• A nyilvántartásba vételi kérelem elkészítéséhez ismét egy egyszerű elektronikus űrlap készült. Az űrlap adataiból a kollegiális praxisközösségi regisztrációnál már kipróbált módon most két dokumentum készül:
    • A nyilvántartásba vételi kérelmet a konzorciumvezető, vagy az új praxisközösségi szolgáltató (képviselője) írja alá,
    • a mellékletet (a nyilatkozatokat) a praxisközösséget létrehozó szolgálatok orvosai vagy a praxisokat működtető egészségügyi szolgáltatók (képviselői) írják alá.
    • a szoros praxisközösség alapító okiratát, amely praxisközösségi konzorcium esetén a praxisközösségi konzorciumi megállapodás
    • A felhívásban megjelölt egyéb dokumentumokat (pl. a konzorciumi tagok cégkivonata vagy bejegyző határozata, a konzorciumi tagok képviselőinek hiteles aláírásmintája vagy aláírási címpéldánya.)

Azoknak, akik praxisközösségi konzorciumot kívánnak létrehozni, konzorciumi együttműködési megállapodás mintát tettünk közzé, amelyet felhasználhatnak a konzorcium megalakításához.

A nyilvántartásba vétel folyamata – Milyen dokumentumokat kell leadni a szoros praxisközösségi nyilvántartásba vételhez?
A nyilvántartásba vétel folyamata – Milyen dokumentumokat kell leadni a szoros praxisközösségi nyilvántartásba vételhez?