Kisújszállás V. felnőtt háziorvosi körzet praxisengedélyének ingyenes átadása. A háziorvosi rendelő címe: 5310 Kisújszállás, Rákóczi utca 8-12. Egyéb információk: – az alapellátáshoz szükséges rendelő rendelkezésre áll, melynek használatáért használati, vagy bérleti díjat az Önkormányzat nem érvényesít – ügyeleti kötelezettség nincs A praxisengedély 2024. július 1-től igényelhető az OKFO-től.

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: András Dr. Szél / 38 megtekintés

Kisújszállás Város Önkormányzata területi ellátási kötelezettséggel keres háziorvost nyugdíjba vonulás miatt felnőtt háziorvosi körzetbe. 2024. június 30-ig a nyugdíjba vonult háziorvos rendelkezik a praxisengedéllyel, ezen dátum után a praxisengedély ingyen megszerezhető az OKFO-től. Kisújszállásról bővebben tájékozódni a www.kisujszallas.hu weboldalon lehetséges.

 • Listing ID: 14326
 • Pályázati feltételek: A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,
  - büntetlen előéletű,
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai életrajz,
  - motivációs levél,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

  - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
  - A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, valamint közgyűlési tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra),
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen, 5310 Kisújszállás, Szabadság téri 1. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal vagy elektronikus úton az aljegyzo@kisújszállás.hu e-mail címre.
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Kisújszállás
 • Email: aljegyzo@kisujszallas.hu
 • Telefon: 06303150596
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 900
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. július 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 15.
 • Hirdető neve: Dr. Szél András aljegyző Kisújszállás Város Önkormányzata nevében
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 31.