A praxisközösségek szakmai teljesítménye nem egy-egy praxisonként kerül megállapításra, hanem praxisközösségi szinten. Az átlagosan 100 pont/praxis elvárt teljesítmény havonta értelmezendő. Praxisközösségi szinten az elvárt teljesítmény, tehát a teljesítendő pontok száma a praxisközösség nyilvántartásba vételének napját követő hónap első napjával kezdődő időszakból az adott naptári évre eső hónapok számával és a praxisközösséghez tartozó praxisok számával arányos.

Ha pl. egy praxisközösség 10 praxisból áll és 2021. augusztus 15-én kerül nyilvántartásba vételre, akkor 2021-ben összesen 100x4x10=4000 pontot kell teljesítenie. Ha a praxisközösség csak 5 praxisból áll, akkor ennek a felét.

A pontszámot a naptári év végéig kell teljesíteni, de negyedévente kell jelenteni a teljesített pontokat praxisközösségi szinten. Az egyes praxisok teljesítményének egymáshoz viszonyított aránya ezen belül tetszőleges.

A praxisközösség elvárt teljesítménye hogyan értendő?
A praxisközösség elvárt teljesítménye hogyan értendő?