Vanyola-Csót-Nagygyimót-Béb vegyes háziorvosi praxis háziorvost keres

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Hedvig Baloghné dr. Pölöskei / 603 megtekintés

A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények (Csóti Géza Általános Iskola) iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá, területi ellátási kötelezettséggel jár. A körzet vállalkozási formában és egészségügyi szolgálati jogviszony keretében is ellátható.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Vanyola – Csót – Béb – Nagygyimót települések (háziorvosi vegyes körzet) háziorvosi és iskola egészségügyi feladatainak ellátása.
Betöltendő állás szakmacsoportja: egészségügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Vanyola, Csót, Béb, Nagygyimót

A pályázati felhívás feltételes, hatályba lépésének feltétele, hogy a jelenlegi feladatellátási szerződés megszüntetésre kerüljön.
• Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozott, vagy határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• Az önkormányzatok ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátják a Vanyola, Petőfi u. 8., 8558 Csót, Rákóczi utca 55., 8551 Nagygyimót, Petőfi u. 2., 8565 Béb, Kossuth u. 36. szám alatti háziorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket. Az önkormányzat viseli a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási, takarítási munkák költségeit.
• Vanyola, Csót, Béb, Nagygyimót állandó lakossága: 2367 fő.
• A praxis jelenleg nincs az önkormányzat tulajdonában.
• Központi ügyelet van, a háziorvosnak ügyelni nem kell, de jó kiegészítő lehetőség.
• Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.

 • Listing ID: 15673
 • Pályázati feltételek: A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények (Csóti Géza Általános Iskola, óvoda) iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá, területi ellátási kötelezettséggel jár.

  Vállalkozási formában történő ellátás esetén az feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) kormányrendelet alapján, egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és megállapodás az irányadó.
  Elvárt végzettség/képesítés:
  7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Orvostudomány, A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ban előírt szakképesítés
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  o önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó szakmai életútját,
  o az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló diploma másolata,
  o az orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarával fennálló tagság igazolása,
  o három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  o egészségügyi alkalmasság igazolása,
  o a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány vagy társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
  o a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik,
  o a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálást zárt Képviselő-testületi ülés keretében kéri vagy hozzájárul annak nyilvános megtárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban postai úton vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Vanyola Község Önkormányzata 8552 Vanyola, Petőfi utca 14. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését: „Háziorvosi pályázat”
 • Megye: Veszprém
 • Város: Vanyola
 • Email: vanyola@globonet.hu
 • Telefon: 0689345260; 06202421002
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): lakosság:2367
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. 09. 01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. 08.31.
 • Hirdető neve: Vanyola Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024. 08. 31.