A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (Pkr.) hatálya az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben meghatározott háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra, továbbá háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi szolgáltatókra terjed ki. A törvény 2. § (1)-(2) bekezdései szerint „A háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat véglegessé válásától. A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben meghatározott kivétellel – csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható.” 

Fentiek értelmében a tartós helyettesítés nem praxisjog alapján végzett tevékenység, ezért függetlenül attól, hogy az adott körzetben helyettesítő háziorvosnak (más körzetre) van-e praxisjoga, ezekre az esetekre a Pkr. hatálya nem terjed ki.

Amennyiben a körzet praxisjoggal betöltésre kerül, úgy a praxis csatlakozhat szoros praxisközösségi együttműködéshez, részt vehet praxisközösségi konzorciumban.

Betöltetlen és tartós helyettesítéssel működő praxisok csatlakozhatnak-e praxisközösségbe?
Betöltetlen és tartós helyettesítéssel működő praxisok csatlakozhatnak-e praxisközösségbe?