Nyilatkozat betöltetlen körzetről

Kérjük ellenőrizze, hogy ezzel a számítógéppel csatlakozik-e nyomtatóhoz! A tovább gombra kattintás után lehetősége lesz kinyomtatni az elkészült nyilatkozatot.

Az elektronikus űrlapot szíveskedjenek kitölteni, a szükséges mellékleteket csatolni, valamint kitöltést és nyomtatást követően a település polgármesterének aláírásával hivatali kapun (Hivatali kapu rövid név: AEEKALAPEL Hivatali kapu KRID: 750512355) megküldeni az OKFŐ Alapellátásfejlesztési Igazgatóság részére. Az adatlap postai úton történő beküldése nem lehetséges.

A nyilatkozat elektronikusan tölthető ki és a kitöltéssel egyidejűleg kell csatolni (feltölteni) a kötelező, illetve opcionális mellékletet is PDF formátumban. Az elektronikusan csatolt mellékleteket a praxiskezelő azonosítóval látja el és hozzákapcsolja a hivatali kapun benyújtott nyilatkozathoz.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező, a nyomatás megkezdése előtt üzenet figyelmeztet, ha hiányosság tapasztalható. A kitöltéshez Google Chrome, Safari vagy Microsoft Edge böngészőt használjon, ellenkező esetben a nyomtatásnál elakadhat.

1. Nyilatkozatot tevő települési önkormányzat azonosítása

Önkormányzat címe

Irányítószám
Település
Utca, házszám
2. Nyilatkozat tárgyát képező körzet adatai
A megadott településen ilyen típusú körzet nem szerepel a nyilvántartásban!

körzet adatai

NEAK kód:

Szolgáltató neve:

Orvos neve:

A körzet székhelye (elsődleges rendelő címe)

Maximum file size: 5MB

A körzet másik települési önkormányzat közigazgatási területét is érinti?

Az érintett települési önkormányzat(ok) megnevezése és székhelye

Irányítószám
Település
Utca, házszám
3. Nyilatkozat tárgya
A nyilatkozattal érintett, önkormányzati rendelettel kialakított körzet legalább 6 hónapja tartósan betöltetlennek minősül-e?

Igen esetén

Az alapellátási körzet ellátásáról történő gondoskodás érdekében van-e helyettesítésre irányuló szerződése
A szerződés érvényessége
A szerződés időtartama
-tól
-ig
A szerződés jelenleg felmondás alatt van?

Nem válasz esetén

Nem válasz

Section

Az OKFŐ által az egyedi felhívásban ismertetett 48/2023 (XI.22.) BM rendelet 5. alcíme szerinti körzetalakítási tervezettel az önkormányzat egyetért?
Tudomásul vétel
4. Adatkezelési hozzájárulás
Adatkezelés elfogadás