Az Országos Kórházi Főigazgatóság​, Alapellátásfejlesztési Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) egyik feladata, hogy nyilvántartást vezessen a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekről. Az Igazgatósághoz beérkezett megkeresések növekvő száma miatt a továbbiakban honlapunkon elérhetővé tesszük a hozzánk beérkezett dokumentumok alapján a tartósan betöltetlen körzetek listáját, megjelölve a legutóbbi adatfrissítés időpontját is.

Jogszabályi háttér:

2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről
E törvény alkalmazásában
önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás;
praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető.

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
E rendelet alkalmazásában
a) háziorvosi körzet: a területi ellátási kötelezettség alapján a feladattal érintett települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által az Öotv. 2. § (2) bekezdése szerint rendeletben – jogszabályban meghatározottak figyelembevételével – meghatározott település, települések, illetve településrész, településrészek;
b) tartósan betöltetlen háziorvosi körzet: az a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet,
ba) amelyben az ellátási kötelezettségnek hat hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak eleget tenni, kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet ellátó háziorvos munkavégzésében akadályoztatva van, vagy
bb) amelyben – a helyettesítés kivételével – az önkormányzat az ellátás nyújtásáról legalább hat hónapig nem tud gondoskodni önálló orvosi tevékenység végzésére jogosult személlyel;
c) praxisengedély: az Öotv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti engedély.
(2) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szempontjából a háziorvos a munkavégzésben akkor akadályozott, ha a tevékenységét keresőképtelensége, hivatalos távolléte, szabadsága vagy gyermekápolás, -gondozás miatt nem végzi, illetve, ha a munkavégzés a közmegbízatásával összeférhetetlen vagy közmegbízatása miatt a tevékenységét ellátni nem tudja.

7. § (1) A praxisengedélyt vissza kell vonni, ha
e) a praxisjog elidegenítésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, a határidő leteltét követő nappal.

13/A. § (1) A praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.
(2) Ha a közalkalmazotti jogviszonyban álló háziorvos közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a praxisjog elidegenítésére a jogviszony megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.
(3) A feladat-ellátási szerződés megszűnésének, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az engedélyező szervet.

17. § Ha 2012. december 31-ét megelőzően a feladat-ellátási szerződés szerinti felmondási idő 6 hónapnál kevesebb, azt az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 13/A. § (1) bekezdése szerint a praxisjog elidegenítésére rendelkezésre álló idő számítása szempontjából úgy kell tekinteni, mintha a felmondási idő 6 hónap lett volna.

Mindezek – különösen a Korm. rend. 13/A § (1) bekezdése – alapján a tartósan betöltetlen listára azok a háziorvosi körzetek kerülnek fel, amelyek esetében az önkormányzattal kötött szerződés legalább hat hónapja megszűnt.
Kiemeljük, hogy az adott körzet nem a listában való feltüntetés tényétől, hanem a jogszabályi feltételek bekövetkezte esetén válik tartósan betöltetlenné.
Jelezzük, hogy a listát a praxisengedélyek, praxisengedély visszavonások, valamint a finanszírozási szerződések alapján állítottuk össze, így a lista módosítása is ezek figyelembevételével lehetséges.

dr. Füredi Gyula
szakértő

Aktuális: 2023.11.01.
VármegyeHáziorvosi szolgálat típusaHáziorvosi szolgálat telephelye (irányítószám, település)BETÖLTETLEN
(-tól; -től)
TARTÓSAN BETÖLTETLEN
(-tól; -től)
BÁCS-KISKUNG6422Tompa2023.05.012023.11.01
BÁCS-KISKUNF6000Kecskemét2023.04.012023.10.01
BÁCS-KISKUNF6000Kecskemét2023.04.012023.10.01
BÁCS-KISKUNF6326Harta2023.01.012023.07.01
BÁCS-KISKUNV6115Kunszállás2022.05.012022.11.01
BÁCS-KISKUNF6440Jánoshalma2022.05.012022.11.01
BÁCS-KISKUNV6034Helvécia2022.04.012022.10.01
BÁCS-KISKUNV6411Zsana2022.04.012022.10.01
BÁCS-KISKUNG6353Dusnok2021.07.012022.01.01
BÁCS-KISKUNF6080Szabadszállás2021.05.012021.11.01
BÁCS-KISKUNG6000Kecskemét2021.05.012021.11.01
BÁCS-KISKUNV6424Csikéria2020.10.012021.04.01
BÁCS-KISKUNF6525Hercegszántó2020.07.012021.01.01
BÁCS-KISKUNF6230Soltvadkert2020.03.012020.09.01
BÁCS-KISKUNV6513Dunafalva2019.12.012020.06.01
BÁCS-KISKUNG6100Kiskunfélegyháza2019.11.012020.05.01
BÁCS-KISKUNV6224Tabdi2019.01.012019.07.01
BÁCS-KISKUNF6421Kisszállás2018.12.012019.06.01
BÁCS-KISKUNV6456Madaras2018.12.012019.06.01
BÁCS-KISKUNV6077Orgovány2018.09.012019.03.01
BÁCS-KISKUNF6070Izsák2017.10.012018.04.01
BÁCS-KISKUNG6344Hajós2017.01.012017.07.01
BÁCS-KISKUNG6527Nagybaracska2016.07.012017.01.01
BÁCS-KISKUNV6451Tataháza2015.08.012016.02.01
BÁCS-KISKUNG6320Solt2015.01.012015.07.01
BÁCS-KISKUNF6521Vaskút2013.12.012014.06.01
BÁCS-KISKUNG6086Szalkszentmárton2012.09.012013.03.01
BÁCS-KISKUNG6326Harta2012.09.012013.03.01
BÁCS-KISKUNV6136Harkakötöny2012.04.012012.10.01
BÁCS-KISKUNV6096Kunpeszér2010.03.012010.09.01
BÁCS-KISKUNG6413Kunfehértó2010.01.012010.07.01
BÁCS-KISKUNV6238Imrehegy2007.03.012007.09.01
BÁCS-KISKUNV6425Bácsszőlős2004.10.012005.04.01
BARANYAG7632Pécs2023.03.012023.09.01
BARANYAF7754Bóly2023.01.012023.07.01
BARANYAV7968Felsőszentmárton2022.12.012023.06.01
BARANYAV7677Orfű2022.12.012023.06.01
BARANYAV7385Gödre2022.10.012023.04.01
BARANYAF7720Pécsvárad2022.10.012023.04.01
BARANYAG7800Siklós2022.10.012023.04.01
BARANYAV7932Mozsgó2022.08.012023.02.01
BARANYAF7333Kárász2022.02.012022.08.01
BARANYAV7712Dunaszekcső2022.01.012022.07.01
BARANYAV7843Kémes2022.01.012022.07.01
BARANYAF7629Pécs2021.11.012022.05.01
BARANYAF7347Egyházaskozár2021.04.012021.10.01
BARANYAV7838Vajszló2021.04.012021.10.01
BARANYAV7362Vásárosdombó2021.03.012021.09.01
BARANYAV7384Baranyajenő2020.09.012021.03.01
BARANYAV7967Drávafok2020.04.012020.10.01
BARANYAV7681Hetvehely2018.06.012018.12.01
BARANYAV7716Homorúd2017.07.012018.01.01
BARANYAV7362Vásárosdombó2015.05.012015.11.01
BARANYAV7700Mohács2006.04.012006.10.01
BARANYAV7935Ibafa2004.10.012005.04.01
BARANYAV7981Nemeske2004.10.012005.04.01
BÉKÉSV5836Dombegyház2023.04.012023.10.01
BÉKÉSV5672Murony2023.04.012023.10.01
BÉKÉSV5746Kunágota2023.03.012023.09.01
BÉKÉSF5940Tótkomlós2023.02.012023.08.01
BÉKÉSF5540Szarvas2023.01.012023.07.01
BÉKÉSV5551Csabacsűd2022.12.012023.06.01
BÉKÉSF5650Mezőberény2022.09.012023.03.01
BÉKÉSF5830Battonya2022.07.012023.01.01
BÉKÉSG5820Mezőhegyes2022.04.012022.10.01
BÉKÉSV5662Csanádapáca2022.03.012022.09.01
BÉKÉSF5510Dévaványa2021.12.012022.06.01
BÉKÉSF5516Körösladány2021.10.012022.04.01
BÉKÉSF5711Gyula2021.09.012022.03.01
BÉKÉSG5932Gádoros2021.07.012022.01.01
BÉKÉSG5520Szeghalom2021.07.012022.01.01
BÉKÉSF5630Békés2021.04.012021.10.01
BÉKÉSF5500Gyomaendrőd2021.04.012021.10.01
BÉKÉSF5530Vésztő2021.01.012021.07.01
BÉKÉSV5743Lőkösháza2020.08.012021.02.01
BÉKÉSF5720Sarkad2020.06.012020.12.01
BÉKÉSV5643Bélmegyer2020.04.012020.10.01
BÉKÉSG5624Doboz2019.07.012020.01.01
BÉKÉSF5561Békésszentandrás2018.04.012018.10.01
BÉKÉSG5561Békésszentandrás2018.03.012018.09.01
BÉKÉSV5945Kardoskút2017.11.012018.05.01
BÉKÉSG5742Elek2017.07.012018.01.01
BÉKÉSV5622Köröstarcsa2017.05.012017.11.01
BÉKÉSG5540Szarvas2017.05.012017.11.01
BÉKÉSF5510Dévaványa2016.08.012017.02.01
BÉKÉSV5555Hunya2016.01.012016.07.01
BÉKÉSG5720Sarkad2016.01.012016.07.01
BÉKÉSV5668Nagybánhegyes2014.11.012015.05.01
BÉKÉSV5515Ecsegfalva2014.07.012015.01.01
BÉKÉSV5641Tarhos2014.03.012014.09.01
BÉKÉSF5500Gyomaendrőd2014.01.012014.07.01
BÉKÉSG5830Battonya2012.04.012012.10.01
BÉKÉSV5745Dombiratos2012.01.012012.07.01
BÉKÉSV5732Mezőgyán2011.11.012012.05.01
BÉKÉSG5931Nagyszénás2010.11.012011.05.01
BÉKÉSG5530Vésztő2010.07.012011.01.01
BÉKÉSF5940Tótkomlós2006.10.012007.04.01
BÉKÉSV5734Geszt2006.01.012006.07.01
BÉKÉSV5837Kisdombegyház2005.11.012006.05.01
BÉKÉSV5539Körösnagyharsány2004.10.012005.04.01
BÉKÉSV5838Magyardombegyház2004.10.012005.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3462Borsodivánka2023.05.012023.11.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3733Rudabánya2023.05.012023.11.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3671Borsodnádasd2023.04.012023.10.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3458Tiszakeszi2023.04.012023.10.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3593Hejőbába2023.03.012023.09.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3756Perkupa2023.02.012023.08.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3780Edelény2022.11.012023.05.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3529Miskolc2022.11.012023.05.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3860Encs2022.09.012023.03.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3997Füzérkomlós2022.07.012023.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3732Kurityán2022.07.012023.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3534Miskolc2022.05.012022.11.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3465Tiszabábolna2022.01.012022.07.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3876Hidasnémeti2021.12.012022.06.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3904Legyesbénye2021.11.012022.05.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3780Edelény2021.06.012021.12.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3761Szin2021.04.012021.10.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3654Bánréve2021.01.012021.07.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3425Sály2021.01.012021.07.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3418Szentistván2021.01.012021.07.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3974Ricse2020.12.012021.06.