Tisztelt Érdeklődő!

Tájékoztatjuk, hogy az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Alapellátási és Ellátás-szervezési Főosztálya, valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet által ellátott egyes feladatok 2017. április 1. napjától Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz kerültek át.

Az átvett feladatokkal, különösen a

  • praxisprogramokkal (praxis I. és praxis II. programok),
  • praxiskezelői feladatokkal (praxisjog-nyilvántartás vezetése, praxisjog adásvételek nyilván-tartása, tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek közzététele, praxisjog adásvételek hirdetéseinek megjelenítése, települési önkormányzatok praxishirdetéseinek megjelenítése),
  • körzetalakítás szempontrendszerének meghatározásával és közzétételével,
  • települési önkormányzatok által az egészségügyi alapellátási körzetek vonatkozásában hozott rendelet-tervezetek véleményezésével és a
  • társadalombiztosítási szakértői vizsgák szervezésével, a vizsgáztatással

kapcsolatos ügyintézés folyamatos, a megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadjuk:

Név:
ÁEEK
Alap- és Szakellátási Igazgatóság
Alapellátási és Ellátásszervezési Osztály

Levelezési cím:
1125 Budapest, Diós árok 3.
1525 Budapest 114 Pf. 32.

Telefonszám:
+36 1 354 53 43

E-mail:
alapellatas@aeek.hu

Munkatársaink továbbra is készséggel állnak rendelkezésére!

Tájékoztatás átszervezésről