JELENTKEZÉSI LAP

Háziorvosi tevékenység végzésének lehetősége klinikai szakképesítéssel rendelkező orvosok részére [lsd. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (4), (4a), (4b), (4c), (7), (8) és (8a) bekezdéseit]

A lehetőség az alábbi szakirányú szakképesítésekkel rendelkező orvosokra vonatkozik:

A.:

 1. aneszteziológia és intenzív terápia,
 2. belgyógyászat,
 3. foglalkozásorvostan (üzemorvostan),
 4. gasztroenterológia,
 5. geriátria,
 6. hematológia,
 7. honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan,
 8. infektológia,
 9. kardiológia,
 10. nefrológia,
 11. oxyológia és sürgősségi orvostan,
 12. reumatológia,
 13. tüdőgyógyászat,
 14. urológia,
 15. sebészet,
 16. orvosi laboratóriumi diagnosztika., ill.:

B.:

 1. arc-, állcsont- és szájsebészet,
 2. bőrgyógyászat,
 3. csecsemő- és gyermekgyógyászat,
 4. érsebészet,
 5. fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,
 6. fül-orr-gégegyógyászat,
 7. gyermek- és ifjúságpszichiátria,
 8. gyermeksebészet,
 9. idegsebészet,
 10. klinikai onkológia,
 11. mellkassebészet,
 12. neurológia,
 13. ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia),
 14. plasztikai és égés-sebészet,
 15. pszichiátria,
 16. repülőorvostan,
 17. szemészet,
 18. szívsebészet,
 19. szülészet-nőgyógyászat.

A R.) 2020. december 27-én hatályba lépett módosítását követően a R.) 11. § (4) illetve (4c) bekezdéseiben felsorolt orvosok az ott ismertetett feltételek mellett válnak jogosulttá háziorvosi tevékenység végzésére:

 1. Az önkormányzattal megkötött szerződés megkötését követően háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül is elláthat területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatokat – a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 évig – az a szakorvos, aki a fenti „A” pontban felsorolt szakképesítések valamelyikével rendelkezik.
 2. Az önkormányzat által igazolt területi ellátási érdekből, az önkormányzattal megkötött feladatellátási szerződés megkötését követően háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül is elláthat területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatokat – a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 évig az a szakorvos, aki a fenti “B” pontban felsorolt szakképesítések valamelyikével rendelkezik azzal, hogy a háziorvosi tevékenység megkezdése előtt a szakorvos a képzésére az Országos Kórházi Főigazgatósággal (a továbbiakban: OKFŐ) szerződést köt a R. 11. § (4b) bekezdése szerint.

A háziorvosi tevékenységet területi ellátási kötelezettséggel rendelkező felnőtt vagy vegyes típusú háziorvosi körzetben lehet végezni.

A szakorvos jelöltek a háziorvosi tevékenység végzése mellett teljesítik azon klinikai gyakorlatokat, melyeket az előképzettségüknek figyelembevételével egy általuk választott Egyetem az ún. egyéni képzési tervben állapít meg számukra. Ennek során egy kórház akkreditált osztályán klinikai szakgyakorlatot folytatnak. Tekintettel arra, hogy minden, a programban részt vevő orvos előképzettsége más-más, eltérő az az idő, ami alatt megszerezhetik a szakvizsgájukat.

Az orvosnak a jogszabályok szerint a tevékenység megkezdését követően öt év áll a rendelkezésére, hogy a képzési tervét teljesítse, és sikeres szakvizsgát tegyen háziorvostanból. A program automatikusan lezárul az öt év elteltével vagy a szakképesítés megszerzését követő hónappal. Ha szakképesítés megszerzése nélkül eltelik az öt év, az OKFŐ vissza kell, hogy vonja az orvos praxisengedélyét.

A háziorvosi tevékenység megkezdésének a feltételei:

 • egyéni képzési terv elfogadása;
 • az Országos Kórházi Főigazgatósággal (OKFŐ) megkötött képzési szerződés;
 • sikeres társadalombiztosítási ismeretek vizsga;
 • praxisjog megszerzése;
 • önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés;
 • érvényes működési engedély;
 • finanszírozási szerződés.

Az eljárás az egyetemeknél kezdődik, ahol az érdeklődő orvosok személyre szabott egyéni képzési tervet kapnak a szakvizsgájuk, valamint az eddig letöltött gyakorlatuk figyelembevételével. Ez a képzési terv tartalmazza a gyakorlatok teljesítésének rendjét. Ezután regisztrálhatnak az OKFŐ Alapellátásfejlesztési Igazgatóságánál (a továbbiakban: Igazgatóság), melyhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • Kitöltött regisztrációs lap
 • Egyéni képzési terv
 • Diplomamásolat
 • Szakvizsga bizonyítvány másolata
 • Önéletrajz
 • Önkormányzat által igazolt területi ellátási érdek (a B. pontban felsorolt szakvizsgák esetében)

A fenti dokumentációt elektronikusan az alapellatas@okfo.gov.hu e-mail címre kell megküldeni.

A társadalombiztosítási ismeretek vizsgához (TB vizsga) a regisztrációt követően az Igazgatóság elektronikus úton térítésmentesen biztosítja a szükséges tananyagot, valamint a regisztrációs lapon megjelölt email címre biztosít hasznos információkat.

A társadalombiztosítási vizsgát az Igazgatóság havonta 1 alkalommal szervezi, a vizsga helyszíne: 1135 Budapest Jász utca 84-88. (az Igazgatóság fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén a vizsgát online bonyolítsa le.) A vizsgára legkésőbb a vizsga előtt 5 munkanappal kell bejelentkezni az alapellatas@okfo.gov.hu email címen. A vizsgára hallgatóként is lehet jelentkezni, tehát vizsgaszándék nélkül is részt vehetnek rajta azon érdeklődő későbbi vizsgázók, akik szeretnének megismerkedni a vizsga menetével, vagy a rendelkezésükre bocsájtott tananyaggal kapcsolatban konzultációt kérnek. A sikeres vizsgáról az OKFŐ igazolást ad. Amennyiben a vizsga nem sikeres, legkorábban a következő meghirdetett vizsgán kerülhet sor a pótlására. A vizsga a regisztráltak számára ingyenes. A sikeres társadalombiztosítási vizsga – a rezidensképzéstől eltekintve – előfeltétele a háziorvosi tevékenység végzésének.

Amennyiben az orvos megállapodott egy háziorvossal a praxis átvételéről, javasoljuk, hogy még a praxisjog megszerzése előtt (az adásvételi szerződés aláírását megelőzően) állapodjon meg az önkormányzattal a praxisjog megszerzését követően megköthető feladatellátási szerződés lényeges tartalmáról, különös tekintettel a szerződés megkötésének biztosításáról, a felek kötelezettségeiről, a rendelő költségeiről, ügyeletben való részvételről, valamint a feladatellátási szerződés valamely fél által történő felmondásának következményeiről. Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a működési engedély megszerzéséhez nem elegendő a praxisjog megszerzése, ahhoz az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés is csatolandó! Az önkormányzatnak nincsen olyan kötelezettsége, hogy a praxisjog új jogosultjával (a vevővel) feladatellátási szerződést kössön. Ezért ajánljuk az önkormányzattal történő előzetes megállapodást.

A sikeres TB vizsgáját követően az orvos és az OKFŐ (a R. 11. § (4c) bekezdésében felsorolt jelen tájékoztatóban „B” pontban megjelölt szakképesítéssel rendelkezők esetében) a képzésre szerződést kötnek. A szerződéskötéshez bemutatandó az egyéni képzési terv.

A szerződés birtokában kérhető meg a körzetre a működési engedély a körzet szerint illetékes járási hivatal népegészségügyi osztályától. Az engedélyezés feltételeit és menetét az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet tartalmazza. Végleges működési engedély birtokában a finanszírozási szerződés az illetékességgel rendelkező fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályával köthető meg. A háziorvosi tevékenység vállalkozási formában (egyéni vagy társas vállalkozóként), valamint az önkormányzat alkalmazottjaként /az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) szerint/ is ellátható.

A Praxisprogrammal kapcsolatos további információval örömmel állunk rendelkezésre.

A programokról bővebb felvilágosítás az alábbi elérhetőségeinken kérhető:

Levélben:            Országos Kórházi Főigazgatóság

Alapellátásfejlesztési Igazgatóság

1525 Budapest 114 Pf. 32

E-mailben:          alapellatas@okfo.gov.hu

Telefonon: a 06-1-354-53-43-as telefonszámon

JELENTKEZÉSI LAP

Praxisprogram II.