Az alábbiakban tájékoztatjuk a praxisközösségben elszámolható szakmai tevékenységek jelentési rendszerével kapcsolatban.

A teljesített praxisközösségi tevékenységek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) segítségével rögzíthetők és ellenőrizhetők, amelyről a honlapunkon közzétett praxisközösségi nyilvántartásba vételi felhívás 5.9 és 7. pontjai rendelkeznek.

A 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet értelmében minden érintett szolgáltató számára kötelező a praxisközösségi tevékenységek EESZT-be történő közvetlen beküldése, amelynek a medikai rendszeren keresztül kell megvalósulnia.

A beküldött adatok áttekintése, valamint az elvárt pontszámhoz mért teljesítési mutatók havi, negyedéves és éves szinten történő lekérdezése érdekében az EESZT Ágazati Portálján [Főoldal – Ágazati Portál (gov.hu)] elérhető a praxisközösségekben végzett tevékenységek visszamutató felülete. A felületen a praxisközösség tagjai a saját elvégzett tevékenységük tekintetében tudnak lekérdezést indítani. A praxisközösségek konzorciumvezetői számára megjelenik a praxisközösséghez tartozó összes praxis azonosítója, amelyek teljesítését egyenként, vagy összesítve is láthatják, ezáltal a praxisközösség összes tevékenysége, illetve az egyes praxisoknál végzett tevékenységek külön-külön is lekérdezhetők a megadott időszakra.

A „Praxisközösségek visszamutató felület” használatához és az informatikai beállítások elvégzéséhez minden praxisban 3 lépés vezet, amelyeket az alábbiakban foglalunk össze.

1. A jelentések beküldéséhez minden praxisban az ott használt medikai szoftver egyedi, pontos beállítása szükséges. Ehhez az alábbi azonosítókat szükséges megadni a szoftverben.

  • Ismerni kell az 5 jegyű praxisközösségi azonosítót (PK azonosítót), amelyet minden konzorciumvezető a praxisközösség OKFŐ által elektronikusan megküldött nyilvántartásba vételi igazolásában megkapott.
  • A beállításhoz szükség van az adott praxisnak a NEAK által adott azonosítószámaira (4 jegyű NEAK kód és 9 jegyű HSZ/FIN kód, azaz praxisazonosító), amelyek minden esetben szerepelnek a praxisközösség említett nyilvántartásba vételi igazolásában és a háziorvosok ezen a linken, a fogorvosok pedig, ezen az oldalon található táblázatban ellenőrizhetik az adatokat.
  • Mivel az EESZT a működési engedélyben szereplő adatok alapján azonosítja a praxist (a szervezeti egységet), ezért a szoftverben be kell állítani a működési engedélyben szereplő 6 jegyű szolgáltató azonosítót és a 9 jegyű szervezeti egység kódot is.

A működési engedélyben foglalt adatok változtatása esetén előfordulhat a működési engedélyben szereplő 9 jegyű szakmai szervezeti egység azonosító számának módosulása, amelyet minden esetben szükséges jelezni igazgatóságunk számára is annak érdekében, hogy az elvégzett tevékenységek a praxisközösség teljesítménye szempontjából figyelembe vehetők legyenek és azok láthatóak legyenek az EESZT Praxisközösségi visszamutató felületen.

Kérjük, hogy a működési engedélyben szereplő szervezeti egység azonosító számának változását a működési engedély másolatának megküldésével 8 napon belül szíveskedjenek írásban bejelenteni a praxiskozosseg@okfo.gov.hu e-mail címen.

A fenti beállításokat a praxisközösségek tagjainak jelentős része már korábban elvégezte a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet február óta hatályos rendelkezése értelmében, és folyamatosan küldik be az EESZT eseménykatalógusába (eKAT) az elvégzett praxisközösségi tevékenységekről az adatokat.

2. Az adatok sikeres beküldésének eredménye az EESZT ún. visszamutató felületén leellenőrizhető, amelyre itt lehet belépni: https://portal.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal. A funkció használatához minden praxisban Intézményi Jogosultság Adminisztrátorként be kell ide jelentkezni, hogy jogosultságot lehessen kiosztani azon személyek (EESZT felhasználók) részére, akik az adott praxison belül az elvégzett szakmai tevékenységek havi statisztikáját követni fogják (pl. orvos, asszisztens). Ezt az adminisztrátorok a VMÁTRIX-ban a „PRAXISKOZOSSEG” funkciónak/szerepkörnek a kiválasztott felhasználóhoz történő hozzárendelésével tudják megtenni. A jogosultság beállításának részletes folyamata a Praxisközösségek visszamutató felület – felhasználói kézikönyvében kerül bemutatásra. Jogosultságot csak regisztrált, EESZT felhasználói azonosítóval rendelkező személy számára lehet beállítani.

3. Nyilvántartásba vett praxisközösségi konzorciumok tagjaként működő praxisokban a fenti 2. pont szerint kiválasztott felhasználók ugyanerre a felületre belépve tudják ellenőrizni, hogy medikai szoftverük a nyilvántartásba vétel tényleges igazolásának napját követő hónaptól kezdődően az adott praxisból milyen adatokat küld be az EESZT-be.A felület használatához szintén a Praxisközösségek visszamutató felület – felhasználói kézikönyve nyújt segítséget. Ha ezen a felületen nem szerepelnek teljesítményadatok, vagy ott hibás adatok láthatóak, akkor az medikai szoftverben az 1. pontban bemutatott azonosítók pontosságát, illetve a szoftver beállításait ellenőrizni szükséges, és szükség esetén fel kell venni a kapcsolatot a szoftver üzemeltetőjével.

Informatikai kérdés esetén keressék bizalommal az ESZFK Ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: +36 1 920 1050

E-mail: helpdesk@eszfk.hu

Útmutató a praxisközösségi szakmai tevékenységek jelentési rendszeréhez