Tisztelt Háziorvosi/Fogorvosi Szolgáltató!

Kedves Kolléga!

A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (Pkr.) 2021. február 15-én lépett hatályba. Az azóta eltelt időszakban rendkívüli érdeklődés mellett zajlott le a praxisközösségi regisztráció első üteme és a bértámogatások is megérkeztek a praxisokhoz. Szeretnénk e levelünkben tájékoztatást nyújtani a praxisközösségi regisztráció eddigi eredményeiről és választ adni a kiutalt finanszírozási összeggel kapcsolatban gyakran felmerült kérdéseikre.

Praxisközösségi regisztráció

A praxiskezelő a mai napig 6708 háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxist regisztrált. A rendelettel érintett háziorvosi praxisok 85,6%-a sikeres felvételi kérelmet nyújtott be kollegiális praxisközösségbe, az érintett fogorvosi szolgálatok esetében ennek aránya 77,8%. Az elektronikus űrlappal és QR kóddal támogatott regisztrációnak köszönhetően a formai ellenőrzést követően a jelentkezések 76%-a automatikusan validálható volt. A fennmaradó 24%-ot egyenként áttekintve tudtuk elfogadni, mivel az elektronikus bejegyzésből valamely lényeges adat hiányzott vagy téves volt (pl. az orvos vagy a szolgáltató neve). Ezekben az esetekben a bélyegző és az aláírás együttes jelenléte pótolhatta az elektronikusan hiányzó vagy téves adatot. Pár száz esetben a praxist azonosító 9 jegyű HSZ illetve FIN kód hibás volt, amelyeket egyenként javítottunk, ha a többi információ alapján a szolgálatot egyértelműen be lehetett azonosítani. Előbbieknek köszönhetően hiánypótlási felhívást mindössze az összes jelentkezés 1,16%-ában kellet kiküldenünk. Köszönjük, hogy a regisztrációs űrlap adatainak pontos kitöltésével nagymértékben hozzájárultak a gördülékeny ügyintézéshez és a sikeres praxisközösségi regisztrációhoz.

A Pkr. 3. § (2) bekezdése szerint „a praxiskezelő a hiánytalan felvételi kérelem esetén a háziorvosi szolgálatot a kollegiális praxisközösségbe felveszi, amelyről igazolást küld a háziorvosi szolgáltatónak és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek” (NEAK). Az igazolások kiállítása és megküldése mind a 6708 esetben megtörtént a praxisok és a NEAK irányába is. Tájékoztatjuk Önöket, hogy eddig csak kollegiális praxisközösségi felvételi kérelmet volt lehetőségük benyújtani, tehát a 6708 praxis mindegyike jelenleg egyelőre csak a területi elven szerveződő 99 db kollegiális praxisközösség valamelyikének tagja.

Visszamenőleges bértámogatás

Azok, akik az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (finanszírozási rendelet) 77. §-a szerint határidőben nyilatkozatot tettek a regisztrációs lap 3. pontja szerint („3. Nyilatkozat”), azok valamennyien 2021. január 1-ig visszamenőleges, emelt bértámogatásra jogosultak. A korábbi nyilatkozat alapján az ilyen praxisok nem csak a kollegiális praxisközösségnek megfelelő bértámogatást szerezhetik meg az év elejéig visszamenőlegesen, hanem jogosultak lehetnek a legmagasabb összegű bértámogatásra is 2021. január 1-ig visszamenőlegesen, amennyiben később szorosabb praxisközösségi együttműködéshez (pl. konzorciumhoz) csatlakoznak.

Emlékeztetőül szeretnénk jelezni, hogy a regisztrációs űrlapnak 2021. február 28-ig szerves része volt a finanszírozási rendelet 77. §-a szerinti nyilatkozat, tehát akik eddig a határidőig beküldték a jelentkezési lapot (vagy később teljesítették a hiánypótlási felhívást), azok valamennyien nyilatkoztak is az előbbiek szerint, ezért a fenti körbe tartoznak.

Hazánkban a Pkr. szerinti egyesült vagy integrált praxisközösséget vagy praxisközösségi konzorciumot a Praxiskezelő még nem vett nyilvántartásba, hiszen a nyilvántartásba vételi felhívás még nem került közzétételre. A felhívás közzétételét követően a szorosabb együttműködések megalakítására bőséges határidő és – szükség esetén – a hiánypótlásra további méltányos időtartam fog rendelkezésre állni. A felhívás megjelenéséig türelmüket kérjük és szeretnénk jelezni, hogy a közzététel időpontjának megválasztása miatt anyagi hátrány egyetlen praxist sem ér.

Orvosi bértámogatás kiutalt összegének megállapítása és a jogosultság megszerzése

A Praxiskezelő egyértelmű tájékoztatást nyújtott a NEAK számára azokról, akik már előzetesen is tudták tájékoztatásul jelezni, hogy később egyesült vagy integrált praxisközösségben vagy praxisközösségi konzorciumban szeretnének részt venni. Ezekben az esetekben a NEAK a szolgáltatók számára az orvosi bértámogatás legmagasabb összegét utalta el és ez feltüntetésre került az elszámoló lapon is. A témában sok kérdés érkezett hozzánk, ezért egyeztettünk a NEAK illetékes szervezeti egységével. Ennek alapján szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a kollegiális praxisközösségi tagságra irányadó bértámogatás feletti, megelőlegezve kifizetett, 20%-os különbözetnek megfelelő összegre vonatkozó jogosultságot később egyesült vagy integrált praxisközösség vagy praxisközösségi konzorcium megalakításában való részvétellel lehet megszerezni. Tehát akik előzetesen jelezték szándékukat szorosabb együttműködésben való részvételre és ezért most magasabb bértámogatást kaptak, azok számára az orvosi bértámogatás 20%-a előleg és erre a különbözetre való jogosultságuk egyelőre feltételes: az érintett praxisoknak a Praxiskezelő által közzétett későbbi felhívás szerinti „szoros” praxisközösséget az abban foglalt határidőben létre kell majd hozniuk és a Praxiskezelőnek azt nyilvántartásba kell majd vennie. Ha a szorosabb együttműködés későbbi szándékváltozás vagy utóbb felmerült akadályok miatt mégsem teljesül és ezért a nyilvántartásba vétel mégis elmarad, akkor a különbözettel a NEAK és az érintett szolgáltató elszámol. Az elszámolás a szakdolgozói bértámogatást nem, csak az orvosi bértámogatást és annak is csak az említett 20%-át érintheti.

Nem maradtak még le semmiről, akik nem jelezték előre szándékukat

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a fent említett, szorosabb együttműködésre vonatkozó szándék előzetes tájékoztató jelzésének elmulasztása nem akadálya annak, hogy szolgálatukkal a későbbiekben egyesült, integrált praxisközösséget vagy praxisközösségi konzorciumot hozzanak létre és ehhez kapcsolódóan januárig visszamenőlegesen a legmagasabb összegre tegyenek szert. Bár előzetes tájékoztató jelzésük módosítására már nincs lehetőség, de erre nincs is szükség. A legmagasabb orvosi bértámogatási összegre a jogosultságot (2021. január 1-ig) visszamenőlegesen a finanszírozási rendelet 77. §-a szerinti, 2021. február 28-ig megtett nyilatkozatuk és később az egyesült, integrált praxisközösség vagy praxisközösségi konzorcium nyilvántartásba vétele együttesen teremti meg. A 2021. február 28-ig jelentkezők közül mindenki tett ilyen nyilatkozatot a regisztrációs lap korábbi 3. pontja szerint, azok is, akik egyébként még nem tudták, vagy nem akarták jelezni a regisztrációs lapon, hogy milyen későbbi szándékaik vannak. Ők a szorosabb praxisközösségi együttműködés nyilvántartásba vételét követően az ennek megfelelő finanszírozási különbözetre 2021. január 1-ig visszamenőlegesen lesznek jogosultak. A 20%-os különbözet ebben az esetben később, de 2021. január 1-ig visszamenőlegesen minden hónapra kifizetésre kerül.

Akik 2021. február 28-át követően jelentkeztek először kollegiális praxisközösségbe, azok ilyen nyilatkozatot a jogszabály értelmében már nem tudtak tenni, ezért ők visszamenőlegesen emelt összegű orvosi bértámogatásra nem jogosultak. Esetükben a kollegiális praxisközösségi felvételüket, illetve ezt követően az egyesült, integrált praxisközösség vagy praxisközösségi konzorcium nyilvántartásba vételét követő hónap első napjától kezdődő időszakban jogosultak az annak megfelelő emelt összegű orvosi bértámogatásra.

*             *             *

Bízunk benne, hogy fenti tájékoztatásunk eloszlatja a kollegiális praxisközösségi felvételi igazolás és az elutalt összeg mértékével kapcsolatban esetlegesen felmerült bizonytalanságokat. Arra törekszünk, hogy a megadott jogszabályi keretek betartása mellett az ügyintézés és az eljárások végrehajtása Kollégáink számára a lehető legméltányosabb formában valósuljon meg és erre a jövőben is számíthatnak.

Folyamatosan feldolgozzuk megtisztelő visszajelzéseiket, rendszeresen javaslatokat teszünk a jogalkotónak és napi kapcsolatban vagyunk a szakmai és érdekképviseleti szervekkel. Ezt annak érdekében tesszük, hogy nehéz próbatétel alatt álló hivatásunk elfoglalja megérdemelt és méltó helyét az egészségügyi ellátórendszerben, valamint azt Kollégáinkkal közösen és Pácienseink érdekében megújítsuk és helyzetbe hozzuk.

Együttműködését és kitartó, elkötelezett munkáját hálásan köszönjük és jó egészséget kívánunk!

Üdvözlettel:

Dr. Végvári Tamás

egészségügyi alapellátási igazgató​

Hírlevél praxisközösségi csatlakozásról és bértámogatásról