Házi- és fogorvosi letelepedési, valamint a háziorvosi praxisjog vásárlási pályázat – 2024

TÁJÉKOZTATÓ

A legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének, illetve a háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatásra kiírt pályázatokról.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) közzétette a 2024. évre vonatkozó pályázati felhívásokat.

A pályázóknak továbbra sem kell …

Tájékoztató az önálló orvosi tevékenységre vonatkozó feladatellátási szerződés megkötéséről, a praxisjog elidegenítés bejelentését érintő változásokról és 2023. január 1. napján meglévő praxisjogokra és feladat-ellátási szerződésekre vonatkozó átmeneti rendelkezésről

2023. január 1-jei hatállyal az alábbi jogszabályi rendelkezések léptek hatályba (az új rendelkezések dőlt betűvel szedve):

2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről

2. § (1) A háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve –

Orvosi bértámogatás a praxisokban 2023-ban

Közzététel: 2023. január 9.

2023. január 1-től ismét emelkedett a háziorvosi és fogorvosi praxisokban elérhető orvosi bértámogatás összege. Táblázatokban foglaltuk össze, hogy az egyes praxisok mekkora orvosi bértámogatási összegekre tehetnek szert, illetve annak jogszerű lehívása érdekében az orvosok havibérének legalább

Igazgatási szünet

Az Országos Kórházi Főigazgatóság 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig igazgatási szünetet tart a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján.

Az igazgatási szünet időtartama alatt az kormányzati igazgatási szerv feladatait nem …

Praxisjog engedélyezés

KÉRELEM

Praxisengedély iránt
Országos Kórházi Főigazgatóság
Alapellátásfejlesztési Igazgatóság
Praxiskoordinációs és Nyilvántartási Főosztály

Az elektronikus űrlapot szíveskedjenek kitölteni, a szükséges mellékleteket csatolni, valamint kitöltést és nyomtatást követően aláírásával postai úton (1525 Budapest 114. Postafiók 32.) vagy hivatali kapun (Hivatali kapu rövid …