Közzététel: 2023. január 9.

Egyelőre változatlan a szakdolgozók bére és a bérmegállapítás módja a háziorvosi és fogorvosi praxisokban 2023-ban is.

A szakdolgozók legkisebb havi bruttó bére pontosan megegyezik a kórházakban érvényes szakdolgozói bértábla „E” kategóriája szerinti összegekkel. A garantált bérminimum növekedése miatt a szolgáltatóknak nem keletkezik fedezetlen bérfizetési kötelezettsége.

A munkáltatónak jogában áll a szakdolgozói bértábla „E” kategóriája szerinti összegnek megfelelő bruttó havibérnél magasabb összegben megállapodnia a foglalkoztatottal. A jogszabály csak azt írja elő, hogy a bértámogatással érintett szakdolgozó munkabérének el kell érnie az alábbi táblázat szerinti összeget, de nem rendelkezik arról, hogy a havi munkabér milyen jogcímekre vagy elemekre bontva kerül kifizetésre.

Előbbieknek megfelelően a munkáltató legalább az alábbi táblázat jobb oldali oszlopában szereplő (az egyes gyakorlati idők szerint eltérő) bruttó bért állapítja meg a 40 órában foglalkoztatott szakdolgozók számára, ha az érintett szakdolgozó után bértámogatást vesz igénybe. Ha a szakdolgozó 40 óránál kevesebb időtartamban kerül foglalkoztatásra, akkor a legkisebb összeg arányosan kevesebb (pl. heti 20 órás foglalkoztatás esetén a fele). A bértámogatással nem érintett esetleges további szakdolgozókra az alábbi táblázat nem vonatkozik.

A bértámogatások megoszthatók két vagy több szakdolgozó között is. Ebben az esetben a különböző gyakorlati idők szerint az egyes szakdolgozók számára a táblázat különböző sorai alapján kerülnek megállapításra az egyes szakdolgozókat megillető bértámogatásoknak a foglalkoztatás időtartamával arányos összegei és ezt figyelembe véve kell az őt megillető legkisebb bruttó bér összegét kifizetni.

2023. Heti 40 órás foglalkoztatás esetén
Gyakorlati idő (év) Szakdolgozói bértámogatás közterhekkel növelt összege (Ft/hó) Szakdolgozó legkisebb bruttó bére (Ft/hó)
0–3 138 000 330 072
4–6 149 500 340 031
7–9 161 000 349 990
10–12 172 500 359 950
13–15 184 000 369 909
16–18 195 500 379 868
19–21 207 000 389 827
22–24 218 500 399 786
25–27 230 000 409 745
28–30 241 500 419 704
31–33 253 000 429 663
34–36 264 500 439 622
37–39 276 000 449 581
40–42 287 500 459 540
43–45 299 000 469 499
46–48 310 800 479 675
49– 322 800 490 069
Szakdolgozói bérminimum a háziorvosi és fogorvosi praxisokban 2023