EFOP-2.2.0-16-2016-00002

Tisztelt Kollégák!

Az ÁEEK konzorcium vezetésével és egyetemi konzorciumi partnerek (SZTE, PTE, DE) részvételével megvalósuló EFOP2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt alapvető célja a 18év alatti lakosság mentális egészségi állapotának …

Jogszabályi háttér

Praxiskezelői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályi háttér
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
az egészségügyi hatósági

Szakmai útmutatók