecskemét2023-07-012024-01-01
BÁCS-KISKUNF6000Kecskemét2023-04-012023-10-01
BÁCS-KISKUNF6000Kecskemét2023-04-012023-10-01
BÁCS-KISKUNF6070Izsák2017-10-012018-04-01
BÁCS-KISKUNV6077Orgovány2018-09-012019-03-01
BÁCS-KISKUNV6115Kunszállás2022-05-012022-11-01
BÁCS-KISKUNV6238Imrehegy2007-03-012007-09-01
BÁCS-KISKUNF6230Soltvadkert2023-08-012024-02-01
BÁCS-KISKUNV6224Tabdi2019-01-012019-07-01
BÁCS-KISKUNF6065Lakitelek2024-01-012024-07-01
BÁCS-KISKUNF6080Szabadszállás2021-05-012021-11-01
BÁCS-KISKUNF6500Baja2023-07-012024-01-01
BÁCS-KISKUNF6521Vaskút2013-12-012014-06-01
BÁCS-KISKUNV6136Harkakötöny2012-04-012012-10-01
BÁCS-KISKUNF6421Kisszállás2018-12-012019-06-01
BÁCS-KISKUNV6411Zsana2022-04-012022-10-01
BÁCS-KISKUNV6323Dunaegyháza2023-07-012024-01-01
BÁCS-KISKUNV6334Géderlak2023-06-012023-12-01
BÁCS-KISKUNV6341Homokmégy2024-01-012024-07-01
BÁCS-KISKUNV6336Szakmár2024-01-012024-07-01
BÁCS-KISKUNV6425Bácsszőlős2004-10-012005-04-01
BÁCS-KISKUNV6424Csikéria2020-10-012021-04-01
BÁCS-KISKUNV6456Madaras2018-12-012019-06-01
BÁCS-KISKUNV6451Tataháza2015-08-012016-02-01
BÁCS-KISKUNF6440Jánoshalma2022-05-012022-11-01
BÁCS-KISKUNV6096Kunpeszér2010-03-012010-09-01
BÁCS-KISKUNF6500Baja2023-07-012024-01-01
BÁCS-KISKUNF6000Kecskemét2024-01-012024-07-01
BÁCS-KISKUNF6000Kecskemét2023-11-012024-05-01
BÁCS-KISKUNG6000Kecskemét2021-05-012021-11-01
BÁCS-KISKUNG6230Soltvadkert2024-01-012024-07-01
BÁCS-KISKUNG6086Szalkszentmárton2012-09-012013-03-01
BÁCS-KISKUNG6527Nagybaracska2016-07-012017-01-01
BÁCS-KISKUNG6353Dusnok2021-07-012022-01-01
BÁCS-KISKUNG6344Hajós2017-01-012017-07-01
BÁCS-KISKUNG6326Harta2012-09-012013-03-01
BÁCS-KISKUNG6320Solt2015-01-012015-07-01
BÁCS-KISKUNG6413Kunfehértó2010-01-012010-07-01
BÁCS-KISKUNG6422Tompa2023-05-012023-11-01
BARANYAG7633Pécs2023-12-012024-06-01
BARANYAV7827Beremend2023-08-012024-02-01
BARANYAV7967Drávafok2020-04-012020-10-01
BARANYAV7712Dunaszekcső2022-01-012022-07-01
BARANYAF7347Egyházaskozár2021-04-012021-10-01
BARANYAV7968Felsőszentmárton2022-12-012023-06-01
BARANYAV7385Gödre2022-10-012023-04-01
BARANYAV7716Homorúd2017-07-012018-01-01
BARANYAV7935Ibafa2004-10-012005-04-01
BARANYAV7932Mozsgó2022-08-012023-02-01
BARANYAV7981Nemeske2004-10-012005-04-01
BARANYAV7727Palotabozsok2023-06-012023-12-01
BARANYAF7349Szászvár2023-11-012024-05-01
BARANYAF7333Kárász2022-02-012022-08-01
BARANYAV7841Sámod2023-06-012023-12-01
BARANYAV7838Vajszló2021-04-012021-10-01
BARANYAV7362Vásárosdombó2015-05-012015-11-01
BARANYAV7362Vásárosdombó2021-03-012021-09-01
BARANYAF7629Pécs2021-11-012022-05-01
BARANYAV7681Hetvehely2018-06-012018-12-01
BARANYAF7720Pécsvárad2022-10-012023-04-01
BARANYAV7700Mohács2006-04-012006-10-01
BARANYAG7960Sellye2023-08-012024-02-01
BARANYAG7632Pécs2023-03-012023-09-01
BARANYAG7622Pécs2023-11-012024-05-01
BÉKÉSF5830Battonya2024-01-012024-07-01
BÉKÉSF5830Battonya2022-07-012023-01-01
BÉKÉSF5561Békésszentandrás2018-04-012018-10-01
BÉKÉSV5643Bélmegyer2020-04-012020-10-01
BÉKÉSV5551Csabacsűd2022-12-012023-06-01
BÉKÉSV5662Csanádapáca2024-01-012024-07-01
BÉKÉSV5662Csanádapáca2022-03-012022-09-01
BÉKÉSF5510Dévaványa2021-12-012022-06-01
BÉKÉSF5510Dévaványa2016-08-012017-02-01
BÉKÉSV5836Dombegyház2023-04-012023-10-01
BÉKÉSV5745Dombiratos2012-01-012012-07-01
BÉKÉSV5515Ecsegfalva2014-07-012015-01-01
BÉKÉSV5734Geszt2006-01-012006-07-01
BÉKÉSF5500Gyomaendrőd2014-01-012014-07-01
BÉKÉSF5711Gyula2021-09-012022-03-01
BÉKÉSV5555Hunya2016-01-012016-07-01
BÉKÉSV5673Kamut2023-08-012024-02-01
BÉKÉSV5945Kardoskút2017-11-012018-05-01
BÉKÉSV5837Kisdombegyház2005-11-012006-05-01
BÉKÉSF5516Körösladány2021-10-012022-04-01
BÉKÉSV5539Körösnagyharsány2004-10-012005-04-01
BÉKÉSV5622Köröstarcsa2017-05-012017-11-01
BÉKÉSV5746Kunágota2024-01-012024-07-01
BÉKÉSV5746Kunágota2023-03-012023-09-01
BÉKÉSV5743Lőkösháza2020-08-012021-02-01
BÉKÉSF5650Mezőberény2022-09-012023-03-01
BÉKÉSV5732Mezőgyán2011-11-012012-05-01
BÉKÉSV5672Murony2023-04-012023-10-01
BÉKÉSV5668Nagybánhegyes2014-11-012015-05-01
BÉKÉSV5552Kardos2023-11-012024-05-01
BÉKÉSF5720Sarkad2020-06-012020-12-01
BÉKÉSV5731Sarkadkeresztúr2023-12-012024-06-01
BÉKÉSF5540Szarvas2023-01-012023-07-01
BÉKÉSF5520Szeghalom2023-12-012024-06-01
BÉKÉSV5641Tarhos2014-03-012014-09-01
BÉKÉSF5940Tótkomlós2006-10-012007-04-01
BÉKÉSF5940Tótkomlós2023-02-012023-08-01
BÉKÉSF5530Vésztő2023-06-012023-12-01
BÉKÉSF5530Vésztő2021-01-012021-07-01
BÉKÉSV5530Vésztő2023-06-012023-12-01
BÉKÉSF5500Gyomaendrőd2021-04-012021-10-01
BÉKÉSV5838Magyardombegyház2004-10-012005-04-01
BÉKÉSG5830Battonya2012-04-012012-10-01
BÉKÉSG5600Békéscsaba2023-11-012024-05-01
BÉKÉSG5624Doboz2019-07-012020-01-01
BÉKÉSG5932Gádoros2021-07-012022-01-01
BÉKÉSG5820Mezőhegyes2022-04-012022-10-01
BÉKÉSG5931Nagyszénás2010-11-012011-05-01
BÉKÉSG5561Békésszentandrás2018-03-012018-09-01
BÉKÉSG5520Szeghalom2021-07-012022-01-01
BÉKÉSG5530Vésztő2010-07-012011-01-01
BÉKÉSG5920Csorvás2023-11-012024-05-01
BÉKÉSG5720Sarkad2016-01-012016-07-01
BÉKÉSG5742Elek2017-07-012018-01-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3600Ózd2014-07-012015-01-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3752Szendrő2016-09-012017-03-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3898Abaújvár2013-06-012013-12-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3759Aggtelek2015-10-012016-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3811Alsóvadász2019-05-012019-11-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3663Arló2020-01-012020-07-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3467Ároktő2008-02-012008-08-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3654Bánréve2021-01-012021-07-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3462Borsodivánka2023-05-012023-11-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3671Borsodnádasd2020-04-012020-10-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3671Borsodnádasd2023-04-012023-10-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3973Cigánd2012-07-012013-01-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3927Csobaj2010-06-012010-12-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3647Csokvaomány2018-08-012019-02-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3627Domaháza2024-07-012025-01-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3837Felsőgagy2004-10-012005-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3954Györgytarló2004-10-012005-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3626Hangony2016-10-012017-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3593Hejőbába2023-03-012023-09-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3597Hejőkeresztúr2017-09-012018-03-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3594Hejőpapi2018-08-012019-02-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3874Hernádvécse2004-10-012005-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3876Hidasnémeti2021-12-012022-06-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3999Hollóháza2013-02-012013-08-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3742Rudolftelep2009-01-012009-07-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3743Ormosbánya2018-07-012019-01-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3962Karos2015-11-012016-05-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3955Kenézlő2023-10-012024-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3732Kurityán2022-07-012023-01-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3786Lak2020-01-012020-07-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3904Legyesbénye2021-11-012022-05-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3832Léh2015-04-012015-10-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3450Mezőcsát2024-01-012024-07-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3965Nagyrozvágy2010-05-012010-11-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3756Perkupa2023-02-012023-08-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3925Prügy2018-06-012018-12-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3825Rakaca2016-10-012017-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3974Ricse2020-12-012021-06-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3733Rudabánya2023-09-012024-03-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3733Rudabánya2023-05-012023-11-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3576Sajóhídvég2014-07-012015-01-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3425Sály2021-01-012021-07-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3863Szalaszend2014-12-012015-06-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3754Szalonna2016-09-012017-03-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3418Szentistván2021-01-012021-07-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3761Szin2021-04-012021-10-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3921Taktaszada2023-07-012024-01-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3416Tard2012-05-012012-11-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3465Tiszabábolna2022-01-012022-07-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3971Tiszakarád2020-08-012021-02-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3458Tiszakeszi2023-04-012023-10-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3961Vajdácska2011-06-012011-12-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3891Vilmány2019-09-012020-03-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3888Vizsoly2023-09-012024-03-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3726Zádorfalva2015-01-012015-07-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3780Edelény2022-11-012023-05-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3521Miskolc2023-09-012024-03-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3533Miskolc2023-10-012024-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3533Miskolc2023-11-012024-05-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3608Farkaslyuk2020-01-012020-07-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3600Ózd2017-10-012018-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3600Ózd2023-10-012024-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3630Putnok2016-12-012017-06-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3630Putnok2004-10-012005-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3950Sárospatak2023-06-012023-12-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3980Sátoraljaújhely2019-01-012019-07-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3900Szerencs2020-01-012020-07-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3910Tokaj2024-01-012024-07-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3529Miskolc2022-11-012023-05-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3956Viss2005-10-012006-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3882Abaújkér2004-10-012005-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3459Igrici2012-02-012012-08-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3417Cserépváralja2004-10-012005-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3735Felsőtelekes2004-10-012005-04-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3765Komjáti2019-07-012020-01-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3592Nemesbikk2019-07-012020-01-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3595Hejőszalonta2006-07-012007-01-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3780Edelény2021-06-012021-12-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3860Encs2022-09-012023-03-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3525Miskolc2023-08-012024-02-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3525Miskolc2024-01-012024-07-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3529Miskolc2017-07-012018-01-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3534Miskolc2022-05-012022-11-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3534Miskolc2023-12-012024-06-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3518Miskolc2023-11-012024-05-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3600Ózd2016-07-012017-01-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3572Sajólád2020-12-012021-06-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3770Sajószentpéter2024-01-012024-07-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3950Sárospatak2020-07-012021-01-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3910Tokaj2023-06-012023-12-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3924Taktakenéz2004-11-012005-05-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3574Bőcs2019-04-012019-10-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3562Onga2020-04-012020-10-01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3718Megyaszó2018-03-012018-09-01
BUDAPESTF1115Budapest XI. kerület2023-12-012024-06-01
BUDAPESTF1142Budapest XIV. kerület2022-01-012022-07-01
BUDAPESTF1142Budapest XIV. kerület2023-08-012024-02-01
BUDAPESTF1145Budapest XIV. kerület2019-09-012020-03-01
BUDAPESTF1188Budapest XVIII. kerület2023-01-012023-07-01
BUDAPESTF1181Budapest XVIII. Kerület2022-06-012022-12-01
BUDAPESTF1181Budapest XVIII. kerület2023-12-012024-06-01
BUDAPESTF1183Budapest XVIII. kerület2023-06-012023-12-01
BUDAPESTF1195Budapest XIX. kerület2021-12-012022-06-01
BUDAPESTF1194Budapest XIX. kerület2023-09-012024-03-01
BUDAPESTF1194Budapest XIX. kerület2023-08-012024-02-01
BUDAPESTF1194Budapest XIX. kerület2024-01-012024-07-01
BUDAPESTF1193Budapest XIX. kerület2021-01-012021-07-01
BUDAPESTF1192Budapest XIX. kerület2023-12-012024-06-01
BUDAPESTF1192Budapest XIX. kerület2023-11-012024-05-01
BUDAPESTF1191Budapest XIX. kerület2021-12-012022-06-01
BUDAPESTF1191Budapest XIX. kerület2022-02-012022-08-01
BUDAPESTF1114Budapest XI. kerület2023-05-012023-11-01
BUDAPESTF1115Budapest XI. kerület2023-01-012023-07-01
BUDAPESTF1115Budapest XI. kerület2023-11-012024-05-01
BUDAPESTF1047Budapest IV. kerület2021-03-012021-09-01
BUDAPESTF1045Budapest IV. kerület2023-10-012024-04-01
BUDAPESTF1155Budapest XV. kerület2022-01-012022-07-01
BUDAPESTF1151Budapest XV. kerület2024-01-012024-07-01
BUDAPESTF1205Budapest XX. kerület2021-11-012022-05-01
BUDAPESTF1084Budapest VIII. kerület2023-08-012024-02-01
BUDAPESTF1214Budapest XXI. kerület2023-01-012023-07-01
BUDAPESTF1211Budapest XXI. kerület2021-05-012021-11-01
BUDAPESTF1215Budapest XXI. kerület2020-09-012021-03-01
BUDAPESTF1215Budapest XXI. kerület2020-12-012021-06-01
BUDAPESTF1072Budapest VII. kerület2024-01-012024-07-01
BUDAPESTF1072Budapest VII. kerület2023-10-012024-04-01
BUDAPESTF1071Budapest VII. kerület2022-08-012023-02-01
BUDAPESTF1076Budapest VII. kerület2024-01-012024-07-01
BUDAPESTF1056Budapest V. kerület2024-01-012024-07-01
BUDAPESTF1105Budapest X. kerület2023-07-012024-01-01
BUDAPESTF1108Budapest X. kerület2022-12-012023-06-01
BUDAPESTF1108Budapest X. kerület2023-01-012023-07-01
BUDAPESTF1101Budapest X. kerület2022-03-012022-09-01
BUDAPESTF1032Budapest III. kerület2023-08-012024-02-01
BUDAPESTF1098Budapest IX. kerület2022-01-012022-07-01
BUDAPESTF1101Budapest X. kerület2024-01-012024-07-01
BUDAPESTG1142Budapest XIV. kerület2022-07-012023-01-01
BUDAPESTG1142Budapest XIV. kerület2018-10-012019-04-01
BUDAPESTG1149Budapest XIV. kerület2021-07-012022-01-01
BUDAPESTG1149Budapest XIV. kerület2019-03-012019-09-01
BUDAPESTG1149Budapest XIV. kerület2020-07-012021-01-01
BUDAPESTG1182Budapest XVIII. kerület2012-06-012012-12-01
BUDAPESTG1181Budapest XVIII. kerület2021-12-012022-06-01
BUDAPESTG1138Budapest XIII. kerület2021-01-012021-07-01
BUDAPESTG1225Budapest XXII. kerület2021-12-012022-06-01
BUDAPESTG1045Budapest IV. kerület2022-04-012022-10-01
BUDAPESTG1203Budapest XX. kerület2017-09-012018-03-01
BUDAPESTG1203Budapest XX. kerület2018-11-012019-05-01
BUDAPESTG1203Budapest XX. kerület2017-02-012017-08-01
BUDAPESTG1212Budapest XXI. kerület2022-09-012023-03-01
BUDAPESTG1214Budapest XXI. kerület2023-07-012024-01-01
BUDAPESTG1212Budapest XXI. kerület2024-01-012024-07-01
BUDAPESTG1162Budapest XVI. kerület2020-12-012021-06-01
BUDAPESTG1173Budapest XVII. kerület2021-01-012021-07-01
BUDAPESTG1171Budapest XVII. kerület2021-01-012021-07-01
BUDAPESTG1174Budapest XVII. kerület2022-10-012023-04-01
BUDAPESTG1173Budapest XVII. kerület2018-12-012019-06-01
BUDAPESTG1173Budapest XVII. kerület2022-07-012023-01-01
BUDAPESTG1033Budapest III. kerület2021-05-012021-11-01
BUDAPESTG1097Budapest IX. kerület2021-09-012022-03-01
CSONGRÁD-CSANÁDV6911Királyhegyes2017-07-012018-01-01
CSONGRÁD-CSANÁDV6933Nagylak2004-10-012005-04-01
CSONGRÁD-CSANÁDF6900Makó2021-08-012022-02-01
CSONGRÁD-CSANÁDF6800Hódmezővásárhely2023-09-012024-03-01
CSONGRÁD-CSANÁDV6635Szegvár2016-10-012017-04-01
CSONGRÁD-CSANÁDV6624Eperjes2015-03-012015-09-01
CSONGRÁD-CSANÁDF6600Szentes2020-06-012020-12-01
CSONGRÁD-CSANÁDF6600Szentes2020-09-012021-03-01
CSONGRÁD-CSANÁDV6647Csanytelek2020-01-012020-07-01
CSONGRÁD-CSANÁDV6648Csongrád2020-01-012020-07-01
CSONGRÁD-CSANÁDV6768Baks2014-06-012014-12-01
CSONGRÁD-CSANÁDV6623Árpádhalom2015-11-012016-05-01
CSONGRÁD-CSANÁDG6800Hódmezővásárhely2021-12-012022-06-01
CSONGRÁD-CSANÁDG6783Ásotthalom2019-07-012020-01-01
CSONGRÁD-CSANÁDG6726Szeged2023-08-012024-02-01
CSONGRÁD-CSANÁDG6723Szeged2023-12-012024-06-01
CSONGRÁD-CSANÁDG6781Domaszék2022-04-012022-10-01
FEJÉRV2424Előszállás2024-01-012024-07-01
FEJÉRF8000Székesfehérvár2023-09-012024-03-01
FEJÉRF8000Székesfehérvár2023-10-012024-04-01
FEJÉRF8000Székesfehérvár2023-06-012023-12-01
FEJÉRF8000Székesfehérvár2023-08-012024-02-01
FEJÉRF8000Székesfehérvár2024-01-012024-07-01
FEJÉRF8000Székesfehérvár2023-09-012024-03-01
FEJÉRF2400Dunaújváros2023-12-012024-06-01
FEJÉRF2400Dunaújváros2021-01-012021-07-01
FEJÉRF2400Dunaújváros2022-12-012023-06-01
FEJÉRF2400Dunaújváros2022-05-012022-11-01
FEJÉRV8060Mór2023-10-012024-04-01
FEJÉRF8060Mór2024-01-012024-07-01
FEJÉRF8130Enying2020-10-012021-04-01
FEJÉRV8134Mátyásdomb2008-04-012008-10-01
FEJÉRV7011Alap2022-05-012022-11-01
FEJÉRV8055Balinka2014-11-012015-05-01
FEJÉRF7013Cece2021-04-012021-10-01
FEJÉRV8083Csákvár2024-01-012024-07-01
FEJÉRV8135Dég2022-12-012023-06-01
FEJÉRV2423Daruszentmiklós2016-01-012016-07-01
FEJÉRF2451Ercsi2024-01-012024-07-01
FEJÉRV2434Hantos2007-12-012008-06-01
FEJÉRF8093Lovasberény2023-01-012023-07-01
FEJÉRV2425Nagykarácsony2018-06-012018-12-01
FEJÉRV2435Nagylók2013-02-012013-08-01
FEJÉRV2431Perkáta2016-02-012016-08-01
FEJÉRF2490Pusztaszabolcs2023-09-012024-03-01
FEJÉRV2432Szabadegyháza2024-01-012024-07-01
FEJÉRV2066Szár2021-09-012022-03-01
FEJÉRF2433Sárosd2010-09-012011-03-01
FEJÉRV8126Sárszentágota2019-10-012020-04-01
FEJÉRV7041Vajta2011-08-012012-02-01
FEJÉRV8089Vértesacsa2020-09-012021-03-01
FEJÉRV8085Vértesboglár2024-01-012024-07-01
FEJÉRF8000Székesfehérvár2023-08-012024-02-01
FEJÉRF2451Ercsi2023-03-012023-09-01
FEJÉRV8122Csősz2020-05-012020-11-01
FEJÉRF8000Székesfehérvár2023-04-012023-10-01
FEJÉRG8000Székesfehérvár2023-04-012023-10-01
FEJÉRG8000Székesfehérvár2020-04-012020-10-01
FEJÉRG8000Székesfehérvár2020-10-012021-04-01
FEJÉRG2400Dunaújváros2014-09-012015-03-01
FEJÉRG2400Dunaújváros2021-02-012021-08-01
FEJÉRG2454Iváncsa2019-03-012019-09-01
FEJÉRG8060Mór2022-02-012022-08-01
FEJÉRG8130Enying2012-07-012013-01-01
FEJÉRG7013Cece2023-07-012024-01-01
FEJÉRG8154Polgárdi2023-12-012024-06-01
FEJÉRG2490Pusztaszabolcs2022-04-012022-10-01
GYŐR-MOSON-SOPRONF9344Rábakecöl2008-11-012009-05-01
GYŐR-MOSON-SOPRONV9073Bőny2023-07-012024-01-01
GYŐR-MOSON-SOPRONV9167Bősárkány2022-08-012023-02-01
GYŐR-MOSON-SOPRONV9372Csapod2023-09-012024-03-01
GYŐR-MOSON-SOPRONF9172Győrzámoly2023-10-012024-04-01
GYŐR-MOSON-SOPRONV9362Himod2013-11-012014-05-01
GYŐR-MOSON-SOPRONV9141Ikrény2022-07-012023-01-01
GYŐR-MOSON-SOPRONV9085Pázmándfalu2023-04-012023-10-01
GYŐR-MOSON-SOPRONV9326Szil2023-01-012023-07-01
GYŐR-MOSON-SOPRONV9095Táp2022-02-012022-08-01
GYŐR-MOSON-SOPRONV9327Vág2019-04-012019-10-01
GYŐR-MOSON-SOPRONV9321Farád2018-05-012018-11-01
GYŐR-MOSON-SOPRONF9200Mosonmagyaróvár2023-09-012024-03-01
GYŐR-MOSON-SOPRONF9200Mosonmagyaróvár2022-04-012022-10-01
GYŐR-MOSON-SOPRONF9024Győr2023-09-012024-03-01
GYŐR-MOSON-SOPRONF9028Győr2023-09-012024-03-01
GYŐR-MOSON-SOPRONF9022Győr2022-02-012022-08-01
GYŐR-MOSON-SOPRONF9024Győr2024-01-012024-07-01
GYŐR-MOSON-SOPRONV8431Bakonyszentlászló2021-10-012022-04-01
GYŐR-MOSON-SOPRONV9322Rábatamási2008-02-012008-08-01
GYŐR-MOSON-SOPRONF9081Győrújbarát2023-11-012024-05-01
GYŐR-MOSON-SOPRONG9174Dunaszeg2023-09-012024-03-01
GYŐR-MOSON-SOPRONG9024Győr2023-07-012024-01-01
GYŐR-MOSON-SOPRONG9081Győrújbarát2023-11-012024-05-01
HAJDU-BIHARV4161Báránd2023-03-012023-09-01
HAJDU-BIHARV4116Berekböszörmény2023-02-012023-08-01
HAJDU-BIHARV4172Biharnagybajom2020-07-012021-01-01
HAJDU-BIHARV4172Biharnagybajom2020-09-012021-03-01
HAJDU-BIHARV4069Egyek2023-06-012023-12-01
HAJDU-BIHARV4069Egyek2022-08-012023-02-01
HAJDU-BIHARV4069Egyek2023-08-012024-02-01
HAJDU-BIHARV4122Gáborján2014-11-012015-05-01
HAJDU-BIHARV4123Hencida2019-02-012019-08-01
HAJDU-BIHARV4284Kokad2016-01-012016-07-01
HAJDU-BIHARV4136Körösszakál2015-05-012015-11-01
HAJDU-BIHARV4134Mezősas2004-10-012005-04-01
HAJDU-BIHARV4176Sáp2011-03-012011-09-01
HAJDU-BIHARV4171Sárrétudvari2022-07-012023-01-01
HAJDU-BIHARV4163Szerep2018-07-012019-01-01
HAJDU-BIHARV4184Tetétlen2021-09-012022-03-01
HAJDU-BIHARV4146Újiráz2004-10-012005-04-01
HAJDU-BIHARV4119Váncsod2019-03-012019-09-01
HAJDU-BIHARV4142Zsáka2019-10-012020-04-01
HAJDU-BIHARF4150Püspökladány2023-02-012023-08-01
HAJDU-BIHARG4060Balmazújváros2023-09-012024-03-01
HAJDU-BIHARG4242Hajdúhadház2024-01-012024-07-01
HAJDU-BIHARG4254Nyíradony2024-01-012024-07-01
HAJDU-BIHARG4066Tiszacsege2019-01-012019-07-01
HAJDU-BIHARG4254Nyíradony2016-09-012017-03-01
HEVESF3200Gyöngyös2020-11-012021-05-01
HEVESF3000Hatvan2020-09-012021-03-01
HEVESF3000Hatvan2022-10-012023-04-01
HEVESF3390Füzesabony2023-07-012024-01-01
HEVESV3335Bükkszék2019-11-012020-05-01
HEVESV3258Tarnalelesz2017-08-012018-02-01
HEVESF3351Verpelét2023-11-012024-05-01
HEVESV3271Visonta2022-09-012023-03-01
HEVESV3212Gyöngyöshalász2022-05-012022-11-01
HEVESV3034Szűcsi2017-07-012018-01-01
HEVESV3291Vámosgyörk2020-04-012020-10-01
HEVESV3265Vécs2018-03-012018-09-01
HEVESV3293Visznek2009-06-012009-12-01
HEVESF3032Apc2020-06-012020-12-01
HEVESV3371Átány2009-11-012010-05-01
HEVESV3369Tarnabod2014-09-012015-03-01
HEVESV3384Kisköre2022-04-012022-10-01
HEVESV3372Kömlő2020-01-012020-07-01
HEVESV3381Pély2020-07-012021-01-01
HEVESV3385Tiszanána2020-07-012021-01-01
HEVESV3353Aldebrő2018-01-012018-07-01
HEVESV3352Feldebrő2022-08-012023-02-01
HEVESF3356Kompolt2022-06-012022-12-01
HEVESV3386Sarud2021-02-012021-08-01
HEVESV3379Egerfarmos2011-03-012011-09-01
HEVESF3200Gyöngyös2023-09-012024-03-01
HEVESV3273Halmajugra2012-01-012012-07-01
HEVESV3292Adács2020-06-012020-12-01
HEVESV3261Pálosvörösmart2011-08-012012-02-01
HEVESV3395Demjén2017-06-012017-12-01
HEVESG3300Eger2022-07-012023-01-01
HEVESG3300Eger2023-01-012023-07-01
HEVESG3300Eger2023-04-012023-10-01
HEVESG3000Hatvan2021-09-012022-03-01
HEVESG3360Heves2013-10-012014-04-01
HEVESG3250Pétervására2017-02-012017-08-01
HEVESG3023Petőfibánya2020-03-012020-09-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5241Abádszalók2015-12-012016-06-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5462Cibakháza2021-02-012021-08-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5462Cibakháza2022-08-012023-02-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5475Csépa2013-09-012014-03-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5231Fegyvernek2023-11-012024-05-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5143Jánoshida2019-09-012020-03-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5130Jászapáti2019-09-012020-03-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5130Jászapáti2022-07-012023-01-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5126Jászfényszaru2020-02-012020-08-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5126Jászfényszaru2020-02-012020-08-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5137Jászkisér2015-07-012016-01-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5137Jászkisér2023-04-012023-10-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5137Jászkisér2024-01-012024-07-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5055Jászladány2019-12-012020-06-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5055Jászladány2013-11-012014-05-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5331Kenderes2020-09-012021-03-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5331Kenderes2020-09-012021-03-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5083Kengyel2018-12-012019-06-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5083Kengyel2021-06-012021-12-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5411Kétpó2020-02-012020-08-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5321Kunmadaras2024-01-012024-07-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5321Kunmadaras2024-01-012024-07-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5452Mesterszállás2021-05-012021-11-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5453Mezőhék2004-10-012005-04-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5463Nagyrév2023-02-012023-08-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5451Öcsöd2019-09-012020-03-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5451Öcsöd2019-09-012020-03-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5084Rákócziújfalu2021-03-012021-09-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5053Szászberek2010-11-012011-05-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5430Tiszaföldvár2023-07-012024-01-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5233Tiszagyenda2020-04-012020-10-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5474Tiszasas2016-10-012017-04-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5061Tiszasüly2016-10-012017-04-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5082Tiszatenyő2014-10-012015-04-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5051Zagyvarékas2023-10-012024-04-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5100Jászberény2023-05-012023-11-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5100Jászberény2021-04-012021-10-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5100Jászberény2023-11-012024-05-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5340Kunhegyes2023-11-012024-05-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5440Kunszentmárton2023-08-012024-02-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5476Szelevény2008-12-012009-06-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5300Karcag2023-03-012023-09-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5000Szolnok2022-08-012023-02-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5000Szolnok2019-09-012020-03-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5310Kisújszállás2024-01-012024-07-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5400Mezőtúr2022-02-012022-08-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKG5321Kunmadaras2015-07-012016-01-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKG5100Jászberény2016-10-012017-04-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKG5000Szolnok2020-05-012020-11-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKG5000Szolnok2023-04-012023-10-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKG5200Törökszentmiklós2024-01-012024-07-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKG5200Törökszentmiklós2015-04-012015-10-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKG5350Tiszafüred2016-11-012017-05-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKG5400Mezőtúr2014-07-012015-01-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKG5400Mezőtúr2022-05-012022-11-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKG5231Fegyvernek2008-08-012009-02-01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKG5430Tiszaföldvár2020-09-012021-03-01
KOMÁROM-ESZTERGOMF2941Ács2019-06-012019-12-01
KOMÁROM-ESZTERGOMF2941Ács2020-01-012020-07-01
KOMÁROM-ESZTERGOMV2887Ácsteszér2020-07-012021-01-01
KOMÁROM-ESZTERGOMV2931Almásfüzitő2022-10-012023-04-01
KOMÁROM-ESZTERGOMV2855Bokod2023-09-012024-03-01
KOMÁROM-ESZTERGOMV2858Császár2023-02-012023-08-01
KOMÁROM-ESZTERGOMV2852Kecskéd2023-10-012024-04-01
KOMÁROM-ESZTERGOMV2898Kocs2006-04-012006-10-01
KOMÁROM-ESZTERGOMF2900Komárom2024-01-012024-07-01
KOMÁROM-ESZTERGOMF2921Komárom2023-09-012024-03-01
KOMÁROM-ESZTERGOMV2853Kömlőd2016-01-012016-07-01
KOMÁROM-ESZTERGOMF2840Oroszlány2023-01-012023-07-01
KOMÁROM-ESZTERGOMV2886Réde2023-06-012023-12-01
KOMÁROM-ESZTERGOMF2800Tatabánya2022-01-012022-07-01
KOMÁROM-ESZTERGOMF2800Tatabánya2023-08-012024-02-01
KOMÁROM-ESZTERGOMF2800Tatabánya2024-01-012024-07-01
KOMÁROM-ESZTERGOMF2800Tatabánya2022-08-012023-02-01
KOMÁROM-ESZTERGOMF2800Tatabánya2021-01-012021-07-01
KOMÁROM-ESZTERGOMV2898Kocs2022-08-012023-02-01
KOMÁROM-ESZTERGOMG2509Esztergom2018-02-012018-08-01
KOMÁROM-ESZTERGOMG2900Komárom2022-10-012023-04-01
KOMÁROM-ESZTERGOMG2840Oroszlány2017-01-012017-07-01
KOMÁROM-ESZTERGOMG2800Tatabánya2023-07-012024-01-01
KOMÁROM-ESZTERGOMG2800Tatabánya2023-04-012023-10-01
KOMÁROM-ESZTERGOMG2800Tatabánya2015-01-012015-07-01
KOMÁROM-ESZTERGOMG2800Tatabánya2020-10-012021-04-01
KOMÁROM-ESZTERGOMG2800Tatabánya2020-12-012021-06-01
KOMÁROM-ESZTERGOMG2800Tatabánya2020-01-012020-07-01
NOGRÁDF2660Balassagyarmat2022-06-012022-12-01
NOGRÁDV3126Bárna2019-09-012020-03-01
NOGRÁDF3070Bátonyterenye2020-04-012020-10-01
NOGRÁDV2644Borsosberény2024-01-012024-07-01
NOGRÁDV2676Cserhátsurány2016-06-012016-12-01
NOGRÁDF2643Diósjenő2021-06-012021-12-01
NOGRÁDV3165Endrefalva2017-02-012017-08-01
NOGRÁDF2659Érsekvadkert2018-06-012018-12-01
NOGRÁDV3063Jobbágyi2018-07-012019-01-01
NOGRÁDV3183Karancskeszi2023-07-012024-01-01
NOGRÁDV3182Karancslapujtő2004-10-012005-04-01
NOGRÁDV2175Kálló2022-01-012022-07-01
NOGRÁDV3186Litke2014-04-012014-10-01
NOGRÁDV3143Mátranovák2012-12-012013-06-01
NOGRÁDV3068Mátraszőlős2021-12-012022-06-01
NOGRÁDV2698Mohora2024-01-012024-07-01
NOGRÁDV3075Nagybárkány2017-08-012018-02-01
NOGRÁDV3132Nógrádmegyer2021-05-012021-11-01
NOGRÁDF2651Rétság2021-10-012022-04-01
NOGRÁDF2654Romhány2022-07-012023-01-01
NOGRÁDF2654Romhány2019-06-012019-12-01
NOGRÁDV3131Sóshartyán2009-10-012010-04-01
NOGRÁDV3044Szirák2013-03-012013-09-01
NOGRÁDV2652Tereske2022-07-012023-01-01
NOGRÁDF3100Salgótarján2009-05-012009-11-01
NOGRÁDF3104Salgótarján2023-02-012023-08-01
NOGRÁDF3100Salgótarján2021-03-012021-09-01
NOGRÁDV3121Somoskőújfalu2023-01-012023-07-01
NOGRÁDF3100Salgótarján2024-01-012024-07-01
NOGRÁDG3100Salgótarján2014-01-012014-07-01
NOGRÁDG3100Salgótarján2022-01-012022-07-01
NOGRÁDG3100Salgótarján2019-01-012019-07-01
NOGRÁDG3104Salgótarján2010-05-012010-11-01
NOGRÁDG3100Salgótarján2015-06-012015-12-01
PESTF2151Fót2023-07-012024-01-01
PESTF2360Gyál2022-10-012023-04-01
PESTF2740Abony2023-11-012024-05-01
PESTV2632Letkés2020-03-012020-09-01
PESTV2191Bag2020-11-012021-05-01
PESTF2051Biatorbágy2023-08-012024-02-01
PESTF2314Halásztelek2022-11-012023-05-01
PESTV2746Jászkarajenő2023-07-012024-01-01
PESTF2366Kakucs2024-01-012024-07-01
PESTV2638Kemence2019-01-012019-07-01
PESTF2340Kiskunlacháza2022-01-012022-07-01
PESTV2712Nyársapát2021-03-012021-09-01
PESTF2013Pomáz2021-04-012021-10-01
PESTF2310Szigetszentmiklós2023-06-012023-12-01
PESTV2310Szigetszentmiklós2023-07-012024-01-01
PESTV2255Szentlőrinckáta2023-11-012024-05-01
PESTV2375Tatárszentgyörgy2020-03-012020-09-01
PESTF2072Zsámbék2022-11-012023-05-01
PESTF2682Püspökhatvan2020-09-012021-03-01
PESTV2318Szigetszentmárton2023-11-012024-05-01
PESTF2766Tápiószele2015-09-012016-03-01
PESTF2364Ócsa2019-05-012019-11-01
PESTF2600Vác2024-01-012024-07-01
PESTV2214Pánd2023-01-012023-07-01
PESTF2316Tököl2023-07-012024-01-01
PESTF2254Szentmártonkáta2023-12-012024-06-01
PESTF2344Dömsöd2023-07-012024-01-01
PESTV2711Tápiószentmárton2017-02-012017-08-01
PESTV2321Szigetbecse2023-08-012024-02-01
PESTV2767Tápiógyörgye2016-09-012017-03-01
PESTV2767Tápiógyörgye2019-04-012019-10-01
PESTV2233Ecser2021-09-012022-03-01
PESTF2144Kerepes2021-07-012022-01-01
PESTF2120Dunakeszi2023-11-012024-05-01
PESTF2040Budaörs2023-12-012024-06-01
PESTF2750Nagykőrös2023-09-012024-03-01
PESTF2119Pécel2023-12-012024-06-01
PESTF2344Dömsöd2021-07-012022-01-01
PESTF2740Abony2024-01-012024-07-01
PESTV2244Úri2016-07-012017-01-01
PESTV2764Tápióbicske2015-10-012016-04-01
PESTF2145Kerepes2023-01-012023-07-01
PESTF2314Halásztelek2022-02-012022-08-01
PESTF2112Veresegyház2023-10-012024-04-01
PESTG2151Fót2019-05-012019-11-01
PESTG2740Abony2017-06-012017-12-01
PESTG2730Albertirsa2021-06-012021-12-01
PESTG2117Isaszeg2022-09-012023-03-01
PESTG2366Kakucs2021-01-012021-07-01
PESTG2013Pomáz2023-07-012024-01-01
PESTG2300Ráckeve2021-06-012021-12-01
PESTG2254Szentmártonkáta2013-10-012014-04-01
PESTG2344Dömsöd2021-01-012021-07-01
PESTG2747Törtel2018-11-012019-05-01
PESTG2251Tápiószecső2016-01-012016-07-01
PESTG2051Biatorbágy2023-06-012023-12-01
PESTG2721Pilis2019-09-012020-03-01
PESTG2143Kistarcsa2022-04-012022-10-01
PESTG2760Nagykáta2021-01-012021-07-01
PESTG2085Pilisvörösvár2023-08-012024-02-01
PESTG2750Nagykőrös2016-08-012017-02-01
PESTG2023Dunabogdány2023-01-012023-07-01
PESTG2377Örkény2021-01-012021-07-01
PESTG2100Gödöllő2021-01-012021-07-01
PESTV2365Inárcs2023-11-012024-05-01
PESTG2241Sülysáp2022-01-012022-07-01
PESTG2134Sződ2021-11-012022-05-01
PESTG2015Szigetmonostor2024-01-012024-07-01
PESTG2089Telki2023-12-012024-06-01
PESTF1147Budapest XIV. kerület2023-09-012024-03-01
SOMOGYF7400Kaposvár2022-09-012023-03-01
SOMOGYV7400Kaposvár2021-07-012022-01-01
SOMOGYV7258Baté2023-05-012023-11-01
SOMOGYV7988Darány2021-01-012021-07-01
SOMOGYV7588Vízvár2015-06-012015-12-01
SOMOGYV7918Lakócsa2008-07-012009-01-01
SOMOGYV7584Babócsa2020-02-012020-08-01
SOMOGYF7570Barcs2017-01-012017-07-01
SOMOGYV8705Somogyszentpál2018-10-012019-04-01
SOMOGYV8719Böhönye2024-01-012024-07-01
SOMOGYV8721Vése2023-05-012023-11-01
SOMOGYV8707Pusztakovácsi2021-03-012021-09-01
SOMOGYF8700Marcali2023-12-012024-06-01
SOMOGYF8700Marcali2023-01-012023-07-01
SOMOGYV7563Somogyszob2023-05-012023-11-01
SOMOGYF7500Nagyatád2016-04-012016-10-01
SOMOGYV7500Nagyatád2021-04-012021-10-01
SOMOGYF7500Nagyatád2023-01-012023-07-01
SOMOGYV7515Somogyudvarhely2015-10-012016-04-01
SOMOGYF8725Iharosberény2021-10-012022-04-01
SOMOGYV7541Kutas2017-10-012018-04-01
SOMOGYV7541Kutas2017-10-012018-04-01
SOMOGYF8660Tab2023-10-012024-04-01
SOMOGYF8660Tab2023-12-012024-06-01
SOMOGYV7285Törökkoppány2015-04-012015-10-01
SOMOGYV8708Somogyfajsz2013-02-012013-08-01
SOMOGYV7253Szabadi2019-09-012020-03-01
SOMOGYF8840Csurgó2023-04-012023-10-01
SOMOGYV8635Ordacsehi2017-08-012018-02-01
SOMOGYF8640Fonyód2020-08-012021-02-01
SOMOGYV8171Balatonvilágos2015-04-012015-10-01
SOMOGYG7570Barcs2019-02-012019-08-01
SOMOGYG8700Marcali2015-04-012015-10-01
SOMOGYG7500Nagyatád2012-07-012013-01-01
SOMOGYG7561Nagybajom2016-10-012017-04-01
SOMOGYG8654Ságvár2010-05-012010-11-01
SOMOGYG8840Csurgó2023-10-012024-04-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4468Balsa2011-12-012012-06-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4937Barabás2022-11-012023-05-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4934Beregdaróc2007-05-012007-11-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4732Cégénydányád2016-07-012017-01-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4764Csengerújfalu2022-06-012022-12-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4352Mérk2018-09-012019-03-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4331Nyírcsászári2019-06-012019-12-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4333Nyírkáta2020-09-012021-03-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4564Nyírmada2021-10-012022-04-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4822Nyírparasznya2013-03-012013-09-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4755Ököritófülpös2020-09-012021-03-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4523Pátroha2022-06-012022-12-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4267Penészlek2013-11-012014-05-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4766Pátyod2018-10-012019-04-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4563Rohod2022-07-012023-01-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4831Tiszaszalka2020-10-012021-04-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGF4440Tiszavasvári2022-08-012023-02-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4762Tyukod2021-05-012021-11-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4562Vaja2021-01-012021-07-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4488Beszterec2023-09-012024-03-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4800Vásárosnamény2020-05-012020-11-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4762Tyukod2021-05-012021-11-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGF4440Tiszavasvári2023-11-012024-05-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4543Laskod2017-10-012018-04-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGG4484Ibrány2023-07-012024-01-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGG4501Kemecse2019-03-012019-09-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGG4320Nagykálló2021-10-012022-04-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGG4440Tiszavasvári2021-01-012021-07-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGG4821Ópályi2018-08-012019-02-01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGG4600Kisvárda2018-07-012019-01-01
