JELENTKEZÉSI LAP

Helyettesítő háziorvosi tevékenység háziorvostani szakvizsgával nem rendelkező orvosok részére (ld. a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § (5) és (6) bekezdését)

A Praxisprogram I. keretében olyan orvosok láthatnak el helyettesítő háziorvosi tevékenységet, akik még nem rendelkeznek háziorvostani szakvizsgával. Tevékenységüket az Országos Kórházi Főigazgatóság – OKFŐ) alkalmazottjaként (munkaszerződés) látják el, és 6 éven belül kötelesek háziorvostani szakvizsgát szerezni.

Alkalmazásra abban az esetben kerülhet sor, ha egy olyan önkormányzat, amelyek területén legalább 6 hónapja betöltetlen felnőtt vagy vegyes típusú háziorvosi körzet található, képviselőtestületi döntésében elfogadja a jelöltet, és az önkormányzat feladatellátási szerződést köt az OKFŐ-vel helyettesítő háziorvosi ellátásra.

A háziorvos jelöltek a szakvizsga letételéig heti négy munkanap rendelnek a körzetben, és heti rendszerességgel teljesítik azon klinikai gyakorlatokat, melyeket az előképzettségüknek figyelembevételével egy általuk választott egyetem az ún. egyéni képzési tervben állapít meg számukra. Ennek során egy kórház akkreditált osztályán heti rendszerességgel klinikai szakgyakorlatot folytatnak. Tekintettel arra, hogy minden, a programban részt vevő orvos előképzettsége más-más, eltérő az az idő, ami alatt megszerzik a szakvizsgájukat. A tevékenység ún. szakmai felügyelet mellett végezhető.

A program automatikusan lezárul a hat év elteltével vagy a szakképesítés megszerzését követő hónap végén.

A program iránt érdeklődni a 06-1-354-53-43-as telefonszámon lehet.

OKFŐ Alapellátásfejlesztési Igazgatóság

JELENTKEZÉSI LAP

Praxisprogram I.