Nagykapornak vegyes háziorvosi körzetének betöltésére pályázat- szolgálati lakás biztosított

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Önkormányzat Nagykapornak / 762 megtekintés

 • Listing ID: 13041
 • Pályázati feltételek: Nagykapornak község Önkormányzata pályázatot hirdet Nagykapornak vegyes háziorvosi körzet (jelenleg tartós helyettesítéssel ellátott) ellátására – megegyezés szerint – vállalkozási vagy egészségügyi szolgálati jogviszony formában, területi ellátási kötelezettséggel, iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint. A praxisjog térítésmentesen, vállalkozói jogviszony keretében történő ellátás esetén a feladatellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. Az önkormányzat teljesen felújított szolgálati lakást biztosít .
  Pályázati feltételek:
  ● Egyetem, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
  ● B kategóriás jogosítvány,
  ● büntetlen előélet
  ● cselekvőképesség
  ● magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
  ● Magyar Orvosi Kamarai tagság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: ● iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata
  ● egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata
  ● 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata
  ● részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél
  ● Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
  ● nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen vagy postán, zárt, csomagolásban, 1 db papír alapú példányban, „Nagykapornaki háziorvosi körzet pályázat” felirattal ellátva kell a Nagykapornaki Közös Önkormányzati Hivatalban (8935 Nagykapornak, Zrínyi Miklós u. 1.) személyesen leadni vagy erre a címre postai úton továbbítani. 
 • Megye: Zala
 • Város: Nagykapornak
 • Email: korjegyzoseg@nagykapornak.eu
 • Telefon: 92/367001
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1500
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbrálását követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. augusztus 31.
 • Hirdető neve: Nagykapornak község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024. szeptember 30.