TOLNAF7140Bátaszék2021-01-012021-07-01
TOLNAF7052Kölesd2023-12-012024-06-01
TOLNAF7173Zomba2022-07-012023-01-01
TOLNAV7149Báta2020-03-012020-09-01
TOLNAV7186Aparhant2018-10-012019-04-01
TOLNAV7159Kisdorog2015-04-012015-10-01
TOLNAV7227Gyulaj2005-11-012006-05-01
TOLNAV7213Szakcs2023-09-012024-03-01
TOLNAV7215Nak2023-12-012024-06-01
TOLNAV7093Értény2023-09-012024-03-01
TOLNAV7099Felsőnyék2017-11-012018-05-01
TOLNAF7064Gyönk2006-04-012006-10-01
TOLNAF7064Gyönk2023-04-012023-10-01
TOLNAF7191Hőgyész2022-02-012022-08-01
TOLNAV7095Iregszemcse2023-12-012024-06-01
TOLNAV7098Magyarkeszi2015-11-012016-05-01
TOLNAV7086Ozora2023-07-012024-01-01
TOLNAF7084Pincehely2011-03-012011-09-01
TOLNAF7081Simontornya2018-01-012018-07-01
TOLNAV7192Szakály2020-10-012021-04-01
TOLNAV7083Tolnanémedi2012-08-012013-02-01
TOLNAF7025Bölcske2020-04-012020-10-01
TOLNAV7051Kajdacs2021-12-012022-06-01
TOLNAF7026Madocsa2019-01-012019-07-01
TOLNAF7150Bonyhád2024-01-012024-07-01
TOLNAF7090Tamási2017-01-012017-07-01
TOLNAF7090Tamási2022-08-012023-02-01
TOLNAF7100Szekszárd2022-09-012023-03-01
TOLNAF7100Szekszárd2023-10-012024-04-01
TOLNAF7020Dunaföldvár2019-11-012020-05-01
TOLNAF7030Paks2023-06-012023-12-01
TOLNAG7144Decs2023-10-012024-04-01
TOLNAG7064Gyönk2007-12-012008-06-01
TOLNAG7030Paks2018-06-012018-12-01
TOLNAG7100Szekszárd2022-02-012022-08-01
TOLNAG7020Dunaföldvár2018-09-012019-03-01
TOLNAG7135Dunaszentgyörgy2023-12-012024-06-01
TOLNAG7143őcsény2014-03-012014-09-01
VASF9900Körmend2022-10-012023-04-01
VASF9900Körmend2023-01-012023-07-01
VASF9600Sárvár2022-10-012023-04-01
VASF9970Szentgotthárd2023-07-012024-01-01
VASF9700Szombathely2024-01-012024-07-01
VASV9735Csepreg2022-10-012023-04-01
VASF9941Őriszentpéter2016-04-012016-10-01
VASF9751Vép2022-05-012022-11-01
VASF9751Vép2022-01-012022-07-01
VASV9919Csákánydoroszló2022-07-012023-01-01
VASV9554Egyházashetye2013-07-012014-01-01
VASV9781Egyházashollós2015-01-012015-07-01
VASV9821Győrvár2022-11-012023-05-01
VASV9631Hegyfalu2024-01-012024-07-01
VASV9915Nádasd2021-01-012021-07-01
VASV9682Nyőgér2024-01-012024-07-01
VASV9512Ostffyasszonyfa2014-07-012015-01-01
VASV9825Oszkó2023-05-012023-11-01
VASV9937Pankasz2021-10-012022-04-01
VASV9953Vasszentmihály2022-07-012023-01-01
VASV9763Vasszécseny2021-08-012022-02-01
VASV9773Sorokpolány2022-09-012023-03-01
VASV9621Ölbő2012-01-012012-07-01
VASG9500Celldömölk2020-09-012021-03-01
VASG9500Celldömölk2020-10-012021-04-01
VASG9900Körmend2016-09-012017-03-01
VASG9730Kőszeg2022-01-012022-07-01
VASG9730Kőszeg2022-01-012022-07-01
VASG9600Sárvár2023-11-012024-05-01
VASG9653Répcelak2020-01-012020-07-01
VASG9756Ikervár2019-12-012020-06-01
VESZPRÉMF8400Ajka2022-01-012022-07-01
VESZPRÉMF8400Ajka2020-04-012020-10-01
VESZPRÉMV8451Ajka2024-01-012024-07-01
VESZPRÉMF8500Pápa2019-11-012020-05-01
VESZPRÉMF8500Pápa2019-12-012020-06-01
VESZPRÉMF8500Pápa2020-07-012021-01-01
VESZPRÉMF8330Sümeg2022-09-012023-03-01
VESZPRÉMV8460Devecser2020.04.012020-10-01
VESZPRÉMV8460Devecser2021.04.012021.10.01
VESZPRÉMV8492Kerta2018.01.012018.07.01
VESZPRÉMV8484Nagyalásony2017.08.012018.02.01
VESZPRÉMV8456Noszlop2021.03.012021.09.01
VESZPRÉMV8481Somlóvásárhely2013.11.012014.05.01
VESZPRÉMV8445Városlőd2023.01.012023.07.01
VESZPRÉMV8532Marcaltő2020.06.012020.12.01
VESZPRÉMV8513Mihályháza2024.01.012024.07.01
VESZPRÉMV8592Dáka2022.07.012023.01.01
VESZPRÉMV8454Nyirád2023.10.012024.04.01
VESZPRÉMF8181Berhida2021.02.012021.08.01
VESZPRÉMV8161ősi2023.07.012024.01.01
VESZPRÉMV8109Tés2020.04.012020.10.01
VESZPRÉMV8163Csajág2014.07.012015.01.01
VESZPRÉMF8400Ajka2023.08.012024.02.01
VESZPRÉMG8220Balatonalmádi2024.01.012024.07.01
VESZPRÉMG8500Pápa2010.12.012011.06.01
VESZPRÉMG8500Pápa2016.04.012016.10.01
VESZPRÉMG8300Tapolca2023.08.012024.02.01
VESZPRÉMG8330Sümeg2023.07.012024.01.01
VESZPRÉMG8105Pétfürdő2019.01.012019.07.01
VESZPRÉMG8200Veszprém2023.04.012023.10.01
VESZPRÉMG8200Veszprém2023.10.012024.04.01
VESZPRÉMG8200Veszprém2023.04.012023.10.01
VESZPRÉMG8200Veszprém2023.08.012024.02.01
VESZPRÉMG8412Veszprém2020.12.012021.06.01
VESZPRÉMG8416Dudar2018.06.012018.12.01
ZALAF8866Becsehely2020.06.012020.12.01
ZALAV8891Bánokszentgyörgy2022.10.012023.04.01
ZALAV8957Csömödér2021.07.012022.01.01
ZALAV8951Gutorfölde2022.01.012022.07.01
ZALAV8784Kehidakustány2023.09.012024.03.01
ZALAV8834Murakeresztúr2021.11.012022.05.01
ZALAV8935Nagykapornak2023.05.012023.11.01
ZALAV8342Óhíd2015.11.012016.05.01
ZALAV8744Orosztony2020.07.012021.01.01
ZALAV8956Páka2022.06.012022.12.01
ZALAV8316Várvölgy2021.07.012022.01.01
ZALAV8971Zalabaksa2021.01.012021.07.01
ZALAV8751Zalakomár2020.01.012020.07.01
ZALAF8960Lenti2023.04.012023.10.01
ZALAF8800Nagykanizsa2019.01.012019.07.01
ZALAF8800Nagykanizsa2023.10.012024.04.01
ZALAF8900Zalaegerszeg2023.07.012024.01.01
ZALAG8960Lenti2019.04.012019.10.01
ZALAG8900Zalaegerszeg2020.05.012020.11.01

Tájékoztató A Tartósan Betöltetlen Háziorvosi Körzetekről