Pályázati hirdetmény IV. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal / 865 megtekintés

Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot hirdet a IV. számú – egy településrészt érintő- tartósan betöltetlen, jelenleg helyettesítéssel ellátott – körzet gyermekorvosi feladatainak ellátására.
Előnyben részesül a vállalkozói jogviszonyban történő feladatellátás de megoldható közalkalmazotti jogviszonnyal is. A feladatellátás területi ellátási kötelezettséggel jár. Tartósan betöltetlen körzetként letelepedési támogatás igényelhető rá.
Az Önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást, valamint felszerelt rendelőt biztosít.
A pályázattal kapcsolatban további részletes információ kérhető dr. File Beáta jegyzőtől a 34/361-444/100 telefonszámon.

 • Listing ID: 2409
 • Pályázati feltételek: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés,
  - büntetlen előélet
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz
  - orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  - vállalkozási formától függően egyéni vállalkozói igazolvány vagy 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata
  - a működési engedély kiadási feltételeinek meglétét igazoló irat másolata
  - a praxisengedély kiadási feltételeinek meglétét igazoló irat másolata
  - hozzájáruló nyilatkozat, a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék a teljes pályázati anyagot
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton Oroszlány Város Önkormányzata címére (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc. út 78.)
 • Megye: Komárom-Esztergom
 • Város: Oroszlány
 • Email: file.beata@oroszlany.hu
 • Telefon: 34/361-444/100
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 450
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: megegyezés szerint
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. augusztus 31.
 • Hirdető neve: Oroszlány Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024. szeptember 30.