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3572Sajólád2020.12.012021.06.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3971Tiszakarád2020.08.012021.02.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3950Sárospatak2020.07.012021.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3671Borsodnádasd2020.04.012020.10.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3562Onga2020.04.012020.10.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3663Arló2020.01.012020.07.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3786Lak2020.01.012020.07.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3608Farkaslyuk2020.01.012020.07.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3900Szerencs2020.01.012020.07.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3891Vilmány2019.09.012020.03.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3765Komjáti2019.07.012020.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3592Nemesbikk2019.07.012020.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3811Alsóvadász2019.05.012019.11.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3574Bőcs2019.04.012019.10.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3980Sátoraljaújhely2019.01.012019.07.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3647Csokvaomány2018.08.012019.02.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3594Hejőpapi2018.08.012019.02.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3743Ormosbánya2018.07.012019.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3925Prügy2018.06.012018.12.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3718Megyaszó2018.03.012018.09.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3600Ózd2017.10.012018.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3597Hejőkeresztúr2017.09.012018.03.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3529Miskolc2017.07.012018.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3630Putnok2016.12.012017.06.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3626Hangony2016.10.012017.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3825Rakaca2016.10.012017.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3754Szalonna2016.09.012017.03.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNF3752Szendrő2016.09.012017.03.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3600Ózd2016.07.012017.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3935Erdőhorváti2016.01.012016.07.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3962Karos2015.11.012016.05.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3759Aggtelek2015.10.012016.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3832Léh2015.04.012015.10.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3726Zádorfalva2015.01.012015.07.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3863Szalaszend2014.12.012015.06.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3576Sajóhídvég2014.07.012015.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3600Ózd2014.07.012015.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3898Abaújvár2013.06.012013.12.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3999Hollóháza2013.02.012013.08.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3973Cigánd2012.07.012013.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3416Tard2012.05.012012.11.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3459Igrici2012.02.012012.08.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3961Vajdácska2011.06.012011.12.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3927Csobaj2010.06.012010.12.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3965Nagyrozvágy2010.05.012010.11.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3742Rudolftelep2009.01.012009.07.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3467Ároktő2008.02.012008.08.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3595Hejőszalonta2006.07.012007.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3956Viss2005.10.012006.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNG3924Taktakenéz2004.11.012005.05.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3837Felsőgagy2004.10.012005.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3954Györgytarló2004.10.012005.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3874Hernádvécse2004.10.012005.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3630Putnok2004.10.012005.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3882Abaújkér2004.10.012005.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3417Cserépváralja2004.10.012005.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉNV3735Felsőtelekes2004.10.012005.04.01
BUDAPESTF1114Budapest XI. kerület2023.05.012023.11.01
BUDAPESTF1165Budapest XVI. kerület2023.02.012023.08.01
BUDAPESTF1188Budapest XVIII. kerület2023.01.012023.07.01
