Megjelent a felhívás a szoros praxisközösségi együttműködések nyilvántartásba vételére

Megjelent a felhívás a szoros praxisközösségi együttműködések nyilvántartásba vételére

A kollegiális praxisközösségek valamennyi tagja, közel 7000 háziorvosi és fogorvosi praxis részvételével megkezdődhet a szoros praxisközösségi együttműködések kialakítása. A praxiskezelő honlapján megjelent felhívás részletesen tartalmazza a praxisközösségek létrehozásának részleteit és feltételeit. Az egészen év elejéig visszamenőlegesen lehívható legmagasabb összegű …

Hírlevél praxisközösségi csatlakozásról és bértámogatásról

Tisztelt Háziorvosi/Fogorvosi Szolgáltató!

Kedves Kolléga!

A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (Pkr.) 2021. február 15-én lépett hatályba. Az azóta eltelt időszakban rendkívüli érdeklődés mellett zajlott le a praxisközösségi regisztráció első üteme és a bértámogatások is megérkeztek a praxisokhoz. …

Ügyintézési határidő

Praxisengedéllyel kapcsolatos ügyintézésben a határidőket az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § határozza meg:

“50. § [Az ügyintézési határidő]

(1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik.

(2) Az ügyintézési …