Tájékoztató az önálló orvosi tevékenységre vonatkozó feladatellátási szerződés megkötéséről, a praxisjog elidegenítés bejelentését érintő változásokról és 2023. január 1. napján meglévő praxisjogokra és feladat-ellátási szerződésekre vonatkozó átmeneti rendelkezésről

2023. január 1-jei hatállyal az alábbi jogszabályi rendelkezések léptek hatályba (az új rendelkezések dőlt betűvel szedve):

2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről

2. § (1) A háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve –