Létrejöhet, mint egyesült praxisközösség kérhetik a nyilvántartásba vételüket, ezáltal a megjelölt pályázati lehetőségekkel élhetnek és a vállalásokat teljesíteniük kell. Megjegyezzük, hogy a bértámogatás az önkormányzati intézmények esetében nem a praxisközösségbe való belépéstől függ, mivel esetükben ezt a kérdést az Eszjtv. rendezi.

Önkormányzati intézmény, mint egészségügyi szolgáltató keretén belül létrejöhet-e praxisközösség, és ha igen, akkor ez hogyan valósulhat meg?
Önkormányzati intézmény, mint egészségügyi szolgáltató keretén belül létrejöhet-e praxisközösség, és ha igen, akkor ez hogyan valósulhat meg?