Kardos és Örménykút települések vegyes háziorvosi körzetének betöltése

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Kardos Község Önkormányzata / 176 megtekintés

Kardos Község Önkormányzata és Örménykút Község Önkormányzata hirdeti a 2023. november 1. napja óta betöltetlen területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan idejű, teljes munkaidős, vállalkozói (egyéni/társas) formában / vagy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogviszony keretében meghatározottak szerint végzendő vegyes körzetben történő háziorvosi tevékenységre vonatkozó lehetőséget.
A praxis átadásával kapcsolatosan közreműködésünket ajánljuk fel a praxisjoggal jelenleg még rendelkező volt háziorvosunk irányába. Kérjük az ezzel kapcsolatos lehetőségekről érdeklődjenek irányunkba.
Feladatellátási megállapodással történő üzemeltetetés esetén a két működtető önkormányzat bérleti és rezsiköltség mentesen biztosítja a két rendelő használatát.
A munkavégzés helye: 5552 Kardos, Gyomai út 20. szám alatti és az 5556 Örménykút, Tessedik utca 21/B. szám alatti orvosi rendelők.
Ellátandó feladatok: Kardos és Örménykút települések vegyes háziorvosi körzete területi ellátási kötelezettséggel, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben meghatározott háziorvosi feladatok ellátása az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés / alkalmazotti jogviszony esetén az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény alapján.
Illetmény és juttatások: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben és a vonatkozó jogszabályok szerint, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés / az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény alapján.

 • Listing ID: 12932
 • Pályázati feltételek: - Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés.
  - Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
  - Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
  - Egészségügyi alkalmasság.
  - Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Részletes szakmai önéletrajz.
  - Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata.
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
  - Nyilatkozat a praxis vállalkozói formában / vagy egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogviszony szerint történő működtetéséről.
  - Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat, illetve az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogviszony esetén munkáltatói nyilatkozatok.
  - Egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata.
  - Nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot.
  - Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt.
  - Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén történjen.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani Kardos Község Polgármesteréhez címzett – 5552 Kardos, Gyomai út 24. - lezárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: "Pályázat háziorvosi körzet betöltésére".
  A pályázat benyújtható elektronikus úton a kardos@szarvasnet.hu e-mail címre illetve az e-papír szolgáltatással vagy hivatali kapun Kardos Község Önkormányzata részére.
 • Megye: Békés
 • Város: Kardos és Örménykút
 • Email: janosbrlas@gmail.com
 • Telefon: 06309983633
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): kb. 900
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladatellátás kezdete a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos
 • Hirdető neve: Brlás János polgármester
 • A pályázat elbírálásának határideje: Szükség szerint.