Az Országos Kórházi Főigazgatóság​, Alapellátásfejlesztési Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) egyik feladata, hogy nyilvántartást vezessen a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekről. Az Igazgatósághoz beérkezett megkeresések növekvő száma miatt a továbbiakban honlapunkon elérhetővé tesszük a hozzánk beérkezett dokumentumok alapján a tartósan betöltetlen körzetek listáját, megjelölve a legutóbbi adatfrissítés időpontját is.

Jogszabályi háttér:

2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről
E törvény alkalmazásában
önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás;
praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető.

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
E rendelet alkalmazásában
a) háziorvosi körzet: a területi ellátási kötelezettség alapján a feladattal érintett települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által az Öotv. 2. § (2) bekezdése szerint rendeletben – jogszabályban meghatározottak figyelembevételével – meghatározott település, települések, illetve településrész, településrészek;
b) tartósan betöltetlen háziorvosi körzet: az a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet,
ba) amelyben az ellátási kötelezettségnek hat hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak eleget tenni, kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet ellátó háziorvos munkavégzésében akadályoztatva van, vagy
bb) amelyben – a helyettesítés kivételével – az önkormányzat az ellátás nyújtásáról legalább hat hónapig nem tud gondoskodni önálló orvosi tevékenység végzésére jogosult személlyel;
c) praxisengedély: az Öotv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti engedély.
(2) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szempontjából a háziorvos a munkavégzésben akkor akadályozott, ha a tevékenységét keresőképtelensége, hivatalos távolléte, szabadsága vagy gyermekápolás, -gondozás miatt nem végzi, illetve, ha a munkavégzés a közmegbízatásával összeférhetetlen vagy közmegbízatása miatt a tevékenységét ellátni nem tudja.

7. § (1) A praxisengedélyt vissza kell vonni, ha
e) a praxisjog elidegenítésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, a határidő leteltét követő nappal.

13/A. § (1) A praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.
(2) Ha a közalkalmazotti jogviszonyban álló háziorvos közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a praxisjog elidegenítésére a jogviszony megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.
(3) A feladat-ellátási szerződés megszűnésének, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az engedélyező szervet.

17. § Ha 2012. december 31-ét megelőzően a feladat-ellátási szerződés szerinti felmondási idő 6 hónapnál kevesebb, azt az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 13/A. § (1) bekezdése szerint a praxisjog elidegenítésére rendelkezésre álló idő számítása szempontjából úgy kell tekinteni, mintha a felmondási idő 6 hónap lett volna.

Mindezek – különösen a Korm. rend. 13/A § (1) bekezdése – alapján a tartósan betöltetlen listára azok a háziorvosi körzetek kerülnek fel, amelyek esetében az önkormányzattal kötött szerződés legalább hat hónapja megszűnt.
Kiemeljük, hogy az adott körzet nem a listában való feltüntetés tényétől, hanem a jogszabályi feltételek bekövetkezte esetén válik tartósan betöltetlenné.
Jelezzük, hogy a listát a praxisengedélyek, praxisengedély visszavonások, valamint a finanszírozási szerződések alapján állítottuk össze, így a lista módosítása is ezek figyelembevételével lehetséges.

dr. Füredi Gyula
szakértő

Aktuális: 2021.06.01
Megye Háziorvosi szolgálat típusa Háziorvosi szolgálat telephelye (irányítószám, település) BETÖLTETLEN
(-tól; -től)
TARTÓSAN BETÖLTETLEN
(-tól; -től)
BÁCS-KISKUN V 6424 Csikéria 2020.10.01 2021.04.01
BÁCS-KISKUN G 6100 Kiskunfélegyháza 2020.10.01 2021.04.01
BÁCS-KISKUN V 6097 Kunadacs 2020.09.01 2021.03.01
BÁCS-KISKUN F 6525 Hercegszántó 2020.07.01 2021.01.01
BÁCS-KISKUN F 6230 Soltvadkert 2020.03.01 2020.09.01
BÁCS-KISKUN V 6513 Dunafalva 2019.12.01 2020.06.01
BÁCS-KISKUN G 6000 Kecskemét 2019.12.01 2020.06.01
BÁCS-KISKUN G 6100 Kiskunfélegyháza 2019.11.01 2020.05.01
BÁCS-KISKUN G 6430 Bácsalmás 2019.03.01 2019.09.01
BÁCS-KISKUN V 6224 Tabdi 2019.01.01 2019.07.01
