PÁLYÁZATI KIÍRÁS Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet fogászati és iskolafogászati feladatok vállalkozási formában történő ellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Ásványráró Önkormányzat / 65 megtekintés

 • Listing ID: 15110
 • Pályázati feltételek: - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
  - a praxisengedélyhez jogszabályban előírt feltételeinek igazolása,
  - büntetlen előélet.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
  - részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
  - vállalkozói igazolványt, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (természetes személy esetében),
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
  - egészségügyi vállalkozási engedély másolata,
  - működési nyilvántartási igazolvány másolata,
  - praxisengedély feltételei fennállásának igazolása,
  - nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék,
  - nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésén kéri-e.
  Az Önkormányzat a nyertes pályázóval feladat-ellátási szerződést köt.
  A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása, szerződés szerint, a mindenkori NEAK finanszírozásnak megfelelően történik.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14.), vagy
  személyesen Popp Rita polgármester részére (9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14.).
  Kérjük a borítékon feltüntetni: „fogorvosi pályázat”.
 • Megye: Győr-Moson-Sopron
 • Város: Ásványráró
 • Email: polgarmesterihivatal@asvanyraro.hu
 • Telefon: 96/576-053
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2225
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Nem
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 15.
 • Hirdető neve: Ásványráró Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtásának határidejétől számított 30. nap. Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.