Miért van szükség a konzorcium vagyoni hozzájárulására? A konzorciumi tagoknak egyenlő értékben kell hozzájárulni? Van-e minimum vagy maximum érték?

A Ptk. 6:498. §-a szerint: „Polgári jogi társasági szerződéssel a felek (a továbbiakban: tagok) arra vállalnak kötelezettséget, hogy közös céljuk elérése érdekében együttműködnek, a közös cél megvalósításához szükséges vagyoni hozzájárulást teljesítenek, és tevékenységük kockázatát közösen viselik.”

A Ptk. 6:499. …

Kötelező érvényű az OKFŐ honlapján közzétett Praxisközösségi Konzorciumi Együttműködési Megállapodás használata?

A honlapunkon közzétett Praxisközösségi Konzorciumi Együttműködési Megállapodás a Praxiskezelő által javasolt minta, amely minden, a Praxiskezelő által fontosnak/szükségesnek ítélt kérdést szabályoz, de alkalmazása NEM kötelező érvényű. Az együttműködés részleteiről, feltételeiről a tagok (konzorciumi együttműködési forma esetén) a konzorciumi együttműködési …