Képzési kérdőív - szakdolgozói
Tisztelt Kolléga!

Az Országos Kórházi Főigazgatóság a lakóhelyközeli ellátás fejlesztésének tervezését végzi, amelyben várhatóan a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásait is fel tudja használni.
A fejlesztés során -többek között- továbbképzések és új típusú alapellátási licencképzések megvalósítására is sor kerülhet. Jelen kérdőívvel szeretnék felmérni a szoros praxisközösségekben dolgozó orvosok és szakdolgozók képzési preferenciáit és azon kompetenciaterületeket, melyeket fejlesztenének. Fontos számunkra, hogy az európai uniós forrás felhasználásával a lehető leghatékonyabban, az igényeknek megfelelő szakmai fejlődési lehetőségeket tervezzünk. Jelen felmérés kapcsolódik a korábbi, a szoros praxisközösségek kompetenciatérképpel kapcsolatos adatszolgáltatásához.
Kérjük a praxisközösség minden kollégáját, hogy legyen szíves a kérdőív kitöltésével segíteni a tervezési munkánkat! A kitöltést önállóan, minden orvos és szakdolgozó külön végezze el! Jelen kérdőív SZAKDOLGOZÓK számára készült. Az orvosok számára készült kérdőív az alábbi linken érhető el:
https://alapellatas.okfo.gov.hu/igenyfelmeres-fejlesztesi-tervhez-orvosok-reszere/!
A kitöltés kb. 10-15 percet
igényel.
Tervezett ütemezés: a projekt megvalósítása 2023 második felében indulna, a képzési programok 2024-től lesznek elérhetőek. A továbbképzések meghirdetése előtt a praxiskezelő tájékoztatni fogja a kollégákat a fejlesztésekről, a tervezett ütemezésről. A projekt keretében tervezett képzések ingyenes, térítésmentes programok lennének.

Sikeres azonosítás!
A megadott adatok alapján nem található praxisközösség!

Section

Section


Kérjük, állítsa sorba 1-től 4-ig az alábbi képzési formákat aszerint, hogy melyiket választaná a legszívesebben!
1-essel jelölje azt a képzési formát, amelyet leginkább preferál és 4-essel, amelyiket a legkevésbé választana!


Jelenléti, kontaktnapos képzés esetén mely napokon venne részt legszívesebben a programon? Kérjük állítsa sorba 1-től 3-ig az alábbi verziókat aszerint, hogy melyiket választaná a legszívesebben!
1-essel jelölje azt, amelyet leginkább preferál, 2-essel jelölje azt, amelyik a második a sorban, és 3-assal, amelyiket a legkevésbé választana!


Jelölje meg az alábbi képzési helyszínek közül azt, amelyiket a legszívesebben választaná utazás, elérhetőség szempontjából jelenléti/tantermi képzés esetén! Egy válasz lehetséges. (Ha olyan települést részesít előnyben, amely egyszerre járásszékhely, emellett megyeszékhely vagy régiós központ is, akkor a legnagyobb területi egységet jelölje!)

Jelölje meg az alábbi képzési helyszínek közül

Kérjük, jelölje meg azon online képzésben használatos programokat, amelyeket már ismer és volt vele tapasztalata! Több válasz lehetséges.

Kérjük jelölje meg azon online képzésben használatos programokat

Kérjük, jelölje meg azt az egy programot, amelyet legszívesebben használna a jövőben!

Kérjük jelölje meg azt az egy programot, amelyet legszívesebben használna a jövőben

Háziorvos

A fejlesztés keretében a krónikus megbetegedések ellátásához és a sürgősséghez kapcsolódóan több, egységes szerkezetű, akkreditált, pontszerző továbbképzést tervezünk. Kérjük, jelöljön meg az alábbi listában lévő továbbképzési témákból kettőt, melyet szívesen elvégezne! Kérjük kettőt mindenképp jelöljön meg a saját preferenciái szerint! A képzések tevezett felépítéséről: távoktatás (elméleti bevezető, rugalmas időbeosztással otthon elvégezhető) + kétnapos gyakorlat jelenléti képzés keretében kis létszámú csoportban. A képzésen való részvétel ingyenes, útiköltség-térítés lehetősége nélkül.

Háziorvosi továbbképzési témák

Gyermekorvos

A fejlesztés keretében a krónikus megbetegedések ellátásához és a sürgősséghez kapcsolódóan több, egységes szerkezetű, akkreditált, pontszerző továbbképzést tervezünk. Kérjük, jelöljön meg az alábbi listában lévő továbbképzési témákból kettőt, melyet szívesen elvégezne! Kérjük kettőt mindenképp jelöljön meg a saját preferenciái szerint! A képzések tevezett felépítéséről: távoktatás (elméleti bevezető, rugalmas időbeosztással otthon elvégezhető) + kétnapos gyakorlat jelenléti képzés keretében kis létszámú csoportban. A képzésen való részvétel ingyenes, útiköltség-térítés lehetősége nélkül.

Gyermekorvosi továbbképzési témák

Fogorvosi

A fejlesztés keretében a krónikus megbetegedések ellátásához és a sürgősséghez kapcsolódóan több, egységes szerkezetű, akkreditált, pontszerző továbbképzést tervezünk. Kérjük, jelöljön meg az alábbi listában lévő továbbképzési témákból kettőt, melyet szívesen elvégezne! Kérjük kettőt mindenképp jelöljön meg a saját preferenciái szerint! A képzések tevezett felépítéséről: távoktatás (elméleti bevezető, rugalmas időbeosztással otthon elvégezhető) + egy vagy kétnapos gyakorlat jelenléti képzés keretében kis létszámú csoportban. A képzésen való részvétel ingyenes, útiköltség-térítés lehetősége nélkül.

Fogorvosi továbbképzési témák

Normal section


Kérjük, az alábbi listában szereplő akkreditált képzési témákból jelöljön meg hármat, amely felkeltette az érdeklődését!
Ezeket a képzéseket is akkreditált, pontszerző továbbképzésnek tervezzük, amelyek időtartama, megvalósítási módja képzésenként különböző lehet. Az utolsó pontban várjuk további javaslatait.

Akkreditált képzési témák

További szakvizsgák

Kérjük visszajelzését arra vonatkozóan, hogy rendelkezik-e olyan további szakképesítéssel, amelyet a gyakorlatban a praxisban, praxisközösségben szívesen alkalmazna, ha a további képesítésekkel végzett többletszolgáltatás finanszírozott lenne!

Milyen képesítéssel rendelkezik a praxishoz kötött alapképesítésen kívül? Kérjük válassza ki azt az egy végzettségét a listából, amellyel Ön szerint érdemes lenne szolgáltatást nyújtania (az alapellátásban a praxison belül, vagy praxisközösségben)! Amennyiben több végzettséggel is rendelkezik azt az egyet válassza, amely az elsődleges lenne! Ha a négyzetbe elkezdi beírni az adott szakvizsgát, akkor a kérdőív felkínálja a beírt karaktereket tartalmazó lehetőségeket.

A fent megjelölt szakképesítéssel nyújtana-e szolgáltatást teljesítményarányos finanszírozás esetén? (A saját praxisban vagy praxisközösségben rendelkezne teljes körű kompetenciával úgy, mint a szakrendelésen.)
Az előbb kiválasztott végzettségre vonatkozóan van-e érvényes működési nyilvántartási száma, azaz szerepel a működési kártyáján és a szükséges képzési pontszámot az 5 éves ciklusban gyűjti?
Amenyibben a kiválasztott képzettség vonatkozásában nincs érvényes működési nyilvántartási száma, hajlandó lenne-e szintrehozó felkészítéseken, illetve három hónapos felügyelet mellett végzett gyakorlaton résztvenni?

Emelt szintű képzés

Egy új, emelt szintű jártasságot biztosító képzéstípus bevezetése esetén melyik többletkompetenciát nyújtó képzést választaná, ha az jogosultságot biztosítana többletszolgáltatás végzésére teljesítményfinanszírozással (az elvégzett szolgáltatás jelentését követően történne finanszírozás)?
Az új képzéstípus 30-150 órás, max. néhány hetes képzési időtartamot jelentene.
Kérjük, maximum
három témát jelöljön meg!
Emelt szintű képzés

Normal section


Kérjük szíves véleményét, javalatait vagy felmerült kérdéseit a fenti témákkal kapcsolatban, a továbbképzések és emelt jártasságot biztostító képzések kapcsán. Észrevételeit előre is köszönjük!
0 of 3000 max characters

Jelenleg milyen módon, milyen kommunikációs csatornán kap információt, tájékoztatást az alapellátással kapcsolatos szakmai témákban?

Munkájához mennyire tartja a jelenlegi tájékoztatási, kapcsolattartási formát megfelelőnek, hatékonynak?

Egy országos szakmai programban való közreműködés esetén milyen kapcsolattartási, tájékoztatási módot vagy módokat tartana szükségesnek? Több válasz is lehetséges, kérjük, jelölje a három legfontosabbat!

Az alábbi fejlesztési lehetőségek közül melyik segítené legjobban Önt a munkavégzése kapcsán? Kérjük állítsa fontossági szempontból sorrendbe, ahol az 1-es a legfontosabb és a 9-es a legkevesbé fontos!


Az előbbi kérdésnél az Ön által 1-essel megjelölt legfontosabb fejlesztési lehetőség kapcsán kérjük röviden fejtse ki, hogy milyen módon kellene megvalósítani, mi jelentené a legnagyobb segítséget Önnek, miért ezt jelölte meg prioritásként! Kérjük minél konkrétabban írja le javaslatát!

0 of 3000 max characters

A korábbi kérdésnél az Ön által 2-essel megjelölt második legfontosabb fejlesztési lehetőség kapcsán kérjük röviden fejtse ki, hogy milyen módon kellene megvalósítani, mi jelentené a legnagyobb segítséget Önnek a témával kapcsolatban! Kérjük minél konkrétabban írja le javaslatát!

0 of 3000 max characters