Körzethatár módosítás

KÉRELEM

Egészségügyi alapellátási körzetek kialakításának véleményezéséhez
Országos Kórházi Főigazgatóság
Alapellátásfejlesztési Igazgatóság
Praxiskoordinációs és Nyilvántartási Főosztály

Az elektronikus űrlapot szíveskedjenek kitölteni, a szükséges mellékleteket csatolni, valamint kitöltést és nyomtatást követően az önkormányzat kiadmányozásra jogosult képviselőjének aláírásával postai úton (1525 Budapest 114. Postafiók 32.) vagy hivatali kapun (Hivatali kapu rövid név: AEEKALAPEL Hivatali kapu KRID: 750512355) megküldeni az OKFŐ Alapellátásfejlesztési Igazgatóság részére.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése a települési önkormányzatok feladatai között a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalja a praxiskezelő által megadott szempontok alapján az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakítását.

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletek, illetve rendelettervezetek vonatkozásában az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) az általa közzétett szempontok* figyelembevételét tekinti át, tehát nem önmagában a rendeletet, illetve rendelettervezetet vizsgálja, hanem a véleménykérésben érintett körzetek tekintetében a rendeletben, illetve rendelettervezetben foglaltak alapjául szolgáló körzetkialakításokkal, megállapításokkal, módosításokkal kapcsolatban kell véleményt alkotnia.
*https://alapellatas.okfo.gov.hu/az-okfo-szempontrendszere-a-haziorvosi-fogorvosi-korzetek-kialakitasahoz/

Címe
Milyen okból kéri az önkormányzat az egészségügyi alapellátási körzet kialakításának/módosításának véleményezését?
Nyilatkozom arról, hogy az egészségügyi alapellátási körzet(ek) kialakításakor/módosításával valamennyi egészségügyi alapellátási szolgáltatás a véleményezésre benyújtott rendelet rendelkezései által, a teljes lakosság számára biztosított (felnőtt/gyermek lakosság háziorvosi ellátása; felnőtt/gyermek lakosság fogászati alapellátása, háziorvosi ügyelet, fogorvosi alapellátási ügyelet).
Nyilatkozom arról, hogy a sürgősségi, vagy nem halasztható ellátás szempontjából a település lakossága számára - a rendelési idők és az ügyeleti időszak figyelembevételével - nincs lefedetlen (ellátás nélküli) időszak.
Nyilatkozom arról, hogy a kialakításra kerülő egészségügyi alapellátási körzet(ek) földrajzilag összefüggő területen helyezkednek el.
Nyilatkozom arról, hogy a körzethez tartozó háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy fogászati rendelő az ellátottak számára tömegközlekedéssel vagy gyalogosan 15 percen belül elérhető.
Nyilatkozom arról, hogy a lakosságszám minden érintett körzetben megfelel az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. Rendeletben előírtaknak, azaz:
1. a felnőtt lakosság háziorvosi ellátására kialakítandó körzet 14 év feletti lakosainak száma 1200–1500 fő közötti és az új körzet létrehozásával érintett valamely meglévő körzet lakosságszáma felnőtt és vegyes körzet esetén nem csökken 1200 fő alá;
2. gyermek háziorvosi körzet esetén a körzetben lakó 14 év alatti gyermekek száma 600-800 fő közötti;
3. új körzet létesítése következtében valamely meglévő körzet lakosságszáma felnőtt és vegyes háziorvosi körzet esetén 1200 fő, gyermek háziorvosi körzet esetén 600 fő alá nem csökkenhet;
4. amennyiben a felnőtteket és gyermekeket ellátó vegyes háziorvosi körzet 18 év alatti lakosainak száma a körzet lakosságszámának 25%-át eléri, külön felnőtt és külön gyermek háziorvosi körzet kerül kialakításra;
5. a gyermek, ifjúsági fogászati szolgálat esetében a körzet 18 évnél fiatalabb lakosságszáma az 1500 főt eléri;
6. felnőtt fogászati szolgálat esetében a körzet 18 évnél idősebb lakosságszáma a 4000 főt eléri;
7. vegyes fogászati szolgálat esetében a körzet lakosságszáma a 3600 főt eléri.*
Nyilatkozom arról, hogy a lakosságszám minden érintett körzetben megfelel az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. Rendeletben előírtaknak
Nyilatkozom arról, hogy az egészségügyi alapellátási körzet kialakításával/módosításával kapcsolatban valamennyi érintett önkormányzat jóváhagyását tartalmazó írásbeli nyilatkozat/határozat a kérelmet benyújtó önkormányzat rendelkezésére áll, és egyúttal tudomásul veszem, hogy az OKFŐ az egészségügyi alapellátási körzet(ek) kialakításával kapcsolatos véleményét valamennyi érintett önkormányzat részére megküldi.
Nyilatkozom arról, hogy az egészségügyi alapellátási körzet kialakításával/módosításával kapcsolatban valamennyi érintett háziorvos jóváhagyását/beleegyezését tartalmazó írásbeli nyilatkozat a kérelmet benyújtó önkormányzat rendelkezésére áll.
Kérjük csatolja az alábbi dokumentumokat:
Maximális feltölthető fájlméret: 5MB
Maximális feltölthető fájlméret: 5MB
Maximális feltölthető fájlméret: 5MB