8300 Tapolca, Hősök tere 15.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hónap. Hirdető: Taponk / 113 megtekintés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Tapolca 3. számú fogorvosi körzet betöltésére

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő Tapolca 3. számú felnőtt fogorvosi körzet feladatainak vállalkozási formában történő ellátására.
A fogorvosi körzet területi leírása: Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének az orvosi körzetek kialakításáról szóló 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján a 3. számú felnőtt fogorvosi körzetre kiterjedő ellátási kötelezettséggel fogászati alapellátás biztosítása.
A fogorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott, és 2020. július 1. napja óta tartósan betöltetlen.
Eredményes pályázat esetén az önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
Ellátandó lakosságszám: 5684 fő (2020. december 31-i állapot szerint)

Pályázati feltételek:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
– az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
– büntetlen előélet
– cselekvőképesség
– egészségügyi alkalmasság
– érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– fényképes szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata);
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
– Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata;
– érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazolása;
– praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya;
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata;
– egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata;
– személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat;
– nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.

Juttatások:
– A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződése alapján történik.
– Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére a feladat-ellátáshoz szükséges és a feladat-ellátás helyszínéül szolgáló orvosi rendelő kialakítására alkalmas helyiséget biztosítja.
– Az önkormányzati tevékenység megfelelő ellátása érdekében szakember elhelyezés céljából a lakások és helyiségek bérletéről szóló 24/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletben szabályozott módon önkormányzati lakás igényelhető.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 15.
Pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban Tapolca Város Önkormányzata címére (8300 Tapolca, Hősök tere 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Fogorvosi pályázat a Tapolca 3. számú felnőtt fogorvosi körzet ellátására”
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 87/510-126-os telefonszámon dr. Iker Viktória jegyzőtől kérhető.

 • Listing ID: 2561
 • Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
  - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
  - büntetlen előélet
  - cselekvőképesség
  - egészségügyi alkalmasság
  - érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - fényképes szakmai önéletrajz;
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata);
  - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
  - Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata;
  - érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazolása;
  - praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya;
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata;
  - egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata;
  - személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat;
  - nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázat benyújtásának módja: Pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban Tapolca Város Önkormányzata címére (8300 Tapolca, Hősök tere 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Fogorvosi pályázat a Tapolca 3. számú felnőtt fogorvosi körzet ellátására”
 • Megye: Veszprém
 • Város: Tapolca
 • Email: polghiv@tapolca.hu
 • Telefon: +36/87/510-126
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 5684 fő
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.
 • Hirdető neve: Tapolca Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 15.