Pályázati felhívás vegyes fogorvosi praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: MEZŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA / 176 megtekintés

Mezőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet betöltetlen felnőtt és gyermek (vegyes) fogorvosi praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére. Mezőörs település 1300 fős vegyes fogorvosi körzet betölthető, amely jelenleg helyettesítéssel megoldott. A feladatellátásba iskolafogászati ellátás is beletartozik. Az önkormányzat a NEAK finanszírozáson túl – megállapodás alapján – kiegészítő támogatásban részesíti a feladatot ellátó orvost.
A körzet fogorvosi rendelőjének címe: 9097 Mezőörs, Fő utca 32. Az önkormányzat a rendelő vonatkozásában vállalja az alábbi költségeket: üzemeltetési költségek (víz, gáz, áram, szennyvíz, hulladék elszállítása), épület biztonsági rendszerének távfelügyeleti díja, az internet szolgáltatás költségei, telefonköltség, rendelőben használatos számítógép javításának, pótlásának költsége, orvosi számítógépes program havi díjának költségei, rendelői postaköltségek, takarítás költségei, orvosi eszközök javításának, pótlásának költségei, rendelőben és váróban használatos bútorok javításának, pótlásának költsége.
A fogorvosi tevékenység ellátása érdekében szükséges tárgyi feltételeket (fogorvosi eszközöket, berendezéseket) az önkormányzat a pályázatot elnyerő orvos térítésmentes használatába átadja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Papp Gabriella aljegyzőtől a +36 20 210 2098 számú telefonszámon kérhető.
A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű, de legalább 5 év időtartamra feladat-ellátási szerződést köt.

Pályázati feltételek:
1. büntetlen előélet,
2. cselekvőképesség,
3. egészségügyi alkalmasság,
4. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
5. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
6. a praxis vállalkozási (egyéni vagy társas) formában vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő működtetése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. részletes szakmai önéletrajz,
2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
7. az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek.

A pályázat benyújtásának módja:
• személyesen eljuttatva Mezőörs Község Önkormányzatához vagy
• elektronikus úton megküldve az onkormanyzat@mezoors.hu e-mail címre vagy
• postai úton küldve Mezőörs Község Önkormányzata részére (9097 Mezőörs, Fő utca 105.) A borítékon kérjük feltüntetni: “Fogorvosi praxis pályázat”.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését követően azonnal.

 • Listing ID: 12393
 • Pályázati feltételek: 1. büntetlen előélet,
  2. cselekvőképesség,
  3. egészségügyi alkalmasság,
  4. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  5. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
  6. a praxis vállalkozási (egyéni vagy társas) formában vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő működtetése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. részletes szakmai önéletrajz,
  2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
  3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
  5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
  6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  7. az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek.
 • A pályázat benyújtásának módja: • személyesen eljuttatva Mezőörs Község Önkormányzatához vagy
  • elektronikus úton megküldve az onkormanyzat@mezoors.hu e-mail címre vagy
  • postai úton küldve Mezőörs Község Önkormányzata részére (9097 Mezőörs, Fő utca 105.) A borítékon kérjük feltüntetni: "Fogorvosi praxis pályázat".
 • Megye: Győr-Moson-Sopron
 • Város: Mezőörs
 • Email: onkormanyzat@mezoors.hu
 • Telefon: +36 20 210 2098
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1300
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését követően azonnal
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • Hirdető neve: Mezőörs Község Önkormányzata