BUDAPESTF1115Budapest XI. kerület
2023.01.012023.07.01
BUDAPESTF1214Budapest XXI. kerület2023.01.012023.07.01
BUDAPESTF1076Budapest VII. kerület2023.01.012023.07.01
BUDAPESTF1108Budapest X. kerület2023.01.012023.07.01
BUDAPESTF1108Budapest X. kerület2022.12.012023.06.01
BUDAPESTG1174Budapest XVII. kerület2022.10.012023.04.01
BUDAPESTG1212Budapest XXI. kerület2022.09.012023.03.01
BUDAPESTF1071Budapest VII. kerület2022.08.012023.02.01
BUDAPESTG1142Budapest XIV. kerület
2022.07.012023.01.01
BUDAPESTG1173Budapest XVII. kerület2022.07.012023.01.01
BUDAPESTF1181Budapest XVIII. kerület2022.06.012022.12.01
BUDAPESTF1142Budapest XIV. kerület2022.05.012022.11.01
BUDAPESTG1043Budapest IV. kerület2022.04.012022.10.01
BUDAPESTF1203Budapest XX. kerület2022.03.012022.09.01
BUDAPESTF1101Budapest X. kerület2022.03.012022.09.01
BUDAPESTF1191Budapest XIX. kerület2022.02.012022.08.01
BUDAPESTF1142Budapest XIV. kerület2022.01.012022.07.01
BUDAPESTF1155Budapest XV. kerület2022.01.012022.07.01
BUDAPESTF1157Budapest XV. kerület2022.01.012022.07.01
BUDAPESTF1098Budapest IX. kerület2022.01.012022.07.01
BUDAPESTF1195Budapest XIX. kerület2021.12.012022.06.01
BUDAPESTF1191Budapest XIX. kerület2021.12.012022.06.01
BUDAPESTG1181Budapest XVIII. kerület2021.12.012022.06.01
BUDAPESTG1225Budapest XXII. kerület2021.12.012022.06.01
BUDAPESTF1205Budapest XX. kerület2021.11.012022.05.01
BUDAPESTG1097Budapest IX. kerület2021.09.012022.03.01
BUDAPESTG1149Budapest XIV. kerület2021.07.012022.01.01
BUDAPESTF1211Budapest XXI. kerület2021.05.012021.11.01
BUDAPESTG1033Budapest III. kerület2021.05.012021.11.01
BUDAPESTF1044Budapest IV. kerület2021.03.012021.09.01
BUDAPESTF1193Budapest XIX. kerület2021.01.012021.07.01
BUDAPESTG1138Budapest XIII. kerület2021.01.012021.07.01
BUDAPESTG1173Budapest XVII. kerület2021.01.012021.07.01
BUDAPESTG1171Budapest XVII. kerület2021.01.012021.07.01
BUDAPESTF1215Budapest XXI. kerület2020.12.012021.06.01
BUDAPESTG1162Budapest XVI. kerület2020.12.012021.06.01
BUDAPESTF1157Budapest XV. kerület2020.11.012021.05.01
BUDAPESTF1215Budapest XXI. kerület2020.09.012021.03.01
BUDAPESTG1149Budapest XIV. kerület2020.07.012021.01.01
BUDAPESTF1145Budapest XIV. kerület2019.09.012020.03.01
BUDAPESTG1131Budapest XIII. kerület2019.05.012019.11.01
BUDAPESTG1149Budapest XIV. kerület2019.03.012019.09.01
BUDAPESTG1173Budapest XVII. kerület2018.12.012019.06.01
BUDAPESTG1203Budapest XX. kerület2018.11.012019.05.01
BUDAPESTG1142Budapest XIV. kerület2018.10.012019.04.01
BUDAPESTG1203Budapest XX. kerület2017.09.012018.03.01
BUDAPESTG1203Budapest XX. kerület2017.02.012017.08.01
BUDAPESTG1182Budapest XVIII. kerület2012.06.012012.12.01
CSONGRÁD-CSANÁDF6763Szatymaz2022.11.012023.05.01
CSONGRÁD-CSANÁDG6781Domaszék2022.04.012022.10.01
CSONGRÁD-CSANÁDG6800Hódmezővásárhely2021.12.012022.06.01
CSONGRÁD-CSANÁDF6900Makó2021.08.012022.02.01
CSONGRÁD-CSANÁDV6622Nagymágocs2020.12.012021.06.01
CSONGRÁD-CSANÁDF6600Szentes2020.09.012021.03.01
CSONGRÁD-CSANÁDF6600Szentes2020.06.012020.12.01
CSONGRÁD-CSANÁDV6647Csanytelek2020.01.012020.07.01
CSONGRÁD-CSANÁDV6648Csongrád2020.01.012020.07.01
CSONGRÁD-CSANÁDG6783Ásotthalom2019.07.012020.01.01
CSONGRÁD-CSANÁDV6911Királyhegyes2017.07.012018.01.01
CSONGRÁD-CSANÁDV6635Szegvár2016.10.012017.04.01
CSONGRÁD-CSANÁDV6623Árpádhalom2015.11.012016.05.01
CSONGRÁD-CSANÁDV6624Eperjes2015.03.012015.09.01
CSONGRÁD-CSANÁDV6768Baks2014.06.012014.12.01
CSONGRÁD-CSANÁDV6933Nagylak2004.10.012005.04.01
FEJÉRF8000Székesfehérvár2023.04.012023.10.01
FEJÉRG8000Székesfehérvár2023.04.012023.10.01
FEJÉRF2451Ercsi2023.03.012023.09.01
FEJÉRF8093Lovasberény2023.01.012023.07.01
FEJÉRF2400Dunaújváros2022.12.012023.06.01
FEJÉRV8135Dég2022.12.012023.06.01
FEJÉRF2400Dunaújváros2022.05.012022.11.01
FEJÉRV7011Alap2022.05.012022.11.01
FEJÉRG2490Pusztaszabolcs2022.04.012022.10.01
FEJÉRV8060Mór2022.02.012022.08.01
FEJÉRG8060Mór2022.02.012022.08.01
FEJÉRV2066Szár2021.09.012022.03.01
FEJÉRV7015Igar2021.05.012021.11.01
FEJÉRF7013Cece2021.04.012021.10.01
FEJÉRG2400Dunaújváros2021.02.012021.08.01
FEJÉRF2400Dunaújváros2021.01.012021.07.01
FEJÉRF8130Enying2020.10.012021.04.01
FEJÉRG8000Székesfehérvár2020.10.012021.04.01
FEJÉRV8089Vértesacsa2020.09.012021.03.01
FEJÉRV8122Csősz2020.05.012020.11.01
FEJÉRG8000Székesfehérvár2020.04.012020.10.01
FEJÉRV8126Sárszentágota2019.10.012020.04.01
FEJÉRG2454Iváncsa2019.03.012019.09.01
FEJÉRF7003Sárbogárd2018.07.012019.01.01
FEJÉRV2425Nagykarácsony2018.06.012018.12.01
FEJÉRV2431Perkáta2016.02.012016.08.01
FEJÉRV2423Daruszentmiklós2016.01.012016.07.01
FEJÉRV8055Balinka2014.11.012015.05.01
FEJÉRG2400Dunaújváros2014.09.012015.03.01
FEJÉRV2435Nagylók2013.02.012013.08.01
FEJÉRG8130Enying2012.07.012013.01.01
FEJÉRV7041Vajta2011.08.012012.02.01
FEJÉRF2433Sárosd2010.09.012011.03.01
FEJÉRV8134Mátyásdomb2008.04.012008.10.01
FEJÉRV2434Hantos2007.12.012008.06.01
GYŐR-MOSON-SOPRONG9400Sopron2023.05.012023.11.01
GYŐR-MOSON-SOPRONV9085Pázmándfalu2023.04.012023.10.01
GYŐR-MOSON-SOPRONV9099Pér2023.01.012023.07.01
GYŐR-MOSON-SOPRONV9326Szil2023.01.012023.07.01
GYŐR-MOSON-SOPRONF9024Győr2023.01.012023.07.01
GYŐR-MOSON-SOPRONV9167Bősárkány2022.08.012023.02.01
GYŐR-MOSON-SOPRONV9141Ikrény2022.07.012023.01.01
GYŐR-MOSON-SOPRONF9200Mosonmagyaróvár2022.04.012022.10.01
GYŐR-MOSON-SOPRONV9095Táp2022.02.012022.08.01
GYŐR-MOSON-SOPRONF9022Győr2022.02.012022.08.01
GYŐR-MOSON-SOPRONV8431Bakonyszentlászló2021.10.012022.04.01
GYŐR-MOSON-SOPRONV9327Vág2019.04.012019.10.01
GYŐR-MOSON-SOPRONV9321Farád2018.05.012018.11.01
GYŐR-MOSON-SOPRONV9362Himod2013.11.012014.05.01
GYŐR-MOSON-SOPRONF9344Rábakecöl2008.11.012009.05.01
GYŐR-MOSON-SOPRONV9322Rábatamási2008.02.012008.08.01
HAJDU-BIHARV4161Báránd2023.03.012023.09.01
HAJDU-BIHARG4100Berettyóújfalu2023.03.012023.09.01
HAJDU-BIHARV4116Berekböszörmény2023.02.012023.08.01
HAJDU-BIHARF4150Püspökladány2023.02.012023.08.01
HAJDU-BIHARV4069Egyek2022.08.012023.02.01
HAJDU-BIHARV4171Sárrétudvari2022.07.012023.01.01
HAJDU-BIHARV4184Tetétlen2021.09.012022.03.01
HAJDU-BIHARV4172Biharnagybajom2020.09.012021.03.01
HAJDU-BIHARG4150Püspökladány2020.09.012021.03.01
HAJDU-BIHARV4172Biharnagybajom2020.07.012021.01.01
HAJDU-BIHARV4142Zsáka2019.10.012020.04.01
HAJDU-BIHARV4119Váncsod2019.03.012019.09.01
HAJDU-BIHARV4123Hencida2019.02.012019.08.01
HAJDU-BIHARG4066Tiszacsege2019.01.012019.07.01
HAJDU-BIHARV4163Szerep2018.07.012019.01.01
HAJDU-BIHARG4254Nyíradony2016.09.012017.03.01
HAJDU-BIHARV4284Kokad2016.01.012016.07.01
HAJDU-BIHARV4136Körösszakál2015.05.012015.11.01
HAJDU-BIHARV4122Gáborján2014.11.012015.05.01
HAJDU-BIHARV4176Sáp2011.03.012011.09.01
HAJDU-BIHARV4134Mezősas2004.10.012005.04.01
HAJDU-BIHARV4146Újiráz2004.10.012005.04.01
HEVESF3300Eger2023.05.012023.11.01
HEVESG3300Eger2023.04.012023.10.01
HEVESF3016Boldog2023.01.012023.07.01
HEVESG3300Eger2023.01.012023.07.01
HEVESF3000Hatvan2022.10.012023.04.01
HEVESV3271Visonta2022.09.012023.03.01
HEVESV3352Feldebrő2022.08.012023.02.01
HEVESG3300Eger2022.07.012023.01.01
HEVESF3356Kompolt2022.06.012022.12.01
HEVESV3212Gyöngyöshalász2022.05.012022.11.01
HEVESV3384Kisköre2022.04.012022.10.01
HEVESG3000Hatvan2021.09.012022.03.01
HEVESV3386Sarud2021.02.012021.08.01
HEVESF3200Gyöngyös2020.11.012021.05.01
HEVESF3000Hatvan2020.09.012021.03.01
HEVESV3381Pély2020.07.012021.01.01
HEVESV3385Tiszanána2020.07.012021.01.01
HEVESF3032Apc2020.06.012020.12.01
HEVESV3292Adács2020.06.012020.12.01
HEVESV3291Vámosgyörk2020.04.012020.10.01
HEVESG3023Petőfibánya2020.03.012020.09.01
HEVESV3372Kömlő2020.01.012020.07.01
HEVESV3335Bükkszék2019.11.012020.05.01
HEVESV3265Vécs2018.03.012018.09.01
HEVESV3353Aldebrő2018.01.012018.07.01
HEVESV3258Tarnalelesz2017.08.012018.02.01
HEVESV3034Szűcsi2017.07.012018.01.01
HEVESV3395Demjén2017.06.012017.12.01
HEVESG3250Pétervására2017.02.012017.08.01
HEVESV3369Tarnabod2014.09.012015.03.01
HEVESG3360Heves2013.10.012014.04.01
HEVESV3273Halmajugra2012.01.012012.07.01
HEVESV3261Pálosvörösmart2011.08.012012.02.01
HEVESV3379Egerfarmos2011.03.012011.09.01
HEVESV3371Átány2009.11.012010.05.01
HEVESV3293Visznek2009.06.012009.12.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5100Jászberény2023.05.012023.11.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5137Jászkisér2023.04.012023.10.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKG5000Szolnok2023.04.012023.10.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5435Martfű2023.03.012023.09.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5300Karcag2023.03.012023.09.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5463Nagyrév2023.02.012023.08.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5310Kisújszállás2022.12.012023.06.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5462Cibakháza2022.08.012023.02.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5000Szolnok2022.08.012023.02.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5130Jászapáti2022.07.012023.01.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKG5400Mezőtúr2022.05.012022.11.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5400Mezőtúr2022.02.012022.08.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5071Besenyszög2021.09.012022.03.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5083Kengyel2021.06.012021.12.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5452Mesterszállás2021.05.012021.11.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5100Jászberény2021.04.012021.10.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5084Rákócziújfalu2021.03.012021.09.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5462Cibakháza2021.02.012021.08.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5331Kenderes2020.09.012021.03.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5331Kenderes2020.09.012021.03.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKG5430Tiszaföldvár2020.09.012021.03.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKG5000Szolnok2020.05.012020.11.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5233Tiszagyenda2020.04.012020.10.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5126Jászfényszaru2020.02.012020.08.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5126Jászfényszaru2020.02.012020.08.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5411Kétpó2020.02.012020.08.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5055Jászladány2019.12.012020.06.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5143Jánoshida2019.09.012020.03.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5130Jászapáti2019.09.012020.03.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5451Öcsöd2019.09.012020.03.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5451Öcsöd2019.09.012020.03.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5000Szolnok2019.09.012020.03.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5083Kengyel2018.12.012019.06.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKG5350Tiszafüred2016.11.012017.05.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5474Tiszasas2016.10.012017.04.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5061Tiszasüly2016.10.012017.04.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKG5100Jászberény2016.10.012017.04.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5241Abádszalók2015.12.012016.06.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5137Jászkisér2015.07.012016.01.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKG5321Kunmadaras2015.07.012016.01.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKG5200Törökszentmiklós2015.04.012015.10.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5082Tiszatenyő2014.10.012015.04.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKG5400Mezőtúr2014.07.012015.01.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKF5055Jászladány2013.11.012014.05.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5475Csépa2013.09.012014.03.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5053Szászberek2010.11.012011.05.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5476Szelevény2008.12.012009.06.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKG5231Fegyvernek2008.08.012009.02.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKV5453Mezőhék2004.10.012005.04.01
KOMÁROM-ESZTERGOMG2800Tatabánya2023.04.012023.10.01
KOMÁROM-ESZTERGOMV2858Császár2023.02.012023.08.01
KOMÁROM-ESZTERGOMF2840Oroszlány2023.01.012023.07.01
KOMÁROM-ESZTERGOMV2931Almásfüzitő2022.10.012023.04.01
KOMÁROM-ESZTERGOMG2900Komárom2022.10.012023.04.01
KOMÁROM-ESZTERGOMF2800Tatabánya2022.08.012023.02.01
KOMÁROM-ESZTERGOMV2898Kocs2022.08.012023.02.01
KOMÁROM-ESZTERGOMF2800Tatabánya2022.01.012022.07.01
KOMÁROM-ESZTERGOMF2800Tatabánya2021.01.012021.07.01
KOMÁROM-ESZTERGOMG2800Tatabánya2020.12.012021.06.01
KOMÁROM-ESZTERGOMG2800Tatabánya2020.10.012021.04.01
KOMÁROM-ESZTERGOMV2887Ácsteszér2020.07.012021.01.01
KOMÁROM-ESZTERGOMF2941Ács2020.01.012020.07.01
KOMÁROM-ESZTERGOMG2800Tatabánya2020.01.012020.07.01
KOMÁROM-ESZTERGOMF2941Ács2019.06.012019.12.01
KOMÁROM-ESZTERGOMG2509Esztergom2018.02.012018.08.01
KOMÁROM-ESZTERGOMG2840Oroszlány2017.01.012017.07.01
KOMÁROM-ESZTERGOMV2853Kömlőd2016.01.012016.07.01
KOMÁROM-ESZTERGOMG2800Tatabánya2015.01.012015.07.01
KOMÁROM-ESZTERGOMV2898Kocs2006.04.012006.10.01
NOGRÁDF3104Salgótarján2023.02.012023.08.01
NOGRÁDV3121Somoskőújfalu2023.01.012023.07.01
NOGRÁDF2654Romhány2022.07.012023.01.01
NOGRÁDV2652Tereske2022.07.012023.01.01
NOGRÁDF2660Balassagyarmat2022.06.012022.12.01
NOGRÁDF3078Bátonyterenye2022.05.012022.11.01
NOGRÁDV2175Kálló2022.01.012022.07.01
NOGRÁDG3100Salgótarján2022.01.012022.07.01
NOGRÁDV3068Mátraszőlős2021.12.012022.06.01
NOGRÁDF2651Rétság2021.10.012022.04.01
NOGRÁDF2643Diósjenő2021.06.012021.12.01
NOGRÁDV3132Nógrádmegyer2021.05.012021.11.01
NOGRÁDF3100Salgótarján2021.03.012021.09.01
NOGRÁDF3070Bátonyterenye2020.04.012020.10.01
NOGRÁDV3126Bárna2019.09.012020.03.01
NOGRÁDF3104Salgótarján2019.08.012020.02.01
NOGRÁDF2654Romhány2019.06.012019.12.01
NOGRÁDG3100Salgótarján2019.01.012019.07.01
NOGRÁDV3063Jobbágyi2018.07.012019.01.01
NOGRÁDF2659Érsekvadkert2018.06.012018.12.01
NOGRÁDV3075Nagybárkány2017.08.012018.02.01
NOGRÁDV3165Endrefalva2017.02.012017.08.01
NOGRÁDV2676Cserhátsurány2016.06.012016.12.01
NOGRÁDG3100Salgótarján2015.06.012015.12.01
NOGRÁDV3186Litke2014.04.012014.10.01
NOGRÁDG3100Salgótarján2014.01.012014.07.01
NOGRÁDV3044Szirák2013.03.012013.09.01
NOGRÁDV3143Mátranovák2012.12.012013.06.01
NOGRÁDG3104Salgótarján2010.05.012010.11.01
NOGRÁDV3131Sóshartyán2009.10.012010.04.01
NOGRÁDF3100Salgótarján2009.05.012009.11.01
NOGRÁDV3182Karancslapujtő2004.10.012005.04.01
PESTF2230Gyömrő2023.05.012023.11.01
PESTV2625Kóspallag2023.03.012023.09.01
PESTF2141Csömör2023.01.012023.07.01
PESTV2214Pánd2023.01.012023.07.01
PESTF2145Kerepes2023.01.012023.07.01
PESTG2023Dunabogdány2023.01.012023.07.01
PESTF2314Halásztelek2022.11.012023.05.01
PESTF2072Zsámbék2022.11.012023.05.01
PESTF2360Gyál2022.10.012023.04.01
PESTG2117Isaszeg2022.09.012023.03.01
PESTV2235Mende2022.07.012023.01.01
PESTF2072Zsámbék2022.04.012022.10.01
PESTG2143Kistarcsa2022.04.012022.10.01
PESTF2314Halásztelek2022.02.012022.08.01
PESTF2340Kiskunlacháza2022.01.012022.07.01
PESTG2241Sülysáp2022.01.012022.07.01
PESTG2134Sződ2021.11.012022.05.01
PESTV2233Ecser2021.09.012022.03.01
PESTF2144Kerepes2021.07.012022.01.01
PESTF2344Dömsöd2021.07.012022.01.01
PESTG2730Albertirsa2021.06.012021.12.01
PESTG2300Ráckeve2021.06.012021.12.01
PESTF2013Pomáz2021.04.012021.10.01
PESTV2167Vácduka2021.04.012021.10.01
PESTV2712Nyársapát2021.03.012021.09.01
PESTG2366Kakucs2021.01.012021.07.01
PESTG2344Dömsöd2021.01.012021.07.01
PESTG2760Nagykáta2021.01.012021.07.01
PESTG2377Örkény2021.01.012021.07.01
PESTG2100Gödöllő2021.01.012021.07.01
PESTV2191Bag2020.11.012021.05.01
PESTF2682Püspökhatvan2020.09.012021.03.01
PESTV2632Letkés2020.03.012020.09.01
PESTV2375Tatárszentgyörgy2020.03.012020.09.01
PESTG2721Pilis2019.09.012020.03.01
PESTF2364Ócsa2019.05.012019.11.01
PESTG2151Fót2019.05.012019.11.01
PESTV2767Tápiógyörgye2019.04.012019.10.01
PESTG2071Páty2019.03.012019.09.01
PESTV2638Kemence2019.01.012019.07.01
PESTG2747Törtel2018.11.012019.05.01
PESTG2740Abony2017.06.012017.12.01
PESTV2711Tápiószentmárton2017.02.012017.08.01
PESTF2747Törtel2017.02.012017.08.01
PESTV2767Tápiógyörgye2016.09.012017.03.01
PESTG2750Nagykőrös2016.08.012017.02.01
PESTV2244Úri2016.07.012017.01.01
PESTG2251Tápiószecső2016.01.012016.07.01
PESTV2764Tápióbicske2015.10.012016.04.01
PESTF2766Tápiószele2015.09.012016.03.01
PESTG2254Szentmártonkáta2013.10.012014.04.01
SOMOGYV7258Baté2023.05.012023.11.01
SOMOGYV8721Vése2023.05.012023.11.01
SOMOGYV7563Somogyszob2023.05.012023.11.01
SOMOGYF8840Csurgó2023.04.012023.10.01
SOMOGYF8700Marcali2023.01.012023.07.01
SOMOGYF7500Nagyatád2023.01.012023.07.01
SOMOGYF7400Kaposvár2022.10.012023.04.01
SOMOGYF7400Kaposvár2022.09.012023.03.01
SOMOGYF7400Kaposvár2022.06.012022.12.01
SOMOGYF8725Iharosberény2021.10.012022.04.01
SOMOGYV7400Kaposvár2021.07.012022.01.01
SOMOGYV7500Nagyatád2021.04.012021.10.01
SOMOGYV8707Pusztakovácsi2021.03.012021.09.01
SOMOGYV7988Darány2021.01.012021.07.01
SOMOGYF8640Fonyód2020.08.012021.02.01
SOMOGYV7584Babócsa2020.02.012020.08.01
SOMOGYV7253Szabadi2019.09.012020.03.01
SOMOGYG7570Barcs2019.02.012019.08.01
SOMOGYV8705Somogyszentpál2018.10.012019.04.01
SOMOGYV7541Kutas2017.10.012018.04.01
SOMOGYV7541Kutas2017.10.012018.04.01
SOMOGYV8635Ordacsehi2017.08.012018.02.01
SOMOGYF7570Barcs2017.01.012017.07.01
SOMOGYG7561Nagybajom2016.10.012017.04.01
SOMOGYF7500Nagyatád2016.04.012016.10.01
SOMOGYV7515Somogyudvarhely2015.10.012016.04.01
SOMOGYV7588Vízvár2015.06.012015.12.01
SOMOGYV7285Törökkoppány2015.04.012015.10.01
SOMOGYV8171Balatonvilágos2015.04.012015.10.01
SOMOGYG8700Marcali2015.04.012015.10.01
SOMOGYV8708Somogyfajsz2013.02.012013.08.01
SOMOGYG7500Nagyatád2012.07.012013.01.01
SOMOGYG8654Ságvár2010.05.012010.11.01
SOMOGYV7918Lakócsa2008.07.012009.01.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4546Anarcs2022.11.012023.05.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4937Barabás2022.11.012023.05.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGF4440Tiszavasvári2022.08.012023.02.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4563Rohod2022.07.012023.01.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4764Csengerújfalu2022.06.012022.12.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4523Pátroha2022.06.012022.12.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4564Nyírmada2021.10.012022.04.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGG4320Nagykálló2021.10.012022.04.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4762Tyukod2021.05.012021.11.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4762Tyukod2021.05.012021.11.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4562Vaja2021.01.012021.07.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGG4440Tiszavasvári2021.01.012021.07.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4831Tiszaszalka2020.10.012021.04.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4333Nyírkáta2020.09.012021.03.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4755Ököritófülpös2020.09.012021.03.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4800Vásárosnamény2020.05.012020.11.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4331Nyírcsászári2019.06.012019.12.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGG4501Kemecse2019.03.012019.09.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4766Pátyod2018.10.012019.04.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4352Mérk2018.09.012019.03.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGG4821Ópályi2018.08.012019.02.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGG4600Kisvárda2018.07.012019.01.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4543Laskod2017.10.012018.04.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4732Cégénydányád2016.07.012017.01.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4565Pusztadobos2016.06.012016.12.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4267Penészlek2013.11.012014.05.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4822Nyírparasznya2013.03.012013.09.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4468Balsa2011.12.012012.06.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGV4934Beregdaróc2007.05.012007.11.01
TOLNAF7064Gyönk2023.04.012023.10.01
TOLNAF7100Szekszárd2022.09.012023.03.01
TOLNAF7090Tamási2022.08.012023.02.01
TOLNAF7173Zomba2022.07.012023.01.01
TOLNAF7191Hőgyész2022.02.012022.08.01
TOLNAG7100Szekszárd2022.02.012022.08.01
TOLNAV7051Kajdacs2021.12.012022.06.01
TOLNAF7140Bátaszék2021.01.012021.07.01
TOLNAV7192Szakály2020.10.012021.04.01
TOLNAF7025Bölcske2020.04.012020.10.01
TOLNAV7149Báta2020.03.012020.09.01
TOLNAF7020Dunaföldvár2019.11.012020.05.01
TOLNAV7044Nagydorog2019.04.012019.10.01
TOLNAF7026Madocsa2019.01.012019.07.01
TOLNAV7186Aparhant2018.10.012019.04.01
TOLNAG7020Dunaföldvár2018.09.012019.03.01
TOLNAG7030Paks2018.06.012018.12.01
TOLNAF7081Simontornya2018.01.012018.07.01
TOLNAV7099Felsőnyék2017.11.012018.05.01
TOLNAF7090Tamási2017.01.012017.07.01
TOLNAV7098Magyarkeszi2015.11.012016.05.01
TOLNAV7159Kisdorog2015.04.012015.10.01
TOLNAG7143őcsény2014.03.012014.09.01
TOLNAV7083Tolnanémedi2012.08.012013.02.01
TOLNAF7084Pincehely2011.03.012011.09.01
TOLNAG7064Gyönk2007.12.012008.06.01
TOLNAF7064Gyönk2006.04.012006.10.01
TOLNAV7227Gyulaj2005.11.012006.05.01
VASV9825Oszkó2023.05.012023.11.01
VASF9900Körmend2023.01.012023.07.01
VASG9700Szombathely2022.12.012023.06.01
VASV9821Győrvár2022.11.012023.05.01
VASF9900Körmend2022.10.012023.04.01
VASF9600Sárvár2022.10.012023.04.01
VASV9735Csepreg2022.10.012023.04.01
VASV9773Sorokpolány2022.09.012023.03.01
VASV9919Csákánydoroszló2022.07.012023.01.01
VASV9766Rum2022.07.012023.01.01
VASV9953Vasszentmihály2022.07.012023.01.01
VASF9751Vép2022.05.012022.11.01
VASF9751Vép2022.01.012022.07.01
VASG9730Kőszeg2022.01.012022.07.01
VASG9730Kőszeg2022.01.012022.07.01
VASV9937Pankasz2021.10.012022.04.01
VASV9763Vasszécseny2021.08.012022.02.01
VASV9915Nádasd2021.01.012021.07.01
VASG9500Celldömölk2020.10.012021.04.01
VASG9500Celldömölk2020.09.012021.03.01
VASG9653Répcelak2020.01.012020.07.01
VASG9756Ikervár2019.12.012020.06.01
VASG9900Körmend2016.09.012017.03.01
VASF9941őriszentpéter2016.04.012016.10.01
VASV9781Egyházashollós2015.01.012015.07.01
VASV9512Ostffyasszonyfa2014.07.012015.01.01
VASV9554Egyházashetye2013.07.012014.01.01
VASV9621Ölbő2012.01.012012.07.01
VESZPRÉMG8200Veszprém2023.04.012023.10.01
VESZPRÉMG8200Veszprém2023.04.012023.10.01
VESZPRÉMV8445Városlőd2023.01.012023.07.01
VESZPRÉMF8330Sümeg2022.09.012023.03.01
VESZPRÉMV8592Dáka2022.07.012023.01.01
VESZPRÉMF8400Ajka2022.01.012022.07.01
VESZPRÉMV8444Szentgál2021.11.012022.05.01
VESZPRÉMF8500Pápa2021.09.012022.03.01
VESZPRÉMV8460Devecser2021.04.012021.10.01
VESZPRÉMV8456Noszlop2021.03.012021.09.01
VESZPRÉMF8181Berhida2021.02.012021.08.01
VESZPRÉMG8412Veszprém2020.12.012021.06.01
VESZPRÉMF8500Pápa2020.07.012021.01.01
VESZPRÉMV8474Csabrendek2020.07.012021.01.01
VESZPRÉMV8532Marcaltő2020.06.012020.12.01
VESZPRÉMF8400Ajka2020.04.012020.10.01
VESZPRÉMV8460Devecser2020.04.012020.10.01
VESZPRÉMV8109Tés2020.04.012020.10.01
VESZPRÉMF8500Pápa2019.12.012020.06.01
VESZPRÉMF8500Pápa2019.11.012020.05.01
VESZPRÉMG8105Pétfürdő2019.01.012019.07.01
VESZPRÉMG8416Dudar2018.06.012018.12.01
VESZPRÉMV8492Kerta2018.01.012018.07.01
VESZPRÉMV8484Nagyalásony2017.08.012018.02.01
VESZPRÉMG8500Pápa2016.04.012016.10.01
VESZPRÉMV8163Csajág2014.07.012015.01.01
VESZPRÉMV8481Somlóvásárhely2013.11.012014.05.01
VESZPRÉMG8500Pápa2010.12.012011.06.01
ZALAV8935Nagykapornak2023.05.012023.11.01
ZALAF8960Lenti2023.04.012023.10.01
ZALAV8891Bánokszentgyörgy2022.10.012023.04.01
ZALAV8956Páka2022.06.012022.12.01
ZALAV8951Gutorfölde2022.01.012022.07.01
ZALAV8834Murakeresztúr2021.11.012022.05.01
ZALAV8957Csömödér2021.07.012022.01.01
ZALAV8316Várvölgy2021.07.012022.01.01
ZALAV8971Zalabaksa2021.01.012021.07.01
ZALAG8900Zalaegerszeg2021.01.012021.07.01
ZALAV8744Orosztony2020.07.012021.01.01
ZALAF8866Becsehely2020.06.012020.12.01
ZALAG8900Zalaegerszeg2020.05.012020.11.01
ZALAV8751Zalakomár2020.01.012020.07.01
ZALAG8960Lenti2019.04.012019.10.01
ZALAF8800Nagykanizsa2019.01.012019.07.01
ZALAV8983Nagylengyel2018.12.012019.06.01
ZALAV8342Óhíd2015.11.012016.05.01
ZALAV8774Gelse2015.02.012015.08.01

Tájékoztató A Tartósan Betöltetlen Háziorvosi Körzetekről