Szakrendelő kérdőív
Tisztelt Vezető Kolléga!

Az Országos Kórházi Főigazgatóság a lakóhelyközeli ellátás fejlesztésének tervezését végzi, amelyben várhatóan a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásait is fel tudja használni. A fejlesztés az egészségügyi alapellátás és a járóbeteg-szakellátó intézmények (beleértve a járóbeteg szakrendelőket és a fekvőbeteg intézménybe integrált, járóbeteg ellátást végző intézményeket is) szoros együttműködésével valósulhat meg. A közeljövőben kiválasztásra kerülő helyszíneken a krónikus, nem fertőző megbetegedések gondozásához és a prevenciós tevékenységhez különböző egyénileg és csoportosan igénybe vehető többletszolgáltatások (pl. gyógytorna, dietetikai tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, fogászat) kerülhetnek biztosításra európai uniós forrásból.

Tekintettel arra, hogy a fejlesztés infrastrukturális beruházásokra nem ad lehetőséget, a helyszínek kiválasztásában a meglévő infrastrukturális adottságok is jelentős szerepet játszanak. Kérjük, hogy az Ön által irányított járóbeteg-szakellátást végző intézmény vonatkozásában telephelyenként, az alábbi kérdőív kitöltésével segítse a tervezési munkát.

Címe:

A szolgáltatások biztosításához rendelkezésre tudna-e bocsátani tanácsadó helyiséget vagy rendelőt (továbbiakban: helyiség) legalább heti 1 alkalommal (akár a jelenlegi adottságok alapján, akár átszervezéssel)?

Section

Hány helyiséget tudna rendelkezésre bocsátani?
A helyiség alkalmas legalább 10 fős kiscsoportos foglalkozás megtartására?
A helyiség a hét hány napján állhat a többletszolgáltatások rendelkezésére?
A helyiség rendelkezésre bocsátására az alábbiak szerint van lehetőség (több válasz is megjelölhető)
Állandó helyet tudna biztosítani, vagy változó elhelyezést?
Alkalmanként hány óra időtartamra tud helyiséget biztosítani?
A helyiséget milyen pénzügyi feltételekkel tudja rendelkezésre bocsátani?
Tornaterem van az épületben?
Ha nincs tornaterem, akkor van olyan helyiség, amely csoportos gyógytorna tartására alkalmas?
A tornatermet/termet a hét hány napján tudja rendelkezésre bocsátani?

Section

A terem rendelkezésre bocsátására az alábbiak szerint van lehetőség (több válasz is megjelölhető):
Alkalmanként hány óra időtartamra tudja biztosítani a csoportos gyógytornához alkalmas helyiséget?
A tornaterem/terem mérete
A tornateremben található eszközöket a szolgáltatások rendelkezésére tudja bocsátani?
A tornatermet milyen pénzügyi feltételekkel tudja rendelkezésre bocsátani?
A rendelkezésre bocsátható helyiségekben a szolgáltatás biztosításához szükséges internet korlátlanul használható?
Jelenleg van-e fogászati rendelő az intézményben?
A fogorvosi rendelő típusa?

Section

A működő fogászati rendelőben az orvosi eszközök kinek a tulajdonában vannak?
A fogászati rendelőben van-e olyan időszak, amelyet rendelésen kívüli időszakban rendelkezésre tud bocsátani?
Az Önök intézményében jelenleg működik-e fogászati ügyeleti ellátást biztosító rendelés?
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Szakrendelői kérdőívben elektronikusan megadott adataimat az Országos Kórházi Főigazgatóság kezelje, továbbá a feltüntetett elérhetőségeimen felvegyék velem a kapcsolatot. Tudomásul veszem, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak alapján az Országos Kórházi Főigazgatóság az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 3.§-ban foglalt feladatai körében kezelt adatok tekintetében adatkezelő, amely adatokat a jogszabályban meghatározottak szerint kezeli.