Amennyiben létrehozni tervezett praxisközösségük az alábbi okok valamelyike miatt jelenleg nem felel meg a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (Pkr.) 2. § (3) bekezdésében foglaltaknak, akkor a praxisközösség létrejöttét megelőzően ennek az űrlapnak a kitöltésével és megküldésével felmentést kérhetnek a praxiskezelőnél a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése és az Országos Kórházi Főigazgatóságnak az egyesült praxisközösség, integrált praxisközösség, valamint praxisközösségi konzorcium nyilvántartásba vételére közzétett felhívásának 3.2 pontja szerint.

Az így kiadott felmentés időtartama alatt a praxisközösségek létrehozhatók, nyilvántartásba vehetők és működtethetők.

A Pkr. 2. § (3) bekezdésében szereplő feltételek alól történő felmentés lehetséges esetei:

· egy vagy több szolgálat (még) nem tagja a területi kollegiális praxisközösségnek

· a szolgálatok nem mindegyike működik azonos járásban

· a praxisközösséget létrehozó, vagy létrehozni kívánó szolgálatok száma 5-nél kevesebb

· a praxisközösséget létrehozó, vagy létrehozni kívánó szolgálatok száma 10-nél több (kivéve, ha további két fogorvosi praxissal a praxisközösségben résztvevő praxisok száma 12)

Járási fogorvosi praxisközösség esetén a felmentés lehetséges esetei:

· egy vagy több szolgálat (még) nem tagja a területi kollegiális praxisközösségnek

· a szolgálatok nem mindegyike működik azonos járásban

A fentiek között nem szereplő esetekre felmentés nem adható ki, mivel a jogszabály más esetekben erre nem ad felhatalmazást a praxiskezelőnek.

FIGYELEM! Az alábbi űrlapon a tervezett praxisközösség valamennyi praxisát (szolgálatát) meg kell adni és a kérelmet minden szolgáltatónak alá kell írnia, mivel a felmentés csak a teljes praxisközösségre adható ki, egyetlen praxisra nem.

Az űrlap kitöltését követően az oldal alján kattinson a “Tovább” gombra, a következő oldalon azt ki kell nyomtatni és a praxisközösséghez csatlakozni kívánó szolgáltatók képviselőinek azt alá kell írnia.

Az aláírt dokumentum elektronikus (szkennelt) másolatát e-mailben is elfogadjuk, amennyiben az eredeti dokumentumot legkésőbb a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásával egyidejűleg postára adják az ott megadott címre, az ott megadott határidőben!


Felmentési kérelem praxisközösség megalakításának feltételei alól
A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező!
Jelen felmentési kérelmet járási fogorvosi praxisközösség létrehozása érdekében nyújtja-e be?
Jelen kérelem benyújtásának célja
1. Alulírott területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, vagy fogorvosi szolgálatot (praxist) működtető egészségügyi szolgáltatók kijelentjük, hogy szolgálatainkkal a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pkr:) 2. § (3) bekezdés
2. Kijelentjük, hogy a létrehozni kívánt praxisközösség nem mindenben felel meg a Pkr. 2. § (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek, mert *
2. Kijelentjük, hogy a létrehozni kívánt praxisközösség nem mindenben felel meg a Pkr. 2. § (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek, mert *
3. Kijelentjük, hogy a Pkr. 2. § (3) bekezdés szerinti praxisközösséget az alábbi szolgálatokkal kívánjuk létrehozni:

Szolgálatok

Rendelő címe
Szolgálat típusa
Szolgálat típusa
Székhely címe
4. Alulírottak a Pkr. 2. § (7) bekezdése szerint kérelmezzük a praxiskezelő felmentését a Pkr. 2. § (3) bekezdésében foglalt, jelen kérelem 2. pontjában megjelölt feltétel(ek) alól.