JELENTKEZÉSI LAP

Háziorvosi tevékenység végzésének lehetősége klinikai szakképesítéssel rendelkező orvosok részére

(A lehetőség az alábbi szakirányú szakképesítéssel rendelkezőkre vonatkozik:
aneszteziológia és intenzív terápia, arc-, állcsont- és szájsebészet, belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, érsebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, foglalkozásorvostan (üzemorvostan), fül-orr-gégegyógyászat, gasztroenterológia, geriátria, gyermek- és ifjúságpszichiátria, gyermeksebészet, hematológia, honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan, idegsebészet, infektológia, kardiológia, klinikai onkológia, mellkassebészet, nefrológia, neurológia, ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia), oxyológia és sürgősségi orvostan, plasztikai és égés-sebészet, pszichiátria, repülőorvostan, reumatológia, sebészet, szemészet, szívsebészet, szülészet-nőgyógyászat, tüdőgyógyászat, urológia)

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 2009. április 6-án hatályba lépett módosítását követően a felsorolt klinikai szakképesítéssel rendelkező orvosok a rendelet 11. § (4) bekezdése szerinti feltételek mellett jogosulttá válnak háziorvosi tevékenység végzésére. A háziorvosi tevékenységet területi ellátási kötelezettséggel rendelkező felnőtt vagy vegyes típusú háziorvosi körzetben lehet végezni. Az orvosnak a jogszabályok szerint a tevékenység megkezdését követően öt év áll a rendelkezésére, hogy a képzési tervét teljesítse, és ezt követően sikeres szakvizsgát tegyen háziorvostanból. A háziorvosi tevékenység megkezdésének a feltételei:

 • egyéni képzési terv elfogadása;
 • praxisjog megszerzése;
 • sikeres társadalombiztosítási ismeretek vizsga;
 • önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés;
 • az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) megkötött képzési szerződés;
 • érvényes működési engedély;
 • finanszírozási szerződés.

Az eljárás az egyetemeknél kezdődik, ahol az érdeklődő orvosok személyre szabott egyéni képzési tervet kapnak a szakvizsgájuk, valamint az eddig letöltött gyakorlatuk figyelembevételével. Ez a képzési terv tartalmazza a gyakorlatok teljesítésének rendjét.
Amikor ez a képzési terv elkészült, regisztrálhatnak az Országos Kórházi Főigazgatóság​, Alapellátásfejlesztési Igazgatóság, melyhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • Kitöltött regisztrációs lap,
 • Egyéni képzési terv
 • Diplomamásolat
 • Szakvizsga bizonyítvány másolata
 • Önéletrajz
 • Önkormányzat által igazolt területi ellátási érdek

A regisztrációt követően a Osztály elektronikus úton térítésmentesen biztosítja a társadalombiztosítási ismeretek vizsgához szükséges tananyagot, valamint a regisztrációs lapon megjelölt email címre biztosít hasznos információkat.

A társadalombiztosítási vizsgát az Osztály havonta 1 alkalommal szervezi, a vizsga helyszíne: 1135 Budapest Jász utca 84-88.. A vizsgára legkésőbb a vizsga előtt 5 munkanappal kell bejelentkezni az alapellatas@okfo.gov.hu email címen. A regisztráltak számára a Osztály havi 1 alkalommal térítésmentes konzultációt biztosít. A sikeres vizsgáról a Osztály igazolást ad. Amennyiben a vizsga nem sikeres, legkorábban a következő meghirdetett vizsgán lehet részt venni. A vizsga a regisztráltak számára ingyenes. A sikeres társadalombiztosítási vizsga előfeltétele az OKFŐ-vel kötendő szerződésnek, és ezáltal a működési engedély kérelem benyújtásának.

Amennyiben az orvos megállapodott egy háziorvossal a praxis átvételéről, javasoljuk, hogy még a praxisjog megszerzése előtt állapodjon meg az önkormányzattal a praxisjog megszerzését követően megköthető feladatátvállalási szerződés lényeges tartalmáról, különös tekintettel a szerződés megkötésének biztosításáról, a felek kötelezettségeiről, rendelő használatának esetleges díjáról, ügyeletben való részvételről, valamint a feladatátvállalási szerződés valamely fél által történő felmondásának következményeiről. Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a működési engedély megszerzéséhez nem elegendő a praxisjog megszerzése, ahhoz az önkormányzattal kötött feladatátvállalási szerződés is csatolandó! Az önkormányzattal történt előzetes megállapodás nem jogszabályi feltétele a működtetési jog kiadásának, ugyanakkor az önkormányzatnak nincsen olyan kötelezettsége, hogy a működtetési jog jogosultjával szerződést kössön. Ezért ajánljuk az önkormányzattal történő előzetes megállapodást.

A praxisjog kiadása a járási népegészségügyi intézetek hatásköre.

A praxisjog megszerzése az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény előírásai alapján illeték megfizetésének kötelezettségét vonhatja maga után!

A regisztrációt a fenti adatokkal kiegészítve, sikeres TB vizsgáját követően az orvos és az OKFŐ a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4) bekezdése alapján egyéni képzésre szerződést kötnek. A szerződéskötéshez bemutatandó képzési terv, valamint TB vizsga igazolás 12 hónapnál nem lehet régebbi.

A képzési szerződés aláírását követően a háziorvos-jelölt köteles a képzési tervet kiállító egyetemnél regisztrálni. A képzés után fizetendő térítési díj összegéről az egyetemek adnak felvilágosítást.

A szerződés birtokában kérhető meg a körzetre a működési engedély a körzet szerint illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától. Az engedélyezés feltételeit és menetét a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rend. tartalmazza.

Jogerős működési engedély birtokában köthető meg a finanszírozási szerződés a regionális egészségbiztosítási pénztárral.
A háziorvosi tevékenységet vállalkozási formában, valamint az önkormányzat közalkalmazottjaként is el lehet látni.

Azon orvosok, akik tartósan betöltetlen háziorvosi körzetet választanak, a Praxisprogram – I. keretében is szakvizsgához juthatnak az OKFŐ alkalmazottjaként (munkaszerződés). (Ez a lehetőség nyitva áll a klinikai szakképesítéssel nem rendelkező orvosok előtt is. )

A Praxisprogrammal kapcsolatos további információkkal örömmel állunk rendelkezésre.

A programokról bővebb felvilágosítás:
Levélben az Országos Kórházi Főigazgatóság​, Alapellátásfejlesztési Igazgatóság
1525 Budapest 114 Pf. 32
Emailen: alapellatas@okfo.gov.hu
Telefonon a 06-1-354-53-43-as számon kérhető.

JELENTKEZÉSI LAP

Praxisprogram II.