A háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának eljárásrendjéről szóló 48/2023. (XI. 22.) BM rendelet  3. § (1) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi felhívást teljesítsék, a körzet megosztására irányuló javaslatot a méretgazdaságossági feltételek teljesülése esetén tudja támogatni a praxiskezelő, de az új körzetet ellátó orvosról történő gondoskodás az önkormányzat feladata, valamint az eleve betöltetlen körzet kialakítását a praxiskezelő nem támogatja, azaz a körzetalakítási javaslattal egyidőben az orvos személyére is javaslatot szükséges tenni.

Mi az önkormányzat teendője a tartósan betöltetlen, de túlnépesedett körzet esetén?
Mi az önkormányzat teendője a tartósan betöltetlen, de túlnépesedett körzet esetén?