Egy kollegiális praxisközösségi területen belül egy nagyváros 2 háziorvosi körzete melyek nem határosak egymással nem alakíthat konzorciumot a rendelet szövegezése szerint?

Számos megkeresés érkezett a megyei jogú városok szétdarabolásának megszüntetése érdekében. Az ügyben intézkedtünk, a körzeteket összevontuk. Így egy településen egy telephelyen, vagy azonos településen egymással szomszédos egészségügyi alapellátási körzetekben lehet létrehozni szoros praxisközösséget.…

Milyen lehetőségei vannak azoknak a praxisoknak, akik csatlakoznának praxisközösséghez, de a járáson belül elérhető közelségben lévő praxisok nem kívánnak csatlakozni? Ha esetleg szeretne valaki praxisközösségbe belépni, de a szomszédos körzetek nem, akkor marad csak a 30% , vagy más földrajzi területen lévő közösséghez is csatlakozhat?

Ők a kollegiális praxisközösséghez tudnak csatlakozni a praxiskezelőhöz benyújtott felvételi kérelemmel, ezáltal a tájékoztatóban szereplő táblázat középső oszlopában olvasható bértámogatáshoz jutnak [ld. a Pkr. 2 §. (2) bekezdése].…

Szoros praxisközösség kialakításához egy járásban ÉS egy kollegiális területen belül kell lenniük a körzeteknek? Mindkét feltételnek kell teljesülni? Vagy elegendő az, hogy egy járásban vannak? Vagy lehet az is, hogy külön járásban, de egy kollegiális területen?

A “szoros” praxisközösség esetén a praxisok telephelyeinek ugyanabban a járásban ÉS ugyanabban a kollegiális praxisközösségen belül kell lenniük. Számos megkeresés érkezett a megyei jogú városi járások feldarabolt kollegiális területeinek megszüntetése érdekében. Az ügyben intézkedtünk, a körzeteket összevontuk, a beosztás honlapunkon …