BÁCS-KISKUN F 6421 Kisszállás 2018.12.01 2019.06.01
BÁCS-KISKUN V 6456 Madaras 2018.12.01 2019.06.01
BÁCS-KISKUN V 6131 Szank 2018.10.01 2019.04.01
BÁCS-KISKUN V 6077 Orgovány 2018.09.01 2019.03.01
BÁCS-KISKUN F 6086 Szalkszentmárton 2018.09.01 2019.03.01
BÁCS-KISKUN F 6070 Izsák 2017.10.01 2018.04.01
BÁCS-KISKUN V 6414 Pirtó 2017.02.01 2017.08.01
BÁCS-KISKUN G 6344 Hajós 2017.01.01 2017.07.01
BÁCS-KISKUN G 6527 Nagybaracska 2016.07.01 2017.01.01
BÁCS-KISKUN F 6080 Szabadszállás 2016.04.01 2016.10.01
BÁCS-KISKUN V 6451 Tataháza 2015.08.01 2016.02.01
BÁCS-KISKUN G 6449 Mélykút 2015.05.01 2015.11.01
BÁCS-KISKUN G 6320 Solt 2015.01.01 2015.07.01
BÁCS-KISKUN F 6521 Vaskút 2013.12.01 2014.06.01
BÁCS-KISKUN G 6086 Szalkszentmárton 2012.09.01 2013.03.01
BÁCS-KISKUN G 6326 Harta 2012.09.01 2013.03.01
BÁCS-KISKUN V 6136 Harkakötöny 2012.04.01 2012.10.01
BÁCS-KISKUN G 6000 Kecskemét 2010.09.01 2011.03.01
BÁCS-KISKUN V 6096 Kunpeszér 2010.03.01 2010.09.01
BÁCS-KISKUN G 6413 Kunfehértó 2010.01.01 2010.07.01
BÁCS-KISKUN V 6238 Imrehegy 2007.03.01 2007.09.01
BÁCS-KISKUN F 6070 Izsák 2005.10.01 2006.04.01
BÁCS-KISKUN V 6425 Bácsszőlős 2004.10.01 2005.04.01
BARANYA V 7822 Nagyharsány 2020.10.01 2021.04.01
BARANYA G 7759 Lánycsók 2020.10.01 2021.04.01
BARANYA V 7384 Baranyajenő 2020.09.01 2021.03.01
BARANYA V 7922 Somogyapáti 2020.08.01 2021.02.01
BARANYA F 7700 Mohács 2020.07.01 2021.01.01
BARANYA V 7967 Drávafok 2020.04.01 2020.10.01
BARANYA V 7681 Hetvehely 2018.06.01 2018.12.01
BARANYA V 7716 Homorúd 2017.07.01 2018.01.01
BARANYA V 7824 Egyházasharaszti 2017.06.01 2017.12.01
BARANYA V 7756 Borjád 2015.06.01 2015.12.01
BARANYA V 7362 Vásárosdombó 2015.05.01 2015.11.01
BARANYA V 7700 Mohács 2006.04.01 2006.10.01
BARANYA V 7935 Ibafa 2004.10.01 2005.04.01
BARANYA V 7981 Nemeske 2004.10.01 2005.04.01
BÉKÉS F 5600 Békéscsaba 2020.12.01 2021.06.01
BÉKÉS V 5743 Lőkösháza 2020.08.01 2021.02.01
BÉKÉS V 5662 Csanádapáca 2020.07.01 2021.01.01
BÉKÉS F 5720 Sarkad 2020.06.01 2020.12.01
BÉKÉS F 5600 Békéscsaba 2020.04.01 2020.10.01
BÉKÉS V 5643 Bélmegyer 2020.04.01 2020.10.01
BÉKÉS G 5600 Békéscsaba 2020.01.01 2020.07.01
BÉKÉS G 5624 Doboz 2019.07.01 2020.01.01
BÉKÉS V 5741 Kétegyháza 2019.02.01 2019.08.01
BÉKÉS F 5561 Békésszentandrás 2018.04.01 2018.10.01
BÉKÉS G 5561 Békésszentandrás 2018.03.01 2018.09.01
BÉKÉS V 5945 Kardoskút 2017.11.01 2018.05.01
BÉKÉS G 5742 Elek 2017.07.01 2018.01.01
BÉKÉS V 5622 Köröstarcsa 2017.05.01 2017.11.01
BÉKÉS G 5540 Szarvas 2017.05.01 2017.11.01
BÉKÉS V 5946 Békéssámson 2016.11.01 2017.05.01
BÉKÉS F 5510 Dévaványa 2016.08.01 2017.02.01
BÉKÉS V 5555 Hunya 2016.01.01 2016.07.01
BÉKÉS G 5720 Sarkad 2016.01.01 2016.07.01
BÉKÉS V 5668 Nagybánhegyes 2014.11.01 2015.05.01
BÉKÉS V 5515 Ecsegfalva 2014.07.01 2015.01.01
BÉKÉS V 5641 Tarhos 2014.03.01 2014.09.01
BÉKÉS F 5500 Gyomaendrőd 2014.01.01 2014.07.01
BÉKÉS G 5830 Battonya 2012.04.01 2012.10.01
BÉKÉS V 5745 Dombiratos 2012.01.01 2012.07.01
BÉKÉS V 5732 Mezőgyán 2011.11.01 2012.05.01
BÉKÉS G 5931 Nagyszénás 2010.11.01 2011.05.01
BÉKÉS F 5940 Tótkomlós 2010.08.01 2011.02.01
BÉKÉS G 5530 Vésztő 2010.07.01 2011.01.01
BÉKÉS V 5734 Geszt 2010.02.01 2010.08.01
BÉKÉS V 5539 Körösnagyharsány 2009.02.01 2009.08.01
BÉKÉS F 5932 Gádoros 2007.12.01 2008.06.01
BÉKÉS V 5837 Kisdombegyház 2005.11.01 2006.05.01
BÉKÉS V 5838 Magyardombegyház 2004.10.01 2005.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3974 Ricse 2020.12.01 2021.06.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN F 3980 Sátoraljaújhely 2020.12.01 2021.06.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN G 3572 Sajólád 2020.12.01 2021.06.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3971 Tiszakarád 2020.08.01 2021.02.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN F 3780 Edelény 2020.07.01 2021.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN G 3950 Sárospatak 2020.07.01 2021.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3846 Hernádkércs 2020.05.01 2020.11.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3671 Borsodnádasd 2020.04.01 2020.10.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3671 Borsodnádasd 2020.04.01 2020.10.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN G 3562 Onga 2020.04.01 2020.10.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3812 Homrogd 2020.02.01 2020.08.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN F 3663 Arló 2020.01.01 2020.07.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3786 Lak 2020.01.01 2020.07.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3608 Farkaslyuk 2020.01.01 2020.07.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN F 3900 Szerencs 2020.01.01 2020.07.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN G 3400 Mezőkövesd 2019.10.01 2020.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3891 Vilmány 2019.09.01 2020.03.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3765 Komjáti 2019.07.01 2020.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3592 Nemesbikk 2019.07.01 2020.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3811 Alsóvadász 2019.05.01 2019.11.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN G 3574 Bőcs 2019.04.01 2019.10.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN F 3980 Sátoraljaújhely 2019.01.01 2019.07.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3647 Csokvaomány 2018.08.01 2019.02.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3594 Hejőpapi 2018.08.01 2019.02.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN F 3775 Kondó 2018.08.01 2019.02.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN F 3860 Encs 2018.08.01 2019.02.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3743 Ormosbánya 2018.07.01 2019.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN F 3551 Ónod 2018.07.01 2019.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN F 3925 Prügy 2018.06.01 2018.12.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN G 3718 Megyaszó 2018.03.01 2018.09.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN F 3600 Ózd 2017.10.01 2018.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3597 Hejőkeresztúr 2017.09.01 2018.03.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN G 3529 Miskolc 2017.07.01 2018.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3630 Putnok 2016.12.01 2017.06.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3626 Hangony 2016.10.01 2017.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3825 Rakaca 2016.10.01 2017.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3754 Szalonna 2016.09.01 2017.03.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN F 3752 Szendrő 2016.09.01 2017.03.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN G 3600 Ózd 2016.07.01 2017.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3935 Erdőhorváti 2016.01.01 2016.07.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3962 Karos 2015.11.01 2016.05.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3759 Aggtelek 2015.10.01 2016.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3832 Léh 2015.04.01 2015.10.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3459 Igrici 2015.02.01 2015.08.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3726 Zádorfalva 2015.01.01 2015.07.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3863 Szalaszend 2014.12.01 2015.06.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3576 Sajóhídvég 2014.07.01 2015.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN G 3600 Ózd 2014.07.01 2015.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3898 Abaújvár 2013.06.01 2013.12.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3999 Hollóháza 2013.02.01 2013.08.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3416 Tard 2012.05.01 2012.11.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3961 Vajdácska 2011.06.01 2011.12.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3904 Legyesbénye 2010.11.01 2011.05.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3927 Csobaj 2010.06.01 2010.12.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3965 Nagyrozvágy 2010.05.01 2010.11.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3742 Rudolftelep 2009.01.01 2009.07.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3467 Ároktő 2008.02.01 2008.08.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3595 Hejőszalonta 2006.07.01 2007.01.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3956 Viss 2005.10.01 2006.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN G 3924 Taktakenéz 2004.11.01 2005.05.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3837 Felsőgagy 2004.10.01 2005.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3954 Györgytarló 2004.10.01 2005.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3874 Hernádvécse 2004.10.01 2005.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3630 Putnok 2004.10.01 2005.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3882 Abaújkér 2004.10.01 2005.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3417 Cserépváralja 2004.10.01 2005.04.01
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN V 3735 Felsőtelekes 2004.10.01 2005.04.01
BUDAPEST F 1215 Budapest XXI. kerület 2020.12.01 2021.06.01
BUDAPEST F 1092 Budapest IX. kerület 2020.12.01 2021.06.01
BUDAPEST G 1162 Budapest XVI. kerület 2020.12.01 2021.06.01
BUDAPEST F 1157 Budapest XV. kerület 2020.11.01 2021.05.01
BUDAPEST F 1044 Budapest IV. kerület 2020.10.01 2021.04.01
BUDAPEST F 1158 Budapest XV. kerület 2020.10.01 2021.04.01
BUDAPEST F 1215 Budapest XXI. kerület 2020.09.01 2021.03.01
BUDAPEST G 1083 Budapest VIII. kerület 2020.08.01 2021.02.01
BUDAPEST G 1149 Budapest XIV. kerület 2020.07.01 2021.01.01
BUDAPEST G 1038 Budapest III. kerület 2020.06.01 2020.12.01
BUDAPEST F 1138 Budapest XIII. kerület 2020.05.01 2020.11.01
BUDAPEST F 1201 Budapest XX. kerület 2019.12.01 2020.06.01
BUDAPEST G 1073 Budapest VII. kerület 2019.11.01 2020.05.01
BUDAPEST F 1145 Budapest XIV. kerület 2019.09.01 2020.03.01
BUDAPEST G 1131 Budapest XIII. kerület 2019.05.01 2019.11.01
BUDAPEST G 1149 Budapest XIV. kerület 2019.03.01 2019.09.01
BUDAPEST G 1173 Budapest XVII. kerület 2018.12.01 2019.06.01
BUDAPEST G 1203 Budapest XX. kerület 2018.11.01 2019.05.01
BUDAPEST G 1142 Budapest XIV. kerület 2018.10.01 2019.04.01
BUDAPEST G 1084 Budapest VIII. kerület 2018.09.01 2019.03.01
BUDAPEST G 1074 Budapest VII. kerület 2018.08.01 2019.02.01
BUDAPEST F 1041 Budapest IV. kerület 2018.01.01 2018.07.01
BUDAPEST F 1158 Budapest XV. kerület 2017.09.01 2018.03.01
BUDAPEST G 1203 Budapest XX. kerület 2017.09.01 2018.03.01
BUDAPEST G 1203 Budapest XX. kerület 2017.02.01 2017.08.01
BUDAPEST G 1182 Budapest XVIII. kerület 2012.06.01 2012.12.01
CSONGRÁD V 6622 Nagymágocs 2020.12.01 2021.06.01
CSONGRÁD G 6800 Hódmezővásárhely 2020.12.01 2021.06.01
CSONGRÁD F 6600 Szentes 2020.09.01 2021.03.01
CSONGRÁD F 6800 Hódmezővásárhely 2020.08.01 2021.02.01
CSONGRÁD G 6760 Kistelek 2020.07.01 2021.01.01
CSONGRÁD F 6600 Szentes 2020.06.01 2020.12.01
CSONGRÁD V 6784 Öttömös 2020.06.01 2020.12.01
CSONGRÁD V 6647 Csanytelek 2020.01.01 2020.07.01
CSONGRÁD F 6640 Csongrád 2020.01.01 2020.07.01
CSONGRÁD V 6648 Csongrád 2020.01.01 2020.07.01
CSONGRÁD G 6900 Makó 2019.09.01 2020.03.01
CSONGRÁD G 6783 Ásotthalom 2019.07.01 2020.01.01
CSONGRÁD V 6911 Királyhegyes 2017.07.01 2018.01.01
CSONGRÁD V 6621 Derekegyház 2016.12.01 2017.06.01
CSONGRÁD V 6635 Szegvár 2016.10.01 2017.04.01
CSONGRÁD V 6765 Csengele 2016.10.01 2017.04.01
CSONGRÁD V 6623 Árpádhalom 2015.11.01 2016.05.01
CSONGRÁD V 6624 Eperjes 2015.03.01 2015.09.01
CSONGRÁD V 6768 Baks 2014.06.01 2014.12.01
CSONGRÁD V 6933 Nagylak 2004.10.01 2005.04.01
FEJÉR V 8086 Felcsút 2020.12.01 2021.06.01
FEJÉR G 8000 Székesfehérvár 2020.12.01 2021.06.01
FEJÉR F 8130 Enying 2020.10.01 2021.04.01
FEJÉR F 2451 Ercsi 2020.10.01 2021.04.01
FEJÉR G 8000 Székesfehérvár 2020.10.01 2021.04.01
FEJÉR V 8089 Vértesacsa 2020.09.01 2021.03.01
FEJÉR F 2400 Dunaújváros 2020.06.01 2020.12.01
FEJÉR F 2060 Bicske 2020.06.01 2020.12.01
FEJÉR F 2457 Adony 2020.06.01 2020.12.01
FEJÉR V 8122 Csősz 2020.05.01 2020.11.01
FEJÉR G 8000 Székesfehérvár 2020.04.01 2020.10.01
FEJÉR V 2424 Előszállás 2020.01.01 2020.07.01
FEJÉR V 8126 Sárszentágota 2019.10.01 2020.04.01
FEJÉR F 2400 Dunaújváros 2019.09.01 2020.03.01
FEJÉR V 8092 Pátka 2019.07.01 2020.01.01
FEJÉR F 2451 Ercsi 2019.07.01 2020.01.01
FEJÉR G 2454 Iváncsa 2019.03.01 2019.09.01
FEJÉR V 8136 Lajoskomárom 2019.01.01 2019.07.01
FEJÉR F 2490 Pusztaszabolcs 2018.12.01 2019.06.01
FEJÉR F 7000 Sárbogárd 2018.08.01 2019.02.01
FEJÉR V 2465 Ráckeresztúr 2018.08.01 2019.02.01
FEJÉR F 7003 Sárbogárd 2018.07.01 2019.01.01
FEJÉR V 2425 Nagykarácsony 2018.06.01 2018.12.01
FEJÉR G 2457 Adony 2017.10.01 2018.04.01
FEJÉR F 2422 Mezőfalva 2017.01.01 2017.07.01
FEJÉR V 2431 Perkáta 2016.02.01 2016.08.01
FEJÉR V 2423 Daruszentmiklós 2016.01.01 2016.07.01
FEJÉR V 8055 Balinka 2014.11.01 2015.05.01
FEJÉR G 2400 Dunaújváros 2014.09.01 2015.03.01
FEJÉR V 2435 Nagylók 2013.02.01 2013.08.01
FEJÉR V 2434 Hantos 2012.11.01 2013.05.01
FEJÉR G 8130 Enying 2012.07.01 2013.01.01
FEJÉR V 7041 Vajta 2011.08.01 2012.02.01
FEJÉR F 2433 Sárosd 2010.09.01 2011.03.01
FEJÉR V 8134 Mátyásdomb 2008.04.01 2008.10.01
GYŐR-MOSON-SOPRON F 9400 Sopron 2020.10.01 2021.04.01
GYŐR-MOSON-SOPRON F 9400 Sopron 2020.10.01 2021.04.01
GYŐR-MOSON-SOPRON F 9083 Écs 2019.09.01 2020.03.01
GYŐR-MOSON-SOPRON V 9327 Vág 2019.04.01 2019.10.01
GYŐR-MOSON-SOPRON V 9321 Farád 2018.05.01 2018.11.01
GYŐR-MOSON-SOPRON F 9200 Mosonmagyaróvár 2018.02.01 2018.08.01
GYŐR-MOSON-SOPRON F 9407 Sopron 2017.11.01 2018.05.01
GYŐR-MOSON-SOPRON F 8438 Veszprémvarsány 2017.09.01 2018.03.01
GYŐR-MOSON-SOPRON G 8438 Veszprémvarsány 2017.09.01 2018.03.01
GYŐR-MOSON-SOPRON V 9146 Rábapordány 2016.06.01 2016.12.01
GYŐR-MOSON-SOPRON V 9362 Himod 2013.11.01 2014.05.01
GYŐR-MOSON-SOPRON V 9312 Szilsárkány 2011.09.01 2012.03.01
GYŐR-MOSON-SOPRON F 9344 Rábakecöl 2008.11.01 2009.05.01
GYŐR-MOSON-SOPRON V 9322 Rábatamási 2008.02.01 2008.08.01
HAJDU-BIHAR V 4164 Bakonszeg 2020.10.01 2021.04.01
HAJDU-BIHAR F 4271 Mikepércs 2020.10.01 2021.04.01
HAJDU-BIHAR V 4172 Biharnagybajom 2020.09.01 2021.03.01
HAJDU-BIHAR G 4130 Derecske 2020.09.01 2021.03.01
HAJDU-BIHAR G 4150 Püspökladány 2020.09.01 2021.03.01
HAJDU-BIHAR V 4172 Biharnagybajom 2020.07.01 2021.01.01
HAJDU-BIHAR F 4066 Tiszacsege 2020.07.01 2021.01.01
HAJDU-BIHAR V 4096 Újtikos 2020.06.01 2020.12.01
HAJDU-BIHAR V 4142 Zsáka 2019.10.01 2020.04.01
HAJDU-BIHAR V 4119 Váncsod 2019.03.01 2019.09.01
HAJDU-BIHAR V 4123 Hencida 2019.02.01 2019.08.01
HAJDU-BIHAR G 4066 Tiszacsege 2019.01.01 2019.07.01
HAJDU-BIHAR V 4121 Szentpéterszeg 2018.09.01 2019.03.01
HAJDU-BIHAR V 4163 Szerep 2018.07.01 2019.01.01
HAJDU-BIHAR G 4150 Püspökladány 2017.04.01 2017.10.01
HAJDU-BIHAR G 4254 Nyíradony 2016.09.01 2017.03.01
HAJDU-BIHAR V 4284 Kokad 2016.01.01 2016.07.01
HAJDU-BIHAR V 4136 Körösszakál 2015.05.01 2015.11.01
HAJDU-BIHAR V 4122 Gáborján 2014.11.01 2015.05.01
HAJDU-BIHAR V 4176 Sáp 2011.03.01 2011.09.01
HAJDU-BIHAR V 4134 Mezősas 2004.10.01 2005.04.01
HAJDU-BIHAR V 4146 Újiráz 2004.10.01 2005.04.01
HEVES F 3200 Gyöngyös 2020.11.01 2021.05.01
HEVES F 3000 Hatvan 2020.09.01 2021.03.01
HEVES F 3346 Bélapátfalva 2020.09.01 2021.03.01
HEVES V 3381 Pély 2020.07.01 2021.01.01
HEVES V 3385 Tiszanána 2020.07.01 2021.01.01
HEVES V 3292 Adács 2020.06.01 2020.12.01
HEVES F 3032 Apc 2020.06.01 2020.12.01
HEVES V 3292 Adács 2020.06.01 2020.12.01
HEVES V 3291 Vámosgyörk 2020.04.01 2020.10.01
HEVES V 3347 Balaton 2020.03.01 2020.09.01
HEVES G 3023 Petőfibánya 2020.03.01 2020.09.01
HEVES V 3372 Kömlő 2020.01.01 2020.07.01
HEVES V 3335 Bükkszék 2019.11.01 2020.05.01
HEVES V 3373 Besenyőtelek 2019.09.01 2020.03.01
HEVES V 3265 Vécs 2018.03.01 2018.09.01
HEVES F 3200 Gyöngyös 2018.02.01 2018.08.01
HEVES V 3353 Aldebrő 2018.01.01 2018.07.01
HEVES V 3258 Tarnalelesz 2017.08.01 2018.02.01
HEVES V 3034 Szűcsi 2017.07.01 2018.01.01
HEVES V 3395 Demjén 2017.06.01 2017.12.01
HEVES G 3250 Pétervására 2017.02.01 2017.08.01
HEVES V 3396 Kerecsend 2016.10.01 2017.04.01
HEVES V 3369 Tarnabod 2014.09.01 2015.03.01
HEVES G 3360 Heves 2013.10.01 2014.04.01
HEVES V 3273 Halmajugra 2012.01.01 2012.07.01
HEVES V 3261 Pálosvörösmart 2011.08.01 2012.02.01
HEVES V 3379 Egerfarmos 2011.03.01 2011.09.01
HEVES V 3371 Átány 2009.11.01 2010.05.01
HEVES V 3293 Visznek 2009.06.01 2009.12.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK V 5463 Nagyrév 2020.10.01 2021.04.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK V 5244 Tiszaszőlős 2020.10.01 2021.04.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK V 5331 Kenderes 2020.09.01 2021.03.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK V 5331 Kenderes 2020.09.01 2021.03.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK G 5430 Tiszaföldvár 2020.09.01 2021.03.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK G 5000 Szolnok 2020.05.01 2020.11.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK V 5233 Tiszagyenda 2020.04.01 2020.10.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK F 5126 Jászfényszaru 2020.02.01 2020.08.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK F 5126 Jászfényszaru 2020.02.01 2020.08.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK V 5411 Kétpó 2020.02.01 2020.08.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK F 5055 Jászladány 2019.12.01 2020.06.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK F 5052 Újszász 2019.11.01 2020.05.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK V 5143 Jánoshida 2019.09.01 2020.03.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK F 5130 Jászapáti 2019.09.01 2020.03.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK V 5451 Öcsöd 2019.09.01 2020.03.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK V 5451 Öcsöd 2019.09.01 2020.03.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK F 5000 Szolnok 2019.09.01 2020.03.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK F 5100 Jászberény 2019.06.01 2019.12.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK V 5309 Berekfürdő 2019.01.01 2019.07.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK F 5083 Kengyel 2018.12.01 2019.06.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK V 5081 Szajol 2018.11.01 2019.05.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK V 5071 Besenyszög 2018.10.01 2019.04.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK V 5122 Jászdózsa 2018.04.01 2018.10.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK F 5231 Fegyvernek 2018.01.01 2018.07.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK V 5094 Tiszajenő 2017.06.01 2017.12.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK F 5123 Jászárokszállás 2017.03.01 2017.09.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK G 5350 Tiszafüred 2016.11.01 2017.05.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK V 5474 Tiszasas 2016.10.01 2017.04.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK V 5061 Tiszasüly 2016.10.01 2017.04.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK G 5100 Jászberény 2016.10.01 2017.04.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK F 5241 Abádszalók 2015.12.01 2016.06.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK V 5137 Jászkisér 2015.07.01 2016.01.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK G 5321 Kunmadaras 2015.07.01 2016.01.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK G 5200 Törökszentmiklós 2015.04.01 2015.10.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK V 5082 Tiszatenyő 2014.10.01 2015.04.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK G 5400 Mezőtúr 2014.07.01 2015.01.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK F 5055 Jászladány 2013.11.01 2014.05.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK V 5475 Csépa 2013.09.01 2014.03.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK V 5053 Szászberek 2010.11.01 2011.05.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK V 5476 Szelevény 2008.12.01 2009.06.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK G 5231 Fegyvernek 2008.08.01 2009.02.01
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK V 5453 Mezőhék 2004.10.01 2005.04.01
KOMÁROM-ESZTERGOM G 2800 Tatabánya 2020.12.01 2021.06.01
KOMÁROM-ESZTERGOM G 2800 Tatabánya 2020.10.01 2021.04.01
KOMÁROM-ESZTERGOM V 2887 Ácsteszér 2020.07.01 2021.01.01
KOMÁROM-ESZTERGOM F 2941 Ács 2020.01.01 2020.07.01
KOMÁROM-ESZTERGOM F 2800 Tatabánya 2020.01.01 2020.07.01
KOMÁROM-ESZTERGOM F 2800 Tatabánya 2020.01.01 2020.07.01
KOMÁROM-ESZTERGOM V 2944 Bana 2020.01.01 2020.07.01
KOMÁROM-ESZTERGOM G 2800 Tatabánya 2020.01.01 2020.07.01
KOMÁROM-ESZTERGOM F 2941 Ács 2019.06.01 2019.12.01
KOMÁROM-ESZTERGOM G 2508 Esztergom 2018.02.01 2018.08.01
KOMÁROM-ESZTERGOM G 2840 Oroszlány 2017.01.01 2017.07.01
KOMÁROM-ESZTERGOM G 2800 Tatabánya 2015.01.01 2015.07.01
KOMÁROM-ESZTERGOM V 2898 Kocs 2006.04.01 2006.10.01
NOGRÁD F 2651 Rétság 2020.08.01 2021.02.01
NOGRÁD F 3070 Bátonyterenye 2020.04.01 2020.10.01
NOGRÁD F 3170 Szécsény 2020.01.01 2020.07.01
NOGRÁD V 3126 Bárna 2019.09.01 2020.03.01
NOGRÁD F 3104 Salgótarján 2019.08.01 2020.02.01
NOGRÁD V 2654 Romhány 2019.06.01 2019.12.01
NOGRÁD G 3100 Salgótarján 2019.01.01 2019.07.01
NOGRÁD V 3063 Jobbágyi 2018.07.01 2019.01.01
NOGRÁD F 2659 Érsekvadkert 2018.06.01 2018.12.01
NOGRÁD V 3075 Nagybárkány 2017.08.01 2018.02.01
NOGRÁD V 3165 Endrefalva 2017.02.01 2017.08.01
NOGRÁD V 2676 Cserhátsurány 2016.06.01 2016.12.01
NOGRÁD G 3100 Salgótarján 2015.06.01 2015.12.01
NOGRÁD V 3186 Litke 2014.04.01 2014.10.01
NOGRÁD G 3100 Salgótarján 2014.01.01 2014.07.01
NOGRÁD F 3104 Salgótarján 2013.07.01 2014.01.01
NOGRÁD V 3044 Szirák 2013.03.01 2013.09.01
NOGRÁD V 3143 Mátranovák 2012.12.01 2013.06.01
NOGRÁD G 3104 Salgótarján 2010.05.01 2010.11.01
NOGRÁD V 3131 Sóshartyán 2009.10.01 2010.04.01
NOGRÁD F 3100 Salgótarján 2009.05.01 2009.11.01
NOGRÁD G 3121 Somoskőújfalu 2007.02.01 2007.08.01
NOGRÁD V 3182 Karancslapujtő 2004.10.01 2005.04.01
PEST V 2191 Bag 2020.11.01 2021.05.01
PEST F 2766 Tápiószele 2020.11.01 2021.05.01
PEST G 2700 Cegléd 2020.11.01 2021.05.01
PEST F 2682 Püspökhatvan 2020.09.01 2021.03.01
PEST F 2750 Nagykőrös 2020.08.01 2021.02.01
PEST F 2335 Taksony 2020.07.01 2021.01.01
PEST F 2700 Cegléd 2020.04.01 2020.10.01
PEST V 2632 Letkés 2020.03.01 2020.09.01
PEST V 2375 Tatárszentgyörgy 2020.03.01 2020.09.01
PEST G 2721 Pilis 2019.09.01 2020.03.01
PEST F 2316 Tököl 2019.08.01 2020.02.01
PEST V 2191 Bag 2019.06.01 2019.12.01
PEST F 2723 Nyáregyháza 2019.06.01 2019.12.01
PEST V 2338 Áporka 2019.05.01 2019.11.01
PEST F 2364 Ócsa 2019.05.01 2019.11.01
PEST G 2151 Fót 2019.05.01 2019.11.01
PEST V 2767 Tápiógyörgye 2019.04.01 2019.10.01
PEST V 2381 Táborfalva 2019.03.01 2019.09.01
PEST G 2071 Páty 2019.03.01 2019.09.01
PEST V 2638 Kemence 2019.01.01 2019.07.01
PEST V 2765 Farmos 2019.01.01 2019.07.01
PEST F 2118 Dány 2018.12.01 2019.06.01
PEST G 2747 Törtel 2018.11.01 2019.05.01
PEST F 2747 Törtel 2018.04.01 2018.10.01
PEST G 2740 Abony 2017.06.01 2017.12.01
PEST V 2711 Tápiószentmárton 2017.02.01 2017.08.01
PEST F 2747 Törtel 2017.02.01 2017.08.01
PEST V 2767 Tápiógyörgye 2016.09.01 2017.03.01
PEST G 2750 Nagykőrös 2016.08.01 2017.02.01
PEST V 2244 Úri 2016.07.01 2017.01.01
PEST G 2251 Tápiószecső 2016.01.01 2016.07.01
PEST V 2764 Tápióbicske 2015.10.01 2016.04.01
PEST G 2254 Szentmártonkáta 2013.10.01 2014.04.01
SOMOGY V 7562 Segesd 2020.09.01 2021.03.01
SOMOGY F 8640 Fonyód 2020.08.01 2021.02.01
SOMOGY G 8660 Tab 2020.08.01 2021.02.01
SOMOGY F 8693 Lengyeltóti 2020.07.01 2021.01.01
SOMOGY F 8638 Balatonlelle 2020.06.01 2020.12.01
SOMOGY V 7584 Babócsa 2020.02.01 2020.08.01
SOMOGY V 7253 Szabadi 2019.09.01 2020.03.01
SOMOGY G 7570 Barcs 2019.02.01 2019.08.01
SOMOGY V 8676 Karád 2019.01.01 2019.07.01
SOMOGY V 8705 Somogyszentpál 2018.10.01 2019.04.01
SOMOGY V 7541 Kutas 2017.10.01 2018.04.01
SOMOGY V 7541 Kutas 2017.10.01 2018.04.01
SOMOGY V 8635 Ordacsehi 2017.08.01 2018.02.01
SOMOGY F 7570 Barcs 2017.01.01 2017.07.01
SOMOGY G 7561 Nagybajom 2016.10.01 2017.04.01
SOMOGY F 7500 Nagyatád 2016.04.01 2016.10.01
SOMOGY V 7515 Somogyudvarhely 2015.10.01 2016.04.01
SOMOGY V 7588 Vízvár 2015.06.01 2015.12.01
SOMOGY V 7285 Törökkoppány 2015.04.01 2015.10.01
SOMOGY V 8171 Balatonvilágos 2015.04.01 2015.10.01
SOMOGY G 8700 Marcali 2015.04.01 2015.10.01
SOMOGY V 8708 Somogyfajsz 2013.02.01 2013.08.01
SOMOGY G 7500 Nagyatád 2012.07.01 2013.01.01
SOMOGY G 8654 Ságvár 2010.05.01 2010.11.01
SOMOGY V 7918 Lakócsa 2008.07.01 2009.01.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG V 4831 Tiszaszalka 2020.10.01 2021.04.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG G 4751 Kocsord 2020.10.01 2021.04.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG V 4333 Nyírkáta 2020.09.01 2021.03.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG V 4755 Ököritófülpös 2020.09.01 2021.03.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG V 4800 Vásárosnamény 2020.05.01 2020.11.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG V 4331 Nyírcsászári 2019.06.01 2019.12.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG G 4501 Kemecse 2019.03.01 2019.09.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG V 4766 Pátyod 2018.10.01 2019.04.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG V 4352 Mérk 2018.09.01 2019.03.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG G 4821 Ópályi 2018.08.01 2019.02.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG G 4600 Kisvárda 2018.07.01 2019.01.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG V 4962 Nagyszekeres 2018.05.01 2018.11.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG V 4543 Laskod 2017.10.01 2018.04.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG V 4732 Cégénydányád 2016.07.01 2017.01.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG V 4565 Pusztadobos 2016.06.01 2016.12.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG V 4834 Tiszakerecseny 2015.03.01 2015.09.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG V 4267 Penészlek 2013.11.01 2014.05.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG V 4822 Nyírparasznya 2013.03.01 2013.09.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG V 4468 Balsa 2011.12.01 2012.06.01
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG V 4934 Beregdaróc 2007.05.01 2007.11.01
TOLNA V 7192 Szakály 2020.10.01 2021.04.01
TOLNA F 7084 Pincehely 2020.08.01 2021.02.01
TOLNA V 7095 Iregszemcse 2020.06.01 2020.12.01
TOLNA F 7025 Bölcske 2020.04.01 2020.10.01
TOLNA V 7149 Báta 2020.03.01 2020.09.01
TOLNA F 7020 Dunaföldvár 2019.11.01 2020.05.01
TOLNA V 7044 Nagydorog 2019.04.01 2019.10.01
TOLNA F 7026 Madocsa 2019.01.01 2019.07.01
TOLNA F 7191 Hőgyész 2018.12.01 2019.06.01
TOLNA V 7186 Nagyvejke 2018.10.01 2019.04.01
TOLNA G 7020 Dunaföldvár 2018.09.01 2019.03.01
TOLNA G 7030 Paks 2018.06.01 2018.12.01
TOLNA F 7081 Simontornya 2018.01.01 2018.07.01
TOLNA V 7099 Felsőnyék 2017.11.01 2018.05.01
TOLNA V 7039 Németkér 2017.10.01 2018.04.01
TOLNA F 7090 Tamási 2017.01.01 2017.07.01
TOLNA V 7098 Magyarkeszi 2015.11.01 2016.05.01
TOLNA V 7159 Kisdorog 2015.04.01 2015.10.01
TOLNA G 7143 őcsény 2014.03.01 2014.09.01
TOLNA V 7083 Tolnanémedi 2012.08.01 2013.02.01
TOLNA G 7064 Gyönk 2007.12.01 2008.06.01
TOLNA F 7064 Gyönk 2006.04.01 2006.10.01
TOLNA V 7227 Gyulaj 2005.11.01 2006.05.01
VAS V 9742 Salköveskút 2020.11.01 2021.05.01
VAS F 9700 Szombathely 2020.10.01 2021.04.01
VAS V 9953 Vasszentmihály 2020.10.01 2021.04.01
VAS G 9500 Celldömölk 2020.10.01 2021.04.01
VAS G 9500 Celldömölk 2020.09.01 2021.03.01
VAS G 9700 Szombathely 2020.09.01 2021.03.01
VAS G 9700 Szombathely 2020.09.01 2021.03.01
VAS G 9700 Szombathely 2020.02.01 2020.08.01
VAS G 9653 Répcelak 2020.01.01 2020.07.01
VAS G 9756 Ikervár 2019.12.01 2020.06.01
VAS V 9522 Kemenesmagasi 2019.07.01 2020.01.01
VAS G 9700 Szombathely 2019.02.01 2019.08.01
VAS V 9772 Kisunyom 2018.11.01 2019.05.01
VAS F 9545 Jánosháza 2017.10.01 2018.04.01
VAS G 9900 Körmend 2016.09.01 2017.03.01
VAS F 9941 őriszentpéter 2016.04.01 2016.10.01
VAS V 9676 Hosszúpereszteg 2015.09.01 2016.03.01
VAS V 9781 Egyházashollós 2015.01.01 2015.07.01
VAS V 9512 Ostffyasszonyfa 2014.07.01 2015.01.01
VAS V 9554 Egyházashetye 2013.07.01 2014.01.01
VAS V 9621 Ölbő 2012.01.01 2012.07.01
VESZPRÉM G 8412 Veszprém 2020.12.01 2021.06.01
VESZPRÉM F 8500 Pápa 2020.07.01 2021.01.01
VESZPRÉM V 8474 Csabrendek 2020.07.01 2021.01.01
VESZPRÉM V 8532 Marcaltő 2020.06.01 2020.12.01
VESZPRÉM F 8400 Ajka 2020.04.01 2020.10.01
VESZPRÉM V 8460 Devecser 2020.04.01 2020.10.01
VESZPRÉM V 8109 Tés 2020.04.01 2020.10.01
VESZPRÉM V 8474 Csabrendek 2020.03.01 2020.09.01
VESZPRÉM F 8500 Pápa 2019.12.01 2020.06.01
VESZPRÉM F 8500 Pápa 2019.11.01 2020.05.01
VESZPRÉM G 8105 Pétfürdő 2019.01.01 2019.07.01
VESZPRÉM G 8258 Badacsonytomaj 2018.06.01 2018.12.01
VESZPRÉM G 8416 Dudar 2018.06.01 2018.12.01
VESZPRÉM V 8254 Kővágóörs 2018.02.01 2018.08.01
VESZPRÉM V 8492 Kerta 2018.01.01 2018.07.01
VESZPRÉM V 8484 Nagyalásony 2017.08.01 2018.02.01
VESZPRÉM G 8500 Pápa 2016.04.01 2016.10.01
VESZPRÉM V 8163 Csajág 2014.07.01 2015.01.01
VESZPRÉM V 8481 Somlóvásárhely 2013.11.01 2014.05.01
VESZPRÉM G 8500 Pápa 2010.12.01 2011.06.01
ZALA F 8900 Zalaegerszeg 2020.12.01 2021.06.01
ZALA F 8999 Zalalövő 2020.09.01 2021.03.01
ZALA G 8800 Nagykanizsa 2020.08.01 2021.02.01
ZALA V 8744 Orosztony 2020.07.01 2021.01.01
ZALA F 8900 Zalaegerszeg 2020.07.01 2021.01.01
ZALA F 8866 Becsehely 2020.06.01 2020.12.01
ZALA V 8887 Bázakerettye 2020.05.01 2020.11.01
ZALA G 8900 Zalaegerszeg 2020.05.01 2020.11.01
ZALA V 8975 Szentgyörgyvölgy 2020.04.01 2020.10.01
ZALA V 8751 Zalakomár 2020.01.01 2020.07.01
ZALA G 8800 Nagykanizsa 2020.01.01 2020.07.01
ZALA G 8960 Lenti 2019.04.01 2019.10.01
ZALA F 8868 Letenye 2019.03.01 2019.09.01
ZALA F 8800 Nagykanizsa 2019.01.01 2019.07.01
ZALA V 8983 Nagylengyel 2018.12.01 2019.06.01
ZALA G 8315 Gyenesdiás 2018.12.01 2019.06.01
ZALA V 8774 Gelse 2015.02.01 2015.08.01
Tájékoztató A Tartósan Betöltetlen Háziorvosi Körzetekről