A Ptk. 6:498. §-a szerint: „Polgári jogi társasági szerződéssel a felek (a továbbiakban: tagok) arra vállalnak kötelezettséget, hogy közös céljuk elérése érdekében együttműködnek, a közös cél megvalósításához szükséges vagyoni hozzájárulást teljesítenek, és tevékenységük kockázatát közösen viselik.”

A Ptk. 6:499. §-a szerint (ellenkező rendelkezés hiányában):

·         A tagok fejenként egyenlő mértékben teljesítenek vagyoni hozzájárulást.

·         A vagyoni hozzájárulás tárgya lehet pénz, vagyoni értékkel rendelkező dolog, vagyoni értékű jog vagy bármilyen egyéb szolgáltatás, így különösen személyes munkavégzés.

·         A nem pénzben nyújtott hozzájárulásokat a tagok maguk értékelik, és ennek alapján megállapítják a hozzájárulások egymáshoz viszonyított arányát.

A vagyoni hozzájárulás személyes munkavégzéssel is teljesíthető, amelynek értékét a tagok értékelik. A tagok vagyoni hozzájárulásainak nem kell, de érdemes azonosnak lennie.

A konzorciumi együttműködési megállapodás tartalma később módosítható, a módosítást követően 3 munkanapon belül kell beküldeni az újat a praxiskezelőhöz.

Miért van szükség a konzorcium vagyoni hozzájárulására? A konzorciumi tagoknak egyenlő értékben kell hozzájárulni? Van-e minimum vagy maximum érték?
Miért van szükség a konzorcium vagyoni hozzájárulására? A konzorciumi tagoknak egyenlő értékben kell hozzájárulni? Van-e minimum vagy maximum érték?