Szil, felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi praxis pályázat

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: szilonkormanyzat / 193 megtekintés

Szil Község Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony keretében betöltendő felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi tevékenységre a Szil és Zsebeháza településeket magában foglaló háziorvosi körzetben.

Ellátandó feladat:
– Szil és Zsebeháza község teljes közigazgatási területén a háziorvosi körzetben vegyes típusú háziorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel a Szil Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Szil, Hunyadi tér 30., és a Zsebeháza Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Zsebeháza, Béke u. 4. szám alatti – orvosi eszközökkel felszerelt – rendelőkben.
– A háziorvosi körzethez iskolaorvosi feladatok ellátása is kapcsolódik.
– A tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el.
Egyéb információk:
– a praxisjog felett az önkormányzat 2023. július 1-től rendelkezik,
– a háziorvosi feladat az Országos Kórházi Főigazgatóság által működtetett praxis programok keretén belül is ellátható,
– ellátandó körzet lakosságszáma: 1 582 fő (Szil + Zsebeháza együtt)
– az alapellátáshoz szükséges rendelő mindkét településen felszerelve rendelkezésre áll, melynek használatát az önkormányzatok ingyenesen biztosítják,
– szolgálati lakás Szil községben biztosított,
– az egészségügyi körzet központja Szil község,
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázó háziorvost személyesen meghallgassa.
Az önkormányzat a nyertes pályázóval feladat-ellátási szerződést köt, e szerződésben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.
A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 • Listing ID: 10163
 • Pályázati feltételek: - A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
  - Büntetlen előélet,
  - Cselekvőképesség,
  - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
  - Saját személygépjármű használata,
  - vállalkozói formában történő működtetés.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
  - a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata,
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek
  - A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: - A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani Szil Község Önkormányzata címére: 9326 Szil, Hunyadi tér 3. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”
  - A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhető:
  Németh Péter polgármester: 06/70 3387340
 • Megye: Győr-Moson-Sopron
 • Város: Szil
 • Email: hivatal@szil.hu
 • Telefon: 96/275-191
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1582
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladatellátás kezdete a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal. A feladatellátás kezdetének legkorábbi időpontja: működési engedély megszerzését követően.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 15.
 • Hirdető neve: Szil Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés.