Bátmonostor Községi Önkormányzat pályázatot hirdet fogszakorvos (vállalkozói, egészségügyi szolgálati, vagy tartós helyettesítési jogviszonyban) munkakör betöltésére.

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Hirdető: Batmonostor Kozsegi Onkormanyzat / 39 megtekintés

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BÁTMONOSTOR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Bátmonostor Községi Önkormányzat
pályázatot hirdet Egészségügyi szolgálati jogviszony keretében

fogszakorvos

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Bátmonostor Községi Önkormányzat pályázatot hirdet Bátmonostor település 12,5 órás fogorvosi körzetének ellátására -megegyezés szerint – vállalkozási, egészségügyi szolgálati jogviszony, vagy tartós helyettesítési formában, területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint. Központi ügyeleti ellátás működik. A feladat teljes praxisátvétellel vállalkozásban vagy helyettesítéssel vállalkozói szerződéssel illetve megbízási szerződéssel is ellátható. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. Bármely benyújtandó irat, igazolás hiánya automatikusan a pályázat érvénytelenségét vonja maga után, hiánypótlásra nincs lehetőség!
Betöltendő állás szakmacsoportja: egészségügy
FEOR besorolás: 2213 Fogorvos, fogszakorvos
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Egészségügyi szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 12 óra, Általános, Részmunkaidős foglalkoztatás
Munkavégzés helye: Bátmonostor
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Postai úton, a pályázatnak a Bátmonostor Községi Önkormányzat címére történő megküldésével, zárt borítékban (6528 Bátmonostor, Zrínyi Miklós utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: fogszakorvos (vállalkozói, tartós helyettesítési vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban). Személyesen, zárt borítékban: Béleczki Mihály polgármester, Zrínyi Miklós utca 1. A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület a beérkezési határidőt követő ülésen bírálja el.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
Magyar állampolgárság
Elvárt végzettség/képesítés:
8. PhD/DLA, doktori fokozat , Fogászat, Fogszakorvos
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
Egyetem, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.rendeletben, valamint a háziorvosi,
a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés.
Járművezetői engedély kategória: B
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
egyéb
A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
részletes szakmai önéletrajz
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.15. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.30. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.batmonostor.hu; OKFŐ; Bátmonostor Községi Önkormányzat hirdetőtáblája
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.31.

 • Listing ID: 15843
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Bátmonostor
 • Email: batmonostor@batmonostor.hu
 • Telefon: +3679574010
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1530
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Bátmonostor Községi Önkormányzat