Területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvos vagyok, 1990 óta végzem ezt a tevékenységet, dominálóan egészségügyi intézmény dolgozóit, hozzátartozóit látom el, valamint sok budapesti lakcímkártyával nem rendelkező, de Budapesten élő, főleg I. és II. kerületi betegeket, akiknek az ellátása körülményes. A betegszám 1000 felett van. Tudok praxisközösséghez csatlakozni?

A praxisközösségekről szóló rendelet és a bértámogatás lehetősége a területi ellátási kötelezettséggel működő praxisokra érvényes.…

Területi ellátási kötelezettség nélküli iskolaorvosi-, iskolafogászati-, gyermek-ifjúságfogorvosi-, fogszabályzó-szakorvosi praxisok kimaradtak a rendeletből. Ők kimaradnak a bértámogatásból is? Ők csatlakozhatnak praxisközösséghez? Az asszisztenseik kapnak bértámogatást?

A praxisközösségekről szóló rendelet hatálya a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosokra, házi gyermekorvosokra és fogorvosokra terjed ki. Az iskola-egészségügyi szolgálatokról más jogszabály rendelkezik. A praxisközösségekbe a hatályos rendelet alapján nem léphetnek be, így nem ehhez kapcsolódóan részesülnek bértámogatásban.…

Több kolléga fejében megfordult, hogy jelenleg a rendelet lehetőséget ad arra, hogy bárki a megfelelő forma kialakításával menet közben is feljebb vagy lejjebb lépjen. A jelenlegi állás szerint a konzorciumok részére később várhatóak a konkrét megvalósítási tervek ill. feladatok. Azok a praxisok, akik vállalják, és a megadott határidőig meg is valósítják a konzorciumot, ők januárig visszamenőleg megkapják a teljes összeget, és mindaddig kapják, míg vissza nem lépnek. Ha meglátja a feladatokat és visszalép kollegiális szintre, akkor ezt minden szankció nélkül megteheti?

Hamarosan pályázati felhívás kerül kiírásra a „szoros” praxisközösségek nyilvántartásba vétele érdekében is, amely részletesen tartalmazza a “szoros” praxisközösségek megalakulására, illetve kötelező és lehetséges feladataira vonatkozó előírásokat. A “szoros” praxisközösségből való visszalépés esetén a visszalépést követően csökken az orvosi bértámogatás összege.…

A járásunknak megfelelő területen belül kb. 5-7 praxis konzorciumként szeretne a praxiskezelő felé felvételt kérni. A 3G pályázatban már van tapasztalatunk konzorcium alapú közös munkáról. A webináron említett létrehozandó web felületen keresztül ennek a társulási formának a szándékát is jelezhetjük, vagy ez csak a kollegiális praxisközösségi formára lesz létrehozva?

A kollegiális praxisközösségbe történő felvétel feltétele a konzorciumi együttműködési forma létrehozásának is mivel a Pkr. 2. § (3) bekezdése szerint ilyen praxisközösségek csak a kollegiális praxisközösségen belül hozhatóak létre. A kollegiális praxisközösségbe történő felvételi kérelemmel egy dokumentumban lehet jelezni a …

Cégünk 4 háziorvosi körzetet üzemeltet, különböző településeken. Ha az egyik orvosunk szeretne praxisközösséghez tartozni, abban az esetben meg kell tudni nevezni, hogy konkrétan melyik praxisközösséghez kíván csatlakozni? Vagy elegendő, ha csak jelzi szándékát és az Önök közreműködésével egy praxisközösség része lesz? Amennyiben csak az egyik munkaviszonyban álló háziorvosunk szeretne csatlakozni egy praxisközösséghez, abban az esetben ő csatlakozik vagy az üzemeltető cég?

A kollegiális praxisközösségbe bármely háziorvosi szolgálatot működtető szolgáltató önállóan kérheti felvételét egy szolgálat háziorvosával és annak praxisával. A kollegiális praxisközösség területi elven szerveződik, nem lehet kiválasztani, hogy melyikhez kíván csatlakozni. A “szoros” praxisközösséget viszont a területen fekvő további legalább 4 …