Pályázati felhívás vegyes fogorvosi praxis (5890 kártya) helyettesítéssel történő működtetésére

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Attila Nagy / 75 megtekintés

A körzetbe három település tartozik: Dunaszentgyörgy, Németkér, Gerjen községek. 2024. május 31. napjával bezárólag betöltetlenné válik a praxis. A helyettesítés bármilyen lehetséges formában megoldható (eü. szolgálati jogviszonnyal is). A feladatellátásba iskolafogászati ellátás is beletartozik. Minimum óraszámra is benyújtható a jelentkezés. A rendelők, a szükséges tárgyi eszközök térítésmentesen rendelkezésre állnak mindhárom településen. Az egyéb részletekkel kapcsolatban tájékoztatást ad Kirnyákné Balogh Mária, Dunaszentgyörgy község polgármestere a +36 30 332 5351 telefonszámon.

 • Listing ID: 15025
 • Pályázati feltételek: 1. büntetlen előélet,
  2. cselekvőképesség,
  3. egészségügyi alkalmasság,
  4. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  5. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
  6. a praxis vállalkozási (egyéni vagy társas) formában vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő működtetése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. részletes szakmai önéletrajz,
  2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
  3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
  5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
  6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  7. az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek.
 • A pályázat benyújtásának módja: • személyesen eljuttatva Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatához vagy
  • elektronikus úton megküldve a polgarmesterdsztgy@tolna.net e-mail címre vagy
  • postai úton küldve Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata részére (7135. Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 90 sz.) A borítékon kérjük feltüntetni: “Fogorvosi pályázat”.
  A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. június 3. napjától
 • Megye: Tolna
 • Város: Dunaszentgyörgy
 • Email: polgarmesterdsztgy@tolna.net
 • Telefon: +3675536113
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 5890
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024.06.03.
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
 • Hirdető neve: Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos