Pályázati felhívás vegyes fogorvosi praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Hirdető: _ Parád Nagyközségi Önkormányzat / 91 megtekintés

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet betöltetlen felnőtt és gyermek (vegyes) fogorvosi praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére.
Parád – Parádsasvár – Bodony települések 2984 fős vegyes fogorvosi körzet betölthető, amely jelenleg helyettesítéssel megoldott. A feladatellátásba iskolafogászati ellátás is beletartozik.
A fogorvosi körzet 2020. február 1. napja óta tartósan betöltetlen.
Praxisjog ingyenesen alapítható a körzetre.
Szolgálati lakás igényelhető.
A körzet fogorvosi rendelőjének címe: 3240 Parád, Kossuth Lajos út 128.
Az önkormányzat külön megállapodás alapján hozzájárul a rendelő üzemeltetéséhez.
A fogorvosi tevékenység ellátása érdekében szükséges tárgyi feltételeket (fogorvosi eszközöket, berendezéseket) az önkormányzat a pályázatot elnyerő orvos térítésmentes használatába átadja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt Mudriczki József polgármester a 06 20 472-0040-es telefonszámon.
Pályázati feltételek:
1. büntetlen előélet,
2. cselekvőképesség,
3. egészségügyi alkalmasság,
4. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
5. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
6. a praxis vállalkozási (egyéni vagy társas) formában vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő működtetése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. részletes szakmai önéletrajz,
2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
7. az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek.
A pályázat benyújtásának módja:
– személyesen eljuttatva Parád Nagyközség Önkormányzatához vagy
– elektronikus úton megküldve a polgarmester.parad@t-online.hu e-mail címre vagy
– postai úton küldve Parád Nagyközségi Önkormányzat részére (3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.) A borítékon kérjük feltüntetni: “Fogorvosi praxis pályázat”.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését követően azonnal.
A pályázat benyújtása folyamatos.
A pályázat elbírálásának módja: a pályázatok elbírálásáról Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A nyertes pályázóval a Képviselő-testület határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt. A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 • Listing ID: 13358
 • Megye: Heves
 • Város: Parád
 • Email: polgarmester.parad@t-online.hu
 • Telefon: +36204720040
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2984
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Parád Nagyközségi Önkormányzat