Pályázat Réde település háziorvosi körzetének feladatellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Attiláné Magyar / 213 megtekintés

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Réde vegyes háziorvosi körzetének ellátására

A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények (Réde-Bakonybánk Körzeti Óvoda, Móra Ferenc Általános Iskola Réde) iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá, területi ellátási kötelezettséggel jár. A körzet vállalkozási formában és egészségügyi szolgálati jogviszony keretében is ellátható.
Vállalkozási formában történő ellátás esetén a feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) kormányrendelet alapján, egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és megállapodás az irányadó.
Egyéb információk : a 06-30-620-8613 telefonszámon érhetők el.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást bármikor eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

 • Listing ID: 10657
 • Pályázati feltételek: mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség , Orvostudomány, A 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 11.§-ban előírt szakképesítés
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -önéletrajz, mely tartalmazz a pályázó szakmai életútját,
  -az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló diploma másolata
  -az orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarával fennálló tagság igazolása
  -három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  -egészségügyi alkalmasság igazolása
  -a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány vagy társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata
  -a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik,
  -a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálást zárt Képviselő-testületi ülés keretében kéri vagy hozzájárul annak nyilvános megtárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázat postai úton, elektronikusan is benyújtható Réde község Önkormányzata (2886 Réde, Széchenyi u. 27.; redepolgarmester@gmail.com)címére.
  Kérjük a borítékon, illetve a tárgyban feltüntetni a Rd/798/2023. iktatószámot, valamint a munkakört: "háziorvos"
 • Megye: Komárom-Esztergom
 • Város: Réde
 • Email: redepolgarmester@gmail.com
 • Telefon: 06-30-620-8613
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1305 fő a teljes lakosságszám
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024.06.03.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.27
 • Hirdető neve: Réde község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.31.