Bőny Község Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzet betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Bernadett dr. Burányi / 119 megtekintés

 • Listing ID: 14086
 • Pályázati feltételek: Bőny Község Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony keretében betöltendő felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi tevékenységre a Bőny és Rétalap településeket magában foglaló háziorvosi körzetben.
  Ellátandó feladat:
  – Bőny és Rétalap község teljes közigazgatási területén a háziorvosi körzetben vegyes típusú háziorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel a Bőny Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Bőny, Ady Endre utca 17. szám alatti, valamint Rétalap Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Rétalap, Széchenyi utca 68. szám alatti – orvosi eszközökkel felszerelt – rendelőkben.
  – A háziorvosi körzethez iskolaorvosi feladatok ellátása is kapcsolódik.
  – A tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el.
  Egyéb információk:
  – a praxisjog felett az önkormányzat 2024. január 1. napjától rendelkezik,
  – ellátandó körzet lakosságszáma: 2882 fő (Bőny és Rétalap együtt)
  – az alapellátáshoz szükséges rendelő mindkét településen felszerelve rendelkezésre áll, melynek használatát az önkormányzatok ingyenesen biztosítják,
  – az egészségügyi körzet központja Bőny község.
  Pályázati feltételek:
  - a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletnek megfelelő képesítés,
  - Országos Kórházi Főigazgatóság alap-és működési keresőjében való szereplés,
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EÜM rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte, illetve biztosítása,
  - cselekvőképesség,
  - egészségügyi alkalmasság,
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
  - a praxis vállalkozási formában való működtetése.

  Bőny Község Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Rétalap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat lezárásáról, a háziorvos kijelöléséről külön-külön tartandó képviselő-testületi ülésen hoznak döntést. A képviselő-testületek fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a pályázó háziorvost személyesen meghallgassák.
  Bőny Község Önkormányzata a nyertes pályázóval feladat-ellátási szerződést köt, e szerződésben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik. A képviselő-testületek fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsák.
  A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - fényképes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
  - pályázó nyilatkozata arról, hogy a praxis vállalkozási formában történő működtetéséhez szükséges feltételeket teljesíti, vagy azok rendelkezésére állnak,
  - munkaköri alkalmasságról orvosi igazolás,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
  - pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  - nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,
  - pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton Bőny Község Önkormányzata címére történő megküldéssel, vagy személyesen. Cím: 9073 Bőny, Rákóczi utca 10. Kérjük, a borítékon feltüntetni, hogy "Háziorvosi pályázat".
 • Megye: Győr-Moson-Sopron
 • Város: Bőny
 • Email: jegyzo@bony.hu
 • Telefon: 0696351011
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2882 fő
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladatellátás kezdete a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal. A feladatellátás kezdetének legkorábbi időpontja: működési engedély megszerzését követően.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
 • Hirdető neve: Bőny Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos