JELENTKEZÉSI LAP

Helyettesítő háziorvosi tevékenység háziorvostani szakvizsgával nem rendelkező orvosok részére

A Praxisprogram I. keretében olyan orvosok láthatnak el helyettesítő háziorvosi tevékenységet, akik még nem rendelkeznek háziorvostani szakvizsgával. Tevékenységüket az Országos Kórházi Főigazgatóság (továbbiakban: OKFŐ) alkalmazottjaként (munkaszerződés) látják el, és 6 éven belül kötelesek háziorvostani szakvizsgát szerezni.

Alkalmazásra abban az esetben kerülhet sor, ha egy olyan önkormányzat,
amelyek területén legalább 6 hónapja betöltetlen felnőtt vagy vegyes típusú háziorvosi körzet található, képviselőtestületi döntésében elfogadja a jelöltet, és az önkormányzat feladatátvállalási szerződést köt az OKFŐ-vel helyettesítő háziorvosi ellátásra.

A háziorvos jelöltek a szakvizsga letételéig heti négy munkanap rendelnek a körzetben, és heti rendszerességgel teljesítik azon klinikai gyakorlatokat, melyeket az előképzettségüknek figyelembevételével a Háziorvostani Szakmai Kollégium elnöke állapít meg számukra. Ennek során egy közeli kórház akkreditált osztályán heti rendszerességgel klinikai szakgyakorlatot folytatnak. Tekintettel arra, hogy minden, a programban részt vevő orvos előképzettsége más-más, eltérő az az idő, ami alatt megszerzik a szakvizsgájukat.

A program iránt érdeklődni Holbók Tamás osztályvezetőnél lehet, a 06-1-354-53-43-as telefonszámon

JELENTKEZÉSI LAP

Praxisprogram I.