Közzététel: 2023. január 9.

2023. január 1-től ismét emelkedett a háziorvosi és fogorvosi praxisokban elérhető orvosi bértámogatás összege. Táblázatokban foglaltuk össze, hogy az egyes praxisok mekkora orvosi bértámogatási összegekre tehetnek szert, illetve annak jogszerű lehívása érdekében az orvosok havibérének legalább mekkora minimális összeget szükséges elérnie. Az orvosok jövedelmére az itt részletezett bértámogatás mellett – az annak bevezetése előtt megszokott módon – a praxis más finanszírozási elemei továbbra is felhasználhatók, tehát az alábbiak csak a 2021-ben bevezetett plusz finanszírozás felhasználására vonatkozó tudnivalókat tartalmazzák.

A finanszírozási rendeletben szereplő orvosi bértámogatás teljes összege akkor illeti meg az érintett háziorvosi és fogorvosi szolgáltatókat, ha az orvost heti 40 órában foglalkoztatják. A finanszírozási rendelet csak azt írja elő, hogy az orvosi bértámogatás teljes összegét az orvost közvetlenül megillető munkabérére és annak közterheire kell fordítani. Ebben a jogszabályban nincs olyan további rendelkezés, amely a finanszírozótól érkezett más összegekből az orvos számára kötelezően munkabérre fordítandó kötelezettséget állapítana meg. Tehát a fentiek alapján, ha az orvos után a munkáltatónak 2023-ben csupán 13 %-os szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége keletkezik, akkor a munkáltató az orvosi bértámogatás „Szociális hozzájárulási adó nélküli bruttó összege” szerinti részénél kisebb havi bruttó fizetésnél kevesebbet bérként nem adhat a heti 40 órában foglalkoztatott orvos számára.

Mivel heti 40 órás foglalkoztatás esetén a garantált bruttó bérminimum összegénél kevesebb havi bruttó munkabér egy orvos számára továbbra sem állapítható meg, ­­­– akkor sem, ha a finanszírozótól az új orvosi bértámogatás jogcímen ennél kisebb összeg érkezik pluszban, – ezért az orvos havi munkabérének bruttó összege 2023-től nem lehet kevesebb a 296 400 Ft/hó összegnél.

A fenti szabályok együttes alkalmazása miatt – orvosi bértámogatás igénybevétele esetén – a heti 40 órában foglalkoztatott háziorvos vagy fogorvos havi bruttó munkabérét legalább az alábbi táblázatok jobb szélső oszlopában szereplő (az egyes gyakorlati idők szerint eltérő) bruttó összegben kell megállapítani. A munkáltatónak jogában áll az így megállapított bruttó havibérnél magasabb összegben megállapodnia az orvossal, így az orvos efelett továbbra is megszerezheti a 2021 előtt realizált jövedelmét is. A munkabér itt szereplő kötelező legkisebb összegét nem befolyásolja, hogy az orvos munkabére korábban mekkora mértékű volt. Mivel az orvosok jelentős többsége önfoglalkoztató és a vállalkozásból osztalékként kivehető további jövedelmet terhelő közteher kisebb mértékű, bemutatjuk, hogy a bértámogatás igénybevétele esetén mekkora összeget szükséges a vállalkozás összes bevételéből minimálisan munkabér formájában felvenni.

Ha az orvos 40 óránál kevesebb időtartamban kerül foglalkoztatásra, akkor az orvosi bértámogatási finanszírozási elem és az orvos alább szereplő legkisebb bruttó bére arányosan kevesebb (pl. heti 20 órás foglalkoztatás esetén a fele).

Az orvosok a tevékenységükkel szerzett alábbi táblázatban szereplőn felüli, további jövedelmüket a korábbi gyakorlatnak megfelelően egyéb formában (pl. osztalékként) továbbra is felvehetik. Az alábbi táblázat abban nyújt segítséget, hogy mekkora (plusz) bértámogatásra tesz szert a szolgáltató és mekkora összeget szükséges a havi finanszírozásból minimálisan munkabér formájában, a bérekre érvényes (magasabb) közterhek mellett felvenni.

Az orvosi bértámogatás összegének megállapításakor a finanszírozó figyelembe veszi a praxisközösségi szerveződés szintjét, annak mértéke ettől is függ, ezért ezeket az eseteket külön táblázatokban mutatjuk be.

Praxisközösségen kívül maradó háziorvosok, fogorvosok esetében
2023. Heti 40 órás foglalkoztatás esetén
Orvosi bértámogatás Bruttó garantált bérminimum (Ft/hó) Az orvosi jövedelem bruttó munkabérként kifizetendő része (Ft/hó)
Gyakorlati idő (év) Közterhekkel növelt (finanszírozott) összege (Ft/hó) Szociális hozzájárulási adó nélküli bruttó összege (Ft/hó)
0–2 89 800 79 469 296 400 296 400
3–5 155 000 137 168 296 400 296 400
6–10 278 100 246 106 296 400 296 400
11–15 336 300 297 611   297 611
16–20 368 400 326 018   326 018
21–25 425 200 376 283   376 283
26–30 473 400 418 938   418 938
31–35 499 000 441 593   441 593
36–40 553 400 489 735   489 735
41– 676 200 598 407   598 407
Kollegiális praxisközösséghez kapcsolódó orvosi bértámogatás esetén
2023. Heti 40 órás foglalkoztatás esetén
Orvosi bértámogatás Bruttó garantált bérminimum (Ft/hó) Az orvosi jövedelem bruttó munkabérként kifizetendő része (Ft/hó)
Gyakorlati idő (év) Közterhekkel növelt (finanszírozott) összege (Ft/hó) Szociális hozzájárulási adó nélküli bruttó összege (Ft/hó)
0–2 239 600 212 035 296 400 296 400
3–5 413 300 365 752   365 752
6–10 741 600 656 283   656 283
11–15 896 900 793 717   793 717
16–20 982 300 869 292   869 292
21–25 1 133 800 1 003 363   1 003 363
26–30 1 262 300 1 117 080   1 117 080
31–35 1 330 600 1 177 522   1 177 522
36–40 1 475 700 1 305 929   1 305 929
41– 1 803 200 1 595 752   1 595 752
Egyesült, integrált praxisközösséghez és praxisközösségi konzorciumhoz kapcsolódó orvosi bértámogatás esetén
2023. Heti 40 órás foglalkoztatás esetén
Orvosi bértámogatás Bruttó garantált bérminimum (Ft/hó) Az orvosi jövedelem bruttó munkabérként kifizetendő része (Ft/hó)
Gyakorlati idő (év) Közterhekkel növelt (finanszírozott) összege (Ft/hó) Szociális hozzájárulási adó nélküli bruttó összege (Ft/hó)
0–2 299 400 264 956 296 400 296 400
3–5 516 700 457 257   457 257
6–10 927 000 820 354   820 354
11–15 1 121 100 992 124   992 124
16–20 1 227 900 1 086 637   1 086 637
21–25 1 417 300 1 254 248   1 254 248
26–30 1 577 900 1 396 372   1 396 372
31–35 1 663 200 1 471 858   1 471 858
36–40 1 844 600 1 632 389   1 632 389
41– 2 254 000 1 994 690   1 994 690
Orvosi bértámogatás a praxisokban 2